Nekategorizirano

Simpozij in monografija o Ivanu Roškarju, kmetu, narodnem buditelju in politiku

Jurovski dol v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah sodi med najlepše urejene trge. Zgodovinska zavest povprečnega Slovenca Jurovski dol sicer povezuje z umorom dobrega človeka iz Negove Ivana Krambergerja, ki je junija 1992  na predvolilnem shodu padel pod morilskimi streli atentatorja. Jurovski dol, kakor celotne Slovenske Gorice in Štajerska so slovenskemu narodu prispevali izjemne zgodovinske osebnosti, ki so bile žal zamolčane ali celo izbrisane iz uradne slovenske zgodovine.

Eno teh imen je Ivan Janez Roškar, kmet, veleposestnik, narodni buditelj, župan, deželni in državni poslanec v času avstroogrske monarhije v Gradcu in na Dunaju, politik v novi državi SHS in njen prvi kmetijski minister, ki pa se je razočaran nad srbizacijo nove države umaknil v domači kraj.  Bil je med ustanovitelji Slovenske kmečke zveze, podpisnik majniške deklaracije, soborec generala Maistra. Še kot poslanec na Dunaju je zahteval ustanovitev univerze v Ljubljani, kot politik novonastale države SHS pa zahteval, da slovenski fantje vojaški rok služijo na domačih tleh. Sicer pa je beograjsko politično obdobje namenil  strokovnim kmečkim vprašanjem, gasilstvu, lovu, regulaciji vod, napredku govedoreje in svinjereje, sadjarstva in vinogradništva, drobitvi kmečkih posesti, podeželski obrti….

Tudi v uradni slovenski zgodovini je o Ivanu Roškarju bolj malo zapisanega. Tudi zato so se v občini Sveti Jurij odločili, da ga iztrgajo zgodovinski pozabi. Lotili so se projekta, s katerim bo Ivan Roškar zaživel v zgodovinskem spominu kraja in širše Slovenije. Osrednji trg Jurovskega dola bo slej ko prej dobil ime po Ivanu Roškarju, v soboto pa je po nekaj letih obsežnega proučevanja luč sveta zagledala monografija o življenju Ivana Roškerja, ki sta jo napisala profesorica zgodovine na osnovni šoli Jožeta Hudolesa Milena Kokol in Aleksander Purgaj, dolgoletni raziskovalec zgodovine svetega Jurija v Slovenskih Goricah.

V soboto je bila dvorana kulturnega doma v Jurovskem domu pretesna za vse, ki so se želeli udeležiti simpozija in predstavitve knjige o Ivanu Roškerju. V uvodu je o njem spregovoril tudi poslanec SDS v Državnem zboru Franc Breznik, ki ga z Roškarjem vežejo tudi sorodstvene vezi.

Doslej obdelanega le 30 odstotkov zgodovinskega gradiva o Ivanu Roškarju, sta ob predstavitvi knjige dejala Milena Kokol in Aleksander Purgaj in zbranim nanizala številne zanimive podrobnosti iz življenja in dela ene najpomembnejših zgodovinskih osebnosti Slovenskih Goric in slovenskega naroda.

Zgodovinar dr. Marjan Toš je  pomen Roškarja strne takole: “Roškar je bil dober in napreden gospodar. Kot mlad razgledan kmet se je vključil v krajevno slovensko politiko in postal leta 1885 župan v Malni. Politično je bil vseskozi predstavnik večjih kmečkih posestnikov, ki so na podeželju zagovarjali politiko in cilje SLS. Tako sodi v krog pomembnih narodnopolitičnih delavcev in iskreni slovenskih rodoljubov na slovenskem Štajerskem vse od preloma 19. in 20. stoletja in do odhoda iz aktivne politike v prvi jugoslovanski državi leta 1922. Vidni pečat je pustil tudi v zgodovini današnje občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Vedno je zagovarjal slovenstvo in gospodarsko-družbeni napredek podeželja ob občutljivi severni meji.

Mogoče vam bo všeč