Nekategorizirano

UKOM: Vlada si ni povečala plač!

Včeraj so se v nekaterih medijih pojavili namigi, da je nova vlada najprej poskrbela zase in zvišala plače svojim ministrom in državnim sekretarjem. V zvezi s tem se je danes oglasil vladni urad za komuniciranje (UKOM).
 

»V zvezi z informacijami v javnosti glede povišanja plač funkcionarjev je treba pojasniti, da so plače funkcionarjev določene v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, v prilogi zakona, ki določa, da so ministri uvrščeni od 62 do 64 plačnega razreda, državni sekretarji pa od 59 do 61 plačnega razreda,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot pojasnjuje UKOM, vsakokratna vlada v skladu z zakonom v okviru veljavnega razpona uvrsti funkcijo ministra in funkcijo državnega sekretarja v plačni razred. To pomeni, da aktualna vlada ni spreminjala nobenih predpisov z namenom spreminjanja plač funkcionarjem, ampak je glede na aktualne razmere in bistveno povečan obseg nalog uporabila veljavno ureditev in v okviru z zakonom določenih razponov ministre in državne sekretarje uvrstila v ustrezen plačni razred.

 
»Nenazadnje je treba spomniti, da so se v letu 2019 spremenile plače javnih uslužbencev z uvrstitvami delovnih mest in nazivov v višje plačne razrede, kar je vplivalo tudi na vzpostavljena razmerja med njihovimi plačami in plačami funkcionarjev, pri čemer so za javne uslužbence  določeni še dodatki tako za delovno uspešnost kot za posebne pogoje dela in za delo v delovnem času, ki je manj ugoden, funkcionarji pa prejemajo le osnovno plačo in dodatek za delovno dobo,« je še zapisano v sporočilu. Torej: plače javnim uslužbencem je že lani dvignila Šarčeva vlada.

Vir: demokracija.si

Mogoče vam bo všeč