Nekategorizirano

V Sloveniji od 160.000 do 170.000 delovnih invalidov

Na sredinem  plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju  evropski poslanci in poslanke razpravo namenili poročilu o izvajanju evropske strategije o invalidnosti. Strategija  med drugim Junckerjevo Evropsko komisijo opozarja na nujno vključitev invalidnosti v vsa področja politike ter da vanje vključi razvoj in spodbujanje dostopnosti, tako v javnem kot zasebnem sektorju.

 »Evropska strategija o invalidnosti nosi pomembno sporočilo, saj določa strategijo za okrepitev vloge invalidov, tako da lahko v celoti uživajo svoje pravice in sodelujejo v družbi in gospodarstvu enako kor drugi. Za kar najboljše izvajanje strategije morajo institucije in države EU sodelovati in s tem krepiti zavest o težavah, povezanih z invalidnostjo,« je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju v razpravi o izvajanju evropske strategije o invalidnosti dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

Šulinova je spomnila na težke razmere, s katerimi se soočajo invalidi tudi v Sloveniji. »Po oceni Zveze delovnih invalidov Slovenije in Statističnega urada Republike Slovenije je invalidov v Sloveniji med 160.000 in 170.000. Veliki večini zdravje ne dopušča, da bi delali. Tisti, ki bi pa lahko delali, pa jih več kot tretjina ne more najti službe, zato so odvisni od državnih pomoči, ki je zelo majhna, kar posledično pomeni, da jih veliko živi pod pragom revščine,« je poudarila.

Patricija Šulin je opozorila tudi na nizke invalidske pokojnine v Sloveniji in pozvala k ukrepanju. »7500 Slovencev prejema invalidsko pokojnino, ki je nižja od 300 evrov na mesec. Država sicer omogoča pridobitev varstvenega dodatka, s katerim se zagotovi približno 470 evrov mesečnega dohodka, vendar se varstvenemu dodatku invalidi pogosto odpovedo, saj si pod določenimi pogoji po njegovi smrti stroške danega dodatka iz dediščine prejemnika najprej poplača država. Vsi ti podatki kličejo k nujnosti, da morajo države članice kot tudi institucije EU narediti več za invalide in druge ranljive skupine,« je še dejala Patricija Šulin.

Mogoče vam bo všeč