Nekategorizirano

V Sloveniji ogroženih več kot 2.000 živalskih vrst

Vsako leto 4. oktobra obeležujemo svetovni dan živali. Dan želi opozoriti ljudi na zaskrbljujoč položaj ogroženih živalskih vrst ter jih tako opomniti na pomembno vlogo živali v vsakdanjem življenju in pri ohranjanju pestrosti življenjskih okolij.

Živali so bile od pradavnine naprej pomembne človekove spremljevalke – kot vir za preživetje, kot pomočnice pri delu ali kot družabnice. Svetovni dan živali smo uradno prvič praznovali leta 1931 v poklon pomembni vlogi živali v našem življenju in ljudem, ki so posvetili svoje življenje njihovi zaščiti in negi. Praznik nas opozarja, da bi moral svet postati boljši za vse živali, in združuje aktiviste v boju za njihove pravice ne glede na narodnost, religijo, prepričanja ali politično ideologijo. Z večjo osveščenostjo in izobraževanjem lahko ustvarimo svet, v katerem bodo živali sprejete kot čuteča bitja.

Na Zemlji živi okoli dva milijona živalskih vrst, v Sloveniji od 15.000 do 20.000. Od tega je 850 endemitov, torej živalskih vrst, ki živijo pretežno na ozemlju Slovenije.

Slovenija velja za “vročo točko biodiverzitete”, saj po pestrosti živega sveta sodi med prvih pet držav v Evropi. Podzemeljska favna Slovenije s človeško ribico, jamsko školjko in različnimi posebnimi hrošči sodi med najpestrejše na svetu. Postojnski jamski sistem je z okoli sto živalskimi vrstami najbogatejša podzemna jama na svetu, črni močeril (črna človeška ribica) pa je naš endemit, znan samo iz dveh najdišč belokranjskega krasa.

Vendar je tudi v Sloveniji mnogo živalskih vrst ogroženih. Raznovrstnost živega sveta najbolj ogrožajo posegi v naravna območja, opuščanje košnje suhih travišč, paše, opuščanje visokodebelnih sadovnjakov, intenzivna kmetijska dejavnost z gnojenjem in kemičnimi škropivi, vnos tujerodnih vrst in podobno. Najbolj so ogrožene dvoživke, opozarjajo na statističnem uradu.

Iz živalskih poimenovanj so nastali tudi številni slovenski priimki. Okoli 40.000 prebivalcev Slovenije ima priimek, ki je nastal iz poimenovanja za žival. Najpogostejša sta Kos (3900) in Golob (3850), Medvedov je nekaj čez 2200, Mačkov in Jelenov pa po 1500. Med pogostimi so še Jereb, Čuk, Jazbec, Volk in Strnad.

Mogoče vam bo všeč