Nekategorizirano

Vili Kovačič po pravico na Ustavno sodišče

V petek, 20. julija je po številnih ovirah v veljavo stopil zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki omogoča gradnjo drugega tira in črpanje že pridobljenih nepovratnih evropskih sredstev. Zakon je DZ sprejel maja lani, državljani smo o njem dvakrat odločali na referendumu. Nazadnje maja letos, ko Viliju Kovačiču – civilna pobuda Davkoplačevalci se ne damo, ni uspelo zbrati dovolj podpore volivcev, da bi bil izpolnjen osnovni pogoj, in sicer referendumski kvorum.  

Z dnem, ko je v veljavo stopil sporni zakon o drugem tiru, se je na Ustavno sodišče z zahtevo po absolutno prioritetni obravnavi pritožbe na sklep Vrhovnega sodišča, obrnil Vili Kovačič. Od ustavnih sodnikov pričakuje, pa tudi zahteva, da do svoje odločitve zadržijo sklep o izvajanju vladnega zakona o drugem tiru.

Sicer pa je v svoji pritožbi Vili Kovačič zapisal:

Vlagam pritožbo na sodbo Vrhovnega sodišča

s predlogom za absolutno prednostno obravnavo in za začasno zadržanje

Vlagam pritožbo na sodbo Vrhovnega sodišča, ker VS za razliko od sodbe o razveljavitvi, ni upoštevalo dejanskega stanja neenakosti v referendumski kampanji in je povsem arbitrarno razsodilo, da neenakost  ni vplivala na referendumski izid. Pri tem se sklicuje celo na to, da so moji argumenti neupoštevni, ker so bili uporabljeni že ob prvi razsodbi, čeprav je iz mojih konkretnih navedb razvidno, da gre za poslabšanje – stopnjevanje  neenakosti, kar je nedvomno vplivalo na  izid glasovanja. Sodišče sploh ni izvedlo dokaznega postopka, je apriorno arbitrarno odločilo.  

Glede na urgentno tematiko predlagam, da Ustavno sodišče zadevo obravnava absolutno prednostno in da do končne odločitve zadrži izvajanje vladnega zakona o drugem tiru. V nasprotnem primeru  bo prišlo do nepopravljive škode, za ljudi, prebivalce okoliških vasi Črnega kala  in za okolje – poseg v naravni rezervat v okviru Nature 2000v Kanjonu Glinščice.   

V pripravi je tudi zahteva za  presojo ustavnosti vladnega zakona s strani prebivalcev Črnega kala. To  je  prizadetih pravnih interesentov za zaustavitev te investicije na način kot ga forsira vlada v odstopu. Glede na to, da je nevarnost za pričetek del s pomočjo »vlade v odstopu«   in brezvladju, povsem realna grožnja tako javnim financam kot naravi  in prebivalcem z ogroženega območja Kraškega roba, je prednostna ustavitev izvajanja zakona nujna in neodložljiva. V nasprotnem se bo pričela politika izvršenih dejstev in opravičevanje nujnosti zaradi že začetih del po znanem negativnem scenariju iz TEŠ6.  

Razen tega se pritožujem tudi postopkovno saj Vrhovno sodišče ni sklicalo javne obravnave in zaslišanja prič, ki sem jih predlagal. Sodišče se sploh ni pozanimalo o o resničnosti navedb vladne in moje strani, ampak je kabinetsko odločilo v škodo javnega interesa, to je prebivalcev prizadetega območja in večine davkoplačevalcev Slovenije.

V dopolnitvi vloge bom pritožbo še podrobneje utemeljil po sodnih počitnicah, ko mi bodo okoliščine to dopuščale. 

 

Ljubljana, 20.07.2018                   Vili Kovačič                                                        

Priloge:  sodba VS in moja pritožba.

Mogoče vam bo všeč