Nekategorizirano

SUM KRŠITEV VOLILNE ZAKONODAJE NA LOKALNIH VOLITVAH V OBČINI TURNIŠČE

Dne 19.11.2018 je bila  vložena prijava  suma kaznivega dejanja zaradi dela volilnih odborov v obeh volilnih enotah Občine Turnišče na dan lokalnih volitev  18.11.2018. V listi »Naše liste« in kandidatke za županjo mag. Vesne Jerala Zver Ugotavljajo, da obstaja utemeljen sum kaznivih dejanj po kazenskem zakoniku KZ-1-NPB4 in sicer 152. Člena, 154. Člena, 155. Člena.

Ugotavljamo sledeče sume nepravilnosti.  Velik porast oddanih glasov v času med 11.00 in 16.00 uro, ko je ponavadi manjši obisk volišč zaradi koslila in počitka. Na voliščih kjer je zvišan procent udeležbe, so ravno nekateri kandidati v nesorazmerju z drugimi volišči. To nakazuje na možno manipulacijo z volilnimi glasovi. Npr. kandidat NSI v Gomilici ki je dobil kar 244 glasov, ali kandidat SMC v Renkovcih 80 glasov, kandidat SDS 170 glasov, oz. kandidat SDS 220 glasov na volišču Turnišče I.

Obstaja sum, da so člani volilnih odborov sami  izpolnili glasovalne  liste in sami podpisali volilce v volilnem imeniku. Policija je bila naprošena, da preveri istovetnost podpisov in zasliši volilce ali so res glasovali na dan volitev in če so v volilnem imeniku njihovi podpisi. Nepravilnosti so se dogajale na vseh voliščih Občine Turnišče.

To nakazuje tudi  na to, da so člani volilnih odborov zlorabili svoj položaj in niso preverjali istovetnosti volilcev na podlagi volilnih vabil in osebnih dokumentov, čeprav jih niso osebno poznali.

 Pričanja volilcev pravijo nekaj drugega, volili so lahko brez volilnega vabila in osebne izkaznice.

Glede na to, da so bili nekateri člani volilnih odborov iz drugih krajev občine npr. v Gomilici je bil član iz Nedelice in kot taki volilcev verjetno osebno ne poznajo,  so povedali lahko le naslov in se podpisali. Naj povdarimo, da so bili člani volilnih odborov izredno mladi in kot taki še brez izkušenj s samo izvedbo volitev.

O tem smo vložili ugovor na OVK v roku, ki je zato predpisan. Do danes 21. 11.2018 njihovega uradnega odgovora nismo prejeli.

Danes smo bil strani ene od članic OVK Turnišče obveščen o nekaterih novih dejstvih glede izvedbe lokalnih volitev.

Volilni odbor iz Gomilice in njihova predsedujoča je kot prva prinesla volilne lističe na OVK in predala zapisnik in to slabo uro po volitvah. Ostali odbori so delali dolgo v noč. Zapisnik je bil nepodpisan s strani članov volilnega odbora Gomilica, le njihova imena naj bi predsednica volilnega odbora napisala s velikimi tiskanimi črkami. OVK jih je šele drugi dan pozvala naj podpišejo zapisnik, ki so ga člani volilnega odbora podpisovali posamezno dan po volitvah in ne takoj na kraju samem volitev. Pojavlja se sum manipulacije z glasovnicami in samega zapisnika.

O tem, da zapisnik volilne komisije Gomilica ni bil podpisan s strani njenih članov OVK ni sestavila zapisnika ali uradnega zaznamka.

S tem so vsi omenjeni zlorabili svoj položaj. Naj omenimo dejstvo, da je predsednica volilnega odbora Gomilica daljna sorodnica enega od kandidatov, ki je ravno na tem volišču dosegel izjemno veliko glasov.

Takšna dejanja posegajo v legitimnost volitev in mečejo senco dvoma na njihovo verodostojnost.

Danes smo o omenjenih kršitvah tudi ustno obvestil predsednico OVK Sanjo Fuks, ki je še pred dvema uslužbenkama občine zatrdila, da so naknadno podpisovali zapisnike.

O tem smo podal kazensko prijavo na policijo in obvestili DVK.”

Mogoče vam bo všeč