Nekategorizirano

V Slovenijo prihaja delegacija Odbora za Regionalni razvoj v Evropskem parlamentu (EP REGI)

Jutri na tridnevni obisk v Slovenijo prihaja Delegacija Odbora za Regionalni razvoj v Evropskem parlamentu (EP REGI), pobudnik obiska je član Odbora za regionalni razvoj, evropski poslanec Franc Bogoviča(SLS/EPP). Osemčlansko delegacijo evropskih poslancev s področja regionalne politike bo na obisku Slovenije vodil evropski poslanec Lambert van Nistelrooij (Nizozemska, EPP), o izzivih regionalne politike, s poudarkom na izzivih kohezijske politike v novi finančni perspektivi, pa se bodo na srečanjih pogovarjali s predstavniki Vlade RS, Državnega zbora RS, Državnega sveta RS, predstavniki lokalne samouprave in drugo zainteresirano javnostjo.

Delegacijo sestavljajo: Lambert van Nistelrooij, vodja delegacije (Nizozemska, EPP), Franc Bogovič (Slovenija, EPP), Ivana Maletić (Hrvaška, EPP), Fernando Ruas (Portugalska, EPP), Milan Zver (Slovenija, EPP), Julie Ward (Združeno kraljestvo, S&D), Maria Gabriela Zoaná (Romunija, S&D) in Ivan Jakovčić (Hrvaška, ALDE).

Jutri delegacijo evropskih poslancev čaka srečanje z ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem in predstavitev Ljubljane kot  Evropske zelene prestolnice 2016. V RCERO Ljubljana) jim bodo predstavili projekt ljubljanskega centra za ravnanje z odpadki, zvečer pa jih čaka neformalno srečanje s predsednikom  Združenja občin Slovenije, g. Robertom Smrdeljem, županom občine Pivka in s predsednikom Skupnosti občin Slovenije, g. Brankom Ledinekom, županom občine Rače-Fram.

V četrtek se bo delegacija evropskih poslancev  na Službi Vlade RS za Regionalni razvoj srečala z  Alenko Smerkolj, ministrico brez listnice, zadolženo za razvoj, strateške projekte in kohezijo, sledi pogovor s podpredsednikom DZ Matjažem Nemcem in s člani  Odbora za gospodarstvo in Odbora za zadeve Evropske unije v Državnem zboru RS. Evropske poslance bo pot vodila tudi v Posavje, obiskali pa bodo tudi vas Olimje  v občini Podčetrtek.

Sklepno dejanje tridnevnega obiska evropskih poslancev prinaša posvet  o prihodnosti kohezijske politike v EU in Sloveniji, s predstavniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, slovenskimi člani Odbora regij, Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija in predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Mogoče vam bo všeč