Nekategorizirano

UKC Maribor – akcija za klimatske naprave se nadaljuje

Do konca meseca oktobra 2018 so v UKC Maribor so na podlagi akcije, ki so jo pričeli sredi poletja uspeli zbrati sredstva v višini 18.000 EUR za nakup prepotrebnik klimatskih naprav na različnih oddelkih bolnišnice. Vendar to še zdaleč ne zadošča. Potrebe kažejo, da bi bilo potrebno zbrati več kakor 1,1 milijona EUR. Ob zadnji zahvali donatorjem, so izpostavili:

V poletnih mesecih smo v UKC Maribor zaradi izjemno visokih temperatur soočeni z bivanjskimi razmerami, ki niso primerne za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Najbolj pereče razmere so na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Oddelku za internistično interno medicino, Kliniki za ginekologijo in Kliniki za kirurgijo, kjer večina bolniških sob, ambulant in drugih prostorov, namenjenih zdravstveni dejavnosti, ni hlajenih.

Ker menimo, da je situacija, s katero smo soočeni, nesprejemljiva tako s strokovnega kakor tudi etičnega stališča, smo v poletnih mesecih pozvali javnost v želji po donacijah finančnih sredstev. Do vključno 23. 10. 2018 smo na poseben račun, namenjen donatorskim sredstvom za nakup klimatiziranih naprav, zbrali 18.415 EUR. Od tega so nam 18.000 EUR namenila podjetja Plinarna Maribor, Metalka Media, Anmedic, Em. Tronic, Tovarna olja Gea, Lumar Ig, Meltal Is, DEM, ADK, Pošta Slovenije, Elrad InternationaL in druga.

Donatorji, ki so prejeli zahvale za donacijo na novinarski konferenci 23.10.2018: LUMAR IG d.o.o., Marko Lukić, direktor; EM. TRONIC d.o.o., Anton Kropec, direktor; POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Jasmina Roškar, direktorica Službe korporativnega komuniciranja. (foto: Rebeka Gerlič, UKC Maribor)

Z zbranimi sredstvi bomo najprej vzpostavili sistem hlajenja bolniških sob Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja – načrtujemo izvedbo z VRV tehnologijo. Po podatkih enega od mogočih dobaviteljev bomo za izvedbo potrebovali 58.000 EUR. Rok izvedbe je približno dva meseca od pričetka postopka nabave. Naročili bomo toliko opreme, kolikor bo to mogoče glede na višino zbranih finančnih sredstev donacij.

V objektu Klinike za kirurgijo načrtujemo v letu 2019 menjavo hladilnih agregatov in hladilnih stolpov za hlajenje medicinskega funkcionalnega trakta. Ocenjena vrednost investicije je 390.000 EUR. Naročena je projektna dokumentacija, ki bo predvidoma izdelana do 1. 12. 2018. Predviden rok namestitve je junij 2019. Dodatno klimatizacija 10 etaž kirurške stolpnice Klinike za kirurgijo v vrednosti 240.000 EUR.

V stavbi Klinike za interne bolezni je v fazi javnega naročila nov klimat za hlajenje Oddelka za intenzivno interno medicino v vrednosti 190.000 EUR. Predviden rok namestitve je maj 2019.

V stavbi  Klinike za ginekologijo načrtujemo namestitev naprav za hlajenje prostorov bolniških sob. Ocenjujemo, da bomo za izvedbo hlajenja bolniških sob potrebovali 100.000 EUR.

Neustrezno je še prezračevanje prostorov Oddelka za fizikalno rehabilitacijo, katerega rešitev se načrtuje v projektu obnove prostorov oddelka (ocenjena vrednost 90.000 EUR) in prezračevanje prostorov čakalnice Oddelka za laboratorijsko diagnostiko in prostorov kirurških ambulant v 1. Nadstropju stavbe Klinike za kirurgijo v vrednosti 80.000 EUR).

Vse skupaj je potrebnih 1.148.000 EUR dodatnih sredstev.

Donacijo lahko še vedno nakažete na podračuna UKC Maribor
številka: SI56 0110 0603 0278 185
s sklicevanjem na številko: SI00 11061-8001-0002.

Za pripravo donatorske pogodbe vas prosimo, da pokličete na telefonsko številko 02/321 26 95 oziroma nam pišete na elektronski naslov [email protected]  ali  [email protected].

Samo Turk, univ. dipl. ekon.
Sodelavec za odnose z javnostmi
Center za odnose z javnostmi in marketing – COJM

Zapis: Andy

Mogoče vam bo všeč