Video

VIDEO – Franc Bogovič: Reforma SKP za svetlejšo prihodnost evropskega in slovenskega kmetijstva!

Bruselj, 23. oktober 2020 – Poslanci Evropskega parlamenta (EP) so večji del plenarnega zasedanja, ki v tem tednu poteka v Bruslju, namenili razpravi in glasovanju o predlogu reforme Skupne kmetijske politike EU (SKP), ki predstavlja epilog več kot dvoletnih pogajanj med političnimi skupinami v zvezi z eno najpomembnejših evropskih politik ter ključno politiko za nadaljnji razvoj evropskega trajnostnega kmetijstva in podeželja. Končno glasovanje o reformnem paketu treh uredb bo potekalo danes v popoldanskih urah, a je večina ključnih vsebinskih amandmajev k predlogu krovne uredbe o strateških načrtih SKP, ki opredeljujejo nabor intervencij v obeh stebrih SKP in tudi razdelitev proračunskih sredstev za ukrepe SKP že sprejeta, zato je popoldansko končno glasovanje zgolj formalnost.

Poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Franc Bogovič (SLS/EPP), ki kot član odbora EP za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) novo reformo SKP aktivno spremlja in sooblikuje od samega začetka, ko je še prejšnji sestav Evropske komisije pripravil njen predlog, je izrazil veliko zadovoljstvo nad potekom glasovanja o reformi, kot tudi nad resnostjo in odgovornostjo poslancev t. i. velike koalicije v Evropskem parlamentu – Evropske ljudske stranke (EPP), Zavezništva socialistov in demokratov (S&D) ter Obnovimo Evropo (RE), ki so s skupno vložitvijo kompromisnih amandmajev o bistvenih vsebinskih vprašanjih reforme, ki so pogajalce delila več kot 1 leto, uspeli najti rešitve, ki so sprejemljive za večino. Skupna kmetijska politika (SKP) bo po eni strani evropskim kmetom omogočila, da bodo modernizirali kmetije in še naprej zagotavljali zdravo, kakovostno in cenovno dostopno hrano za Evropejce, dobili za svoje delo primerno plačilo ter po drugi strani pospešila preobrazbo evropskega kmetijstva v bolj trajnostno in odporno na podnebne spremembe.

»Po več kot dveh letih in neštetih urah pogajanj med političnimi skupinami v Evropskem parlamentu o novi reformi SKP za obdobje 2021-2027, ki so kar nekajkrat bila tik pred razpadom, smo danes pred ciljno črto, čaka nas zgolj še formalno glasovanje o celotnem reformnem paketu, kjer pa se ne pričakuje presenečenj,« uvodoma optimistično poudarja Bogovič in dodaja, da je EU v tem tednu dokazala, da so kmetje in podeželje v samem jedru njenih prioritet. »Po uspešnem zasedanju Sveta kmetijskih ministrov v EU, ki so v torek zjutraj po maratonskih pogajanjih dosegli dogovor o reformi SKP, je tudi Evropski parlament pokazal vso resnost in odgovornost ter sprejel ambiciozno stališče do reforme SKP, ki nagrajuje male, družinske kmetije, priznava prizadevanja kmetov za bolj trajnostno kmetijstvo ter jih nagrajuje za izvajanje okolju prijaznih kmetijskih praks, spodbuja kmete pri pridelavi zdrave in kakovostne hrane, krepi podporo mladim prevzemnikom kmetij, se zavezuje izboljšanju socialnega položaja kmetov, jim pomaga pri obvladovanju tveganj pri kmetijski pridelavi, predvsem v boju proti vremenskim neprilikam in posledicam podnebnih sprememb ter spodbuja prenos znanja in digitalizacijo kmetijske proizvodnje,« kot ključne vsebinske poudarke reforme SKP navaja Bogovič in izpostavlja, da brez kmetov ni urejenega, poseljenega in vitalnega podeželja, za kar se jim je treba iz srca zahvaliti.

»Varstvo okolja, večja trajnost, krepitev manjših kmetij, modernizacija kmetijske obdelave, večja fleksibilnost pri oblikovanju in izvajanju ukrepov SKP in podpora generacijski obnovi kmetij so ključni poudarki, ki jih je v svojem predlogu reforme naslovila Komisija. Evropski parlament te nastavke še krepi. Od kmetov se bo zahtevalo bolj ambiciozno izvajanje kmetijsko-okoljskih ukrepov, a bo za to namenjeno tudi več proračunskih sredstev – najmanj 30 % sredstev iz 1. stebra se namenja za eko sheme ter najmanj 35 % sredstev za razvoj podeželja za okoljske in podnebne ukrepe. Z namenom varovanja biotske raznovrstnosti se določa spodnja meja 10 % kmetijskih površin, ki bodo morale biti namenjene neproduktivnim funkcijam (varovalni pasovi, prahe, idr.). Krepitev podpore manjšim kmetijam se izraža v potrditvi predloga Komisije o omejitvi višine neposrednih plačil na 100.000 EUR, z začetkom zmanjševanje pri 60.000, ter povečanju sredstev za prerazporeditveno plačilo za prve hektare. Digitalizacija in modernizacija kmetijske proizvodnje in podeželja sta prav tako ključna, če želimo ohraniti podeželje poseljeno in kmetijsko pridelavo konkurenčno, zato med nabor investicij iz 2. stebra dodajamo tudi investicije v digitalne tehnologije. Kar pa me še posebej veseli, je sprejetje mojega amandmaja o razvoju strategij za Pametne vasi, ki jih bodo države članice morale vključiti v svoje strateške načrte SKP, da bi spodbudile digitalizacijo in inovacije, razvoj podjetij ter socialno vključevanje in zaposlovanje na podeželskih območjih. Podporo mladim prevzemnikom kmetij krepimo s podvojitvijo proračuna za ta namen, in sicer na 4 % ovojnice za razvoj podeželja. Vsekakor pa osnovna funkcija kmetijstva ostaja, da proizvede dovolj hrane, da imajo kmetje dostojen prihodek, zato sem izredno zadovoljen, da smo uspeli ubraniti višino sredstev za osnovno plačilo za trajnostnost pri najmanj 60 % ovojnice 1. stebra, od česar bo največ 12 % sredstev mogoče nameniti za proizvodno vezana plačila,« z naštevanjem ključnih vsebinskih elementov reforme svoje razmišljanje zaključuje Bogovič, ki upa, da bo dogovor o reformi SKP med Evropskim parlamentom in Svetom EU sklenjen čim prej, saj tako kmetje kot nacionalne administracije potrebujejo dovolj časa za prilagoditev.

Po potrditvi predloga reforme SKP v Evropskem parlamentu bodo izpolnjeni pogoji za začetek med-institucionalnih pogajanj med parlamentom in Svetom EU, reforma pa bo dokončno potrjena po sklenitvi dogovora med omenjenima institucijama.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Video