Nekategorizirano

Skrb za kulturno in zgodovinsko dediščino

Občina Turnišče je dala obnoviti kužno znamenje Trpeči Kristus,  spomenik iz leta 1750. Na podlagi kulturno-varstvenih pogojev  in soglasja Javnega zavoda Republike Slovenije za kulturno dediščino Območne enote Maribor, je sanacijo izvedel mojster Benjamin Korošec s.p. restavrator umetniških del. Kužno znamenje je bilo očiščeno, odstranjeni so bili nanosi barv, utrjen je bil podstavek, sanirane so bile razpoke, sam material peščenjak je bil dodelan in zaščiten z ustreznimi premazi. S tem so bila opravljena nujna dela za ohranitev kužnega znamenja. Celotna investicija je znašala cca. 6000€, sredstva je zagotovila Občina Turnišče iz proračuna.

Županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver je ob tem povedala: »Kultura ni samo kulturno udejstvovanje, je vsakodneven odnos nas do naše kulturne dediščine, do ljudi in do sočloveka. Ravno zato smo v preteklem letu in letos kar nekaj sredstev namenili naši kulturni dediščini, obnovi cehovskih knjig, čevljarskega muzeja, kužnega znamenja, ter polanščekove domačije. S svojim zgledom do spoštovanja naše zgodovine ustvarjamo pogoje za naš narodni in človeški obstoj.«

Mogoče vam bo všeč