Nekategorizirano

Tudi na AGRI o projektu Pametnih vasi

Na sejmu AGRA je potekala konferenca: Pametne vasi – sodobno kmetijstvo in kakovostno bivanje na podeželje v dobi digitalizacije, ki jo je organiziral poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič.

Projekt poslanec Bogovič predstavlja že nekaj časa in več kot  2.000 ljudi je bilo že na okroglih mizah, evropski konferenci, ki je bila na Bledu, najpomembnejše pri tem pa je, pravi Bogovič, da na vsaki od teh miz predstavijo od 6 do 8 primerov dobrih praks, ki sodijo v okvir pametnih vasi.

Sedaj poteka priprava na prijavo za evropski razpis za pripravljalni ukrep, katerega pobudnik in predlagatelj je bil Bogovič, po drugi strani pa je po njegovih besedah še bolj pomembno, da z akterji tako na nacionalni, to je ministrski strani kot  z aktivnimi udeleženci in tistimi, ki bodo izvedli to v naravi, čim bolj osmislimo bodočo finančno perspektivo, kajti ukrepi, ki se nanašajo na pametne vasi, so znotraj prvega, drugega stebra kmetijske politike in v vseh drugih skladih kohezijske politike.

Cilj je zdaj, da postavimo neko paradigmo, koncept novega razvoja podeželja, ki vsebuje tudi te elemente in da to zapišemo v naše operativne programe za črpanje evropskih sredstev po letu 2021 ter da za razliko od prejšnjih let predvsem pri koheziji hitreje črpamo sredstva, kot smo jih do sedaj, še pravi Bogovič. 

Nekaj poudarkov iz projekta Pametnih vasi:

Bistvo koncepta pametnih vasi (Smart Villages) je nadgraditi in ustrezno dopolniti že uveljavljen koncept pametnih mest (Smart Cities) ter ga prenesti na podeželje, na ta način pa dobre prakse uporabiti tudi izven urbanih okolij. Vsi vemo, da se evropsko podeželje sooča s številnimi problemi. Najbolj pereč je zagotovo opuščanje nekaterih panog in izginjanje tradicionalnih delovnih mest, ki se izgubljajo z napredkom. Ker tega ne znamo nadomestiti, vse več ljudi s podeželja išče priložnosti v velikih mestih, trend izseljevanja iz podeželja pa ne popušča. V Evropi se ljudje selijo v velike nacionalne ali regionalne prestolnice, ki se že danes borijo s prenaseljenostjo, zagotavljanjem ustrezne infrastrukture in socialnega varstva, čemur posledično sledi tudi znižanje življenjskega standarda svojih prebivalcev. Ideja Pametnih vasi je, da bi z uporabo sodobnih tehnologij in konceptov, ki so danes že na voljo, omogočili nadomeščanje izginjajočih se delovnih mest in jih nadomestili z novimi, ki bi ljudem na podeželju omogočali ustvarjanje prihodkov primernih tistim v mestih. Vse skupaj pa bi bilo vodeno skozi širše sprejeto evropsko politiko, ki bi prek Evropske komisije vodila in povezovala te spremembe, ter v okviru teh politik ponudila tudi ustrezna razvojna sredstva. Za razvoj vsega omenjenega pa so zagotovo predpogoj dobre širokopasovne povezave.

Pametne vasi bodo še vedno osredotočene na ljudi, ki pa bodo s tem dobili na voljo instrumente, ki jih prinašajo digitalne tehnologije. Vzeti razpoložljive resurse in s pomočjo novih znanj prevzeti iniciativo je temeljna paradigma, ki ji moramo slediti, bodisi bo to na področju kmetijstva, mobilnosti, zdravstva, sociale, turizma ali energetike. Gre za sodelovanje na vseh ravneh, oblikovanje novih povezav in zavezništev med kmeti in ostalimi podjetniškimi aktivnostmi, med občinami, zasebnim sektorjem in civilno družbo. Pridevnik »pameten« pa v tem primeru ne pomeni samo ravnanje na ravni vasi, temveč tudi povezovanje več naselij, vasi, regij in manjših mest.

Za Slovenijo je ta ideja še toliko bolj aktualna, saj glede na evropske standarde urbanizacije je večina naše države označeno kot podeželje, Evropska iniciativa »Smart Villages« pa je tako zanimiva za večino slovenskih mest, ki si lahko od tega obetajo koristi, seveda če bodo se znala ustrezno odzvati.

Pametne vasi pa niso samo odziv na odseljevanje prebivalstva s podeželja. So tudi priložnost za krepitev vloge podeželja v sodobni družbi. Prav tako so lahko temelj za uvajanje nizkoogljične, krožne ekonomije. Zelo pomemben je tudi segment pridelave hrane s t. i. preciznim kmetijstvom, kar pomeni, da se s pomočjo modernih tehnologij izboljša učinkovitost, pridelavo hrane pa tako naredimo bistveno bolj konkurenčno, ne da bi se zato morali odreči kakovosti. Na ta način bi tudi zaustavili poplavo prehranskih izdelkov dvomljivega izvora iz tretjih držav in povečali samooskrbo znotraj Slovenije kot tudi v celotni v EU.

Vsekakor so Pametne vasi tudi izredna priložnost za Slovenijo, ki mora v svoje programske dokumente za finančno perspektivo 2021 – 2027 vključiti ukrepe, ki podpirajo ta koncept v operativnih programih za črpanje evropskih sredstev. Prav tako je pomembno, da ta koncept sprejmejo tudi na lokalni ravni. Tu mislim predvsem na župane in ostale odgovorne za pripravo projektov za črpanje evropskih sredstev.

Mogoče vam bo všeč