Nekategorizirano

Status kmeta je bil v socialističnih časih močno podcenjen, kar se pozna še danes

Forum za kmetijstvo in podeželje SDS je na programskem kongresu razpravljal o položaju slovenskega kmeta, o porastu opuščanja kmetij in o tem, da država vodi slabo gozdarsko politiko. Na kongresu je bila sprejeta resolucija, ki poziva vlado k odpravi škode in pomoči kmetijam, ki so bile prizadete v vetrolomu 2017 in 2018.

13. programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje sta se udeležila tudi predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v DZ RS Franc Breznik in članica omenjenega odbora Nada Brinovšek.

V preteklosti je bilo večkrat opozorjeno, da se potrebe kmetijstva razlikujejo po regijah in da bi se morali temu prilagoditi. Vzpostavitev regij bi bila ena izmed rešitev, ki bi lahko izboljšala stanje v kmetijstvu. Franc Breznik je ob tem dejal, da je sam večkrat odprl temo regij ampak je bil preslišan. Povedal je, da je bil status kmeta v socialističnih časih zelo podcenjen, kar se v Sloveniji pozna še danes. “Kmet ima v Sloveniji še vedno slabšalni predznak, čeprav mora imeti multidisciplinarna znanja od agronomije, veterine, strojništva, ekonomije in nenazadnje tudi prava zaradi preobsežne birokracije”, je menil in nadaljeval: “Na slab socialen status kmetov in na slabo strukturno stanje kmetijstva je opozarjal že dr. Jože Pučnik.” Med drugim je kot velik problem izpostavil dejstvo, da se za tiste, ki predajo kmetijo mlajšim generacijam, ne poskrbi. “Danes tisti, ki so ohranili tradicionalno slovensko kmetijo, živijo v bedi z 200 do 300 evri na mesec. Zahvala za to gre levim vladam, ki so kmetom vzele tudi državno pokojnino. Država jih je kaznovala, ker so ohranili slovensko tradicijo,” je bil oster poslanec SDS in zaključil: “Imamo priložnost, da začnemo ustvarjati novo kmetijsko politiko, ki bo izboljšala stanje slovenskega kmeta. Potrebno je opozarjati na probleme postsocialistične države in biti aktiven. Stranka SDS je bila vedno na strani kmetovalcev.”


				Franc Breznik 			Franc Breznik

Vse prisotne je pozdravila tudi poslanka Nada Brinovšek. “Če bi bila na vladi stranka SDS, bi slovenski kmet imel manj stroškov dela in birokracije ter več prihodkov,” je menila. Izrazila je skrb nad dejstvom, da se je v zadnjih letih iz registra izbrisalo 3300 kmetij, kar nanese 1100 kmetij na leto. »Ni se treba bati šakalov in medvedov ampak koalicije, ki vedno znova nekoga prizadene,« je še povedala.


				Nada Brinovšek			Nada Brinovšek

Člani in članice Foruma za kmetijstvo in podeželje so pod vodstvom predsednika Stanka Prislana na programskem kongresu razpravljali o načrtih za prihodnost in sprejeli resolucijo o odpravi škode in pomoč kmetijam, ki so bile prizadete v vetrolomu 2017 in 2018. Vetrolom je močno prizadel slovenske kmetije, uničen je bil 10-20 letni etat in s tem prihodek za preživljanje. S strani levih koalicij za vetrolom ni bilo namenjenih nobenih sredstev. Resolucija predlaga, da se prizadetim kmetijam zaradi vetroloma vsaj delno povrne škoda in sicer pri spravilu ter poseku lesa v višini cca. 6 evrov na kubični meter. Za sanacijo in pogozditev bi država kmetom namenila sadike.

Sledila je pestra in kvalitetna razprava, kjer je bilo izpostavljenih kar nekaj težav, ki bi jih bilo potrebno rešiti. Ugotovljeno je bilo, da ima država slabo gozdarsko politiko brez vizije. Spremembe zakona o gozdovih zaenkrat še ni pričakovati in kot kaže bo spet ostalo pri obljubah. Vsi so bili enotnega mnenja, da je potrebno zaščiti slovenskega kmeta in zemljo pred vse večjimi »kmetijskimi« tajkuni. Ti so se rodili v času ministrovanja Dejana Židana in povzročili propad marsikatere male in srednje velike kmetije. 

V stranki SDS se zavedamo, kako pomembno je kmetijstvo za slovenski narod, zato si bomo še naprej prizadevali za izboljšanje stanja kmetov.

Vir: sds.si

Mogoče vam bo všeč