osveščanje potrošnikovSlovenijaV fokusu

V JAVNO RAZPRAVO DANI TRIJE NOVI PREDLOGI PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH SEDEMNAJST JAVNIH RAZPRAV (11. do 17.10.2021)

V preteklem tednu so bili v javno razpravo dani trije novi predpisi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih sedemnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

DATUM
OBJAVE
ZAKLJUČEK RAZPRAVE POVEZAVA NA MINISTRSTVO

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/

Ministrstvo za finance

/

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/

Ministrstvo za infrastrukturo

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomorski opremi 27. 9. 2021 27. 10. 2021 Več informacij
Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo 15. 10. 2021 30. 10. 2021 Več informacij
Uredba o cestninskih cestah in cestnini 14. 10. 2021 29. 10. 2021 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Pravilnik o razpisu in izvedbi prvega vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva 29. 9. 2021 29. 10. 2021  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin 21. 9. 2021 21. 10. 2021  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Pravilnik o zagotavljanju sledljivosti porekla za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso 4. 10. 2021 19. 11. 2021 Več informacij
Zakon o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu 12. 10. 2021 11. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za kulturo

/

Ministrstvo za notranje zadeve

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti podatkov policije 1. 10. 2021 31. 10. 2021  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru 8. 10. 2021 7. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za obrambo

/

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Vitovnik v Mestni občini Nova Gorica 24. 9. 2021 25. 10. 2021 Več informacij
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci 28. 9. 2021 28. 10. 2021
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač 28. 9. 2021 28. 10. 2021 Več informacij
Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot 8. 10. 2021 22. 10. 2021 Več informacij
Pravilnik o vsebini znanj za spreminjanje bonitete zemljišč, preverjanju znanj za spreminjanje bonitetre zemljišča ter pridobitev pooblastila za bonitiranje 5. 10. 2021 19. 10. 2021 Več informacij

Ministrstvo za zdravje

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah  8. 10. 2021 7. 11. 2021 Več informacij
Pravilnik o registru zdravnikov 6. 10. 2021 20. 10. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 6. 10. 2021 20. 10. 2021 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve

/

Ministrstvo za pravosodje

/

vir: https://www.cnvos.si/novice/2918/v-javno-razpravo-dani-trije-novi-predlogi-predpisov-skupaj-odprtih-sedemnajst-javnih-razprav/

 

Mogoče vam bo všeč