Nekategorizirano

Učna ura iz črpanja EU sredstev za izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda občanov«

Dober model priprave in način za črpanje za sredstva za sofinanciranje iz Evropskega sklada.  

V sklopu evropskega projekta bodo v Mestni občini Celje do leta 2023 zgradili manjkajoči del javnega kanalizacijskega sistema, nanj priključili okoli 430 objektov in zavarovali naše okolje ter vire pitne vode V projektu sodelujeta še  občini  Vojnik in Štore.

 Simbio doo bo, po pooblastilu Mestne občine Celje, Občine Štore in Občine Vojnik d. o. o.,  je na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu objavil javno naročilo za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik. Zainteresirani ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do 31. avgusta.

V skupnem projektu, ki ga bo delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, sodelujejo Mestna občina Celje, Občina štore in Občina Vojnik. Mestna občina Celje, ki je nosilna občina, je na Ministrstvo za okolje in prostor že oddala vlogo za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Gre za izgradnjo več različnih posameznih odsekov kanalizacije v skupni dolžini 28,3 kilometra in sicer na območjih manjših aglomeracij, ki do sedaj še niso bile priključene na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave. V Mestni občini Celje je zgrajene 97 odstotkov vse potrebne javne kanalizacije, pri čemer je mesto v celoti pokrito, brez kanalizacije pa so še vedno nekatera okoliška naselja: Zagrad, Pečovnik, Osenca, Zvodno, Začret, Ljubečna, Leskovec, Šmiklavž, Škofja vas, Prekorje, Lokrovec in Zgornja Hudinja. Nujno potrebna naložba za varovanje okolja in boljši življenjski prostor.

Samo v Mestni občini Celje bo zgrajenih  18.700 metrov kanalizacijskega omrežja in  nanj  bo priključenih  okoli 430 objektov. Odpadna voda, ki se trenutno na nekaterih območjih iz pretočnih greznic nekontrolirano izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, se bo po priključitvi na kanalizacijsko omrežje čistila v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas. Za varovanje okolja, ohranjanje virov pitne vode in zagotavljanje boljših življenjskih ter sanitarnih pogojev, je ta naložba nujno potrebna.

Vrednost celotnega projekta za vse tri občine znaša 9.105.613 evra, od tega znaša višina sofinanciranja EU in udeležba iz državnega proračuna 5.896.704 evra. Vrednost projekta v Mestni občini Celje znaša 5.793.593 evra, od tega občina pričakuje sofinanciranje v višini 3.956.705 evra, medtem ko bo razliko zagotovila iz občinskega proračuna.

Kaj se želi poleg že pričakovanega učinka izboljšanja življenjskega prostora in bivalnega standarda za svoje občane povedati, dati do vedenja?

Predvsem to, da se morajo v vsakem okolju,reda velikosti Celja, tudi  manjših, formirati tim strokovnjakov,poznavalcev področja kako evropskih skladov, okoljskih standardov, ekologov , krajinarjev,ki jim je postopek blizu,  poznavanje problematike  in želja po spremembah in doseganju napredka skupna. Uglasiti se morajo do te stopnje, daje to moštvo ,ki rado zmaguje.  To kot kaže Celju uspeva. Vse našteto. Občasni solo nastopi izpostavljenih in  samooklicanih »ekoloških« zblojencev in pozerjev  to ne more omajati. Celjani  pa bodo po najboljši možni meri dosegali ohranjanja in izboljšanje svojega bivalnega in zdravega okolja na zadosti visoki ravni.

Marsikdo se lahko uči od Celjanov.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč