Nekategorizirano

V Splošni bolnišnici Celje spet dovoljeni obiski

V Splošni bolnišnici Celje preklicujejo ukrep popolne prepovedi obiskov hospitaliziranih pacientov. Od srede, 10. junija 2020 dalje, bodo obiski omejeni na eno odraslo osebo na dan, ki mora biti zdrava, imeti pa mora tudi negativno epidemiološko anamnezo. Obiski bodo otrokom dovoljeni le izjemoma, v dogovoru z zdravnikom na posameznem oddelku. Pri porodnicah so dovoljeni samo obiski očetov novorojenčkov, pri otrocih, ki se zdravijo v bolnišnici, pa le obiski staršev ali skrbnikov. Obiski lahko trajajo največ 15 minut.  To pa še ne pomen da lahko pride na obisk bolniku v določenem času za obiske naslednji  za naslednjih 15 minut ki istemu bolniku. Izjema je pri obisku otrok k staršem oziroma k enemu od staršev v kolikor  je hospitaliziran  za dalj časa, kar je posebej občutljivo pri otrocih. Omilitve so , brez omejitev ne gre kot je razbrati iz  obvestila iz SB Celje.

Obiskovalcem, ki na vsa vprašanja ne bodo odgovorili negativno, bo vstop zavrnjen. Resničnost svojih odgovorov bodo obiskovalci potrdili s podpisom. Takšni ukrepi so potrebni za zmanjšanje tveganja, da z obiskovalci pride do vdora okužbe v bolnišnico in prenosa na imunsko ogrožene paciente. 

Obiskovalci bodo lahko v bolnišnico vstopili le z nameščeno zaščitno masko, ki jo bodo morali nositi ves čas obiska. Ob vstopu si bodo razkužili roke ter upoštevali morebitna dodatna navodila zdravstvenega osebja.  V primeru težkega zdravstvenega stanja in drugih posebnih razlogov, se lahko obiski dogovorijo z lečečim zdravnikom tudi izven določenih časovnih terminov.

Takšna organizacija obiskov hospitaliziranih pacientov velja do preklica.

Še eno stvar, ki je zelo pomembna pri teh omilitvah in omejitvah,  je da jih je treba  upoštevati in izvajati na prošnjo ali opozorilo medicinskega  in varnostnega osebja, ki so na razpolago in na dosegu, posebej pa okrog upoštevanja časa  in števila oseb glede obiskov in zadrževanja v bolnišnici.

Ne smemo si kot obiskovalci predstavljati da bo vse to kat  je bilo prej  in enako kot v predkoronskem času. Kot navaja poslovna direktorica Margareta Zakošek Guček, da v  kolikor se bo dogajalo da  navodila in napotke  v dalj časa trajajoče, časovnem okviru (teden do 10 dni) bodo vse omejitve preklicane, tako kot je bilo v primeru Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, kjer je prišlo do preklica vseh obiskov.

V SB Celje pričakujejo da bodo obiskovalci in vsi ki pridejo v bolnišnico tudi iz drugih razlogov v SB Celje in se zadržujejo ter imajo stike z osebjem ali z tam hospitaliziranimi bolniki, da se držijo navodil in napotkov, ta dobro in zdravje vseh.

V.K.T

Mogoče vam bo všeč