Nekategorizirano

UKC Maribor: Država naj zagotovi denar za klima naprave

Tudi v UKC Maribor so v letošnjem poletju zaradi izjemno visokih temperatur soočeni z bivanjskimi razmerami, ki niso primerne za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Najbolj pereče razmere so na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Oddelku za internistično interno medicino, Kliniki za ginekologijo in Kliniki za kirurgijo, kjer večina bolniških sob, ambulant in drugih prostorov, namenjenih zdravstveni dejavnosti, ni hlajenih. Pacienti so med postopkom zdravljenja  podvrženi dodatnemu izrednemu stresu, kar velja tudi za zaposlene, ki delo opravljajo v nemogočih razmerah.

Po včerajšnji seji sveta Zavoda je zato v sporočilu za javnost, podpisal ga je strokovni direktor UKC Maribor dr. Matjaž VOGRIN, dr. med., apeliral na Ministrstvo za zdravje, da sprosti del presežnih sredstev, ki so se nabrala na računu ZZZS, s katerimi bi prenovili klimatske naprave v UKC Maribor.

Menim, da je situacija, s katero smo soočeni, NESPREJEMLJIVA tako s strokovnega kakor tudi etičnega stališča in jo je potrebno izboljšati v najkrajšem možnem času. Prepričan sem, da se noben zdravstveni postopek ne bi smel izvajati v pogojih, ki lahko dodatno ogrozijo zdravje bolnikov – pa tudi zaposlenih.

V tem trenutku se izvaja klimatizacija (zamenjava klimata) v prostorih Internistične interne medicine (OIIM) v vrednosti 190.000 EUR, tako da na izvedbo čakajo še naslednji projekti za hlajenje prostorov:

– operativni blok Klinike za kirurgijo (agregat in hladilni stolp) v vrednosti pribl. 450.000 EUR;

– 10 etaž kirurške stolpnice Klinike za kirurgijo v vrednosti 240.000 EUR;

– prostori Klinike za ginekologijo v vrednosti 100.000 EUR;

– prostori Oddelka za infekcijske bolezni v vrednosti 50.000 EUR;

 

Skupaj tako stroški za najnujnejša dela znašajo 1.030.000 EUR brez vzdrževalnih del in zamenjave dotrajane opreme na nekaterih drugih oddelkih.

 

Ustanova je v proračunu za leto 2018 sicer zagotovila sredstva za klimatizacijo prostorov OIIM, vendar je to žal edini vložek v klimatizacijo, ki ga omogoča trenutno finančno stanje UKC Maribor.

 

V skrbi za zdravje bolnikov in za zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev za zaposlene apeliram na Ministrstvo za zdravje, da nameni del presežnih sredstev, ki so se nabrala na računu ZZZS (35.000.000 EUR), tudi v ta namen.

Ker želimo problematiko hlajenja prostorov, ki so namenjeni zdravljenju bolnikov v UKC Maribor, rešiti čim prej, smo se odločili za zbiranje finančnih sredstev z donacijami.

Donacijo lahko nakažete na podračun UKC Maribor: SI56 0110 0603 0278 185 s sklicevanjem na številko: SI00 11061-8001-0002. Za pripravo donatorske pogodbe vas prosimo, da pokličete na telefonsko številko 02/321 26 95 oziroma nam pišite na elektronski naslov: [email protected]  ali  [email protected].

 izr.prof. dr. Matjaž VOGRIN, dr. med.

 Strokovni direktor UKC Maribor

 

Mogoče vam bo všeč