Nekategorizirano

Se SLS vrača v Državni zbor?

Predsednik Slovenske ljudske stranke (SLS) mag. Marko Zidanšek je v sredo, 26.aprila predstavil listo kandidatk in kandidatov za parlamentarne volitve, ki bodo kandidirali v vseh volilnih enotah. Prepričan je, da bo SLS z močno in pomlajeno ekipo presegla parlamentarni prag in bodo vrednote: varno, lokalno in gospodarno znova zastopane v hramu demokracije. Na listi SLS na podlagi sporazuma o sodelovanju kandidira tudi pet kandidatov Zveze za Primorsko. SLS vstopa v parlamentarne volitve s 84 kandidati, od katerih bodo štirje kandidirali v dveh volilnih enotah. Ker se v SLS zavedajo  pomena in sposobnosti žensk, je na listi zastopanost žensk kar 43-odstotna, po starosti pa prevladujejo stari med 40 in 60 let. Teh je 60,7 odstotka, sicer pa je kar 28,6 odstotka kandidatov starih do 40 let, preostalih deset odstotkov pa je starejših od 60 let. Interese ljudi bodo zastopali sposobni posamezniki, različnih izobrazbenih profilov – od ekonomistov, programerjev, medicinskih sester, kmetov, profesorjev matematike, slovenščine in ruščine do pravnikov, revirnih gozdarjev, veterinarjev, inženirjev do doktorjev kemijskih znanosti. Največ kandidatov ima univerzitetno izobrazbo, kar 39 odstotkov, slaba tretjina (30 odstotkov) jih je s srednjo izobrazbo, 19 odstotkov z višjo izobrazbo, v svojih vrstah pa imamo tudi osem magistrov in dva doktorja znanosti. Kot stranka z največ župani in podžupani v Sloveniji so na lokalni ravni volivkam in volivcem že dokazali doprinos SLS  in predloge za izboljšanje stanja v gospodarstvu, turizmu … “Zdaj je čas, da se to pokaže tudi na volitvah v državni hram demokracije in da se SLS vrne v parlament. Na listi kandidatov je namreč tudi precej lokalno prepoznavnih in cenjenih SLS-ovih županov in podžupanov,” je ob predstavitvi dejal Marko Zidanšek.

»Vesel in ponosen sem, da smo uspeli v samo nekaj dneh zbrati zadostno podporo volivcev, da danes začenjamo z vlaganjem kandidatur na upravnih enotah po Sloveniji. Na volitve gremo pripravljeni, z volilnim programom, ki temelji na treh zavezah – sobivamo varno, znamo gospodarno in delujemo lokalno. V času volilne kampanje praznujemo tudi 30-letnico delovanja prve demokratične stranke in želimo, da jo kot tako prepoznajo tudi volivke in volivci. Zato smo izbrali slogan prva in prava izbira, ker želimo, da skupaj z volivci SLS vrnemo glas ljudi nazaj v parlament. Kot ljudska stranka gradimo svojo moč in politično podporo na ljudeh ter terenu in to se odraža tudi na listi SLS za prihajajoče parlamentarne volitve. Naša ekipa je pripravljena in se veseli volilnih izzivov kampanje,« je še dejal Zidanšek.

»Na državnozborskih volitvah kandidiram, ker sem prepričan, da SLS sodi v Državni zbor RS, in ji pri tem želim pomagati s svojo kandidaturo. SLS je stranka, ki daje stabilnost slovenskemu političnemu prostoru, ima veliko izkušenih kadrov, ki so v preteklosti vodili pomembna ministrstva, in danes vodijo mnoge občine in zagotavljajo razvoj Slovenije. Na osnovi izkušenj, pridobljenih v Evropskem parlamentu, bom poizkusil v Državni zbor RS prinesti več politične kulture, sodelovanja med strankami, strokovnosti. Kot poslanec Državnega zbora RS si bom prizadeval za enakomeren razvoj Slovenije in posodobitev kmetijske politike v Sloveniji. Moj ključni izziv bo vzpostavitev novega razvojnega koncepta Slovenije po principih Pametnih vasi, ki sem ga uspešno uveljavil v Evropskem parlamentu, in bo zapisan v prihodnji kmetijski in kohezijski politiki Evropske unije,« je ob predstavitvi kandidatov SLS povedal evropski poslanec Franc Bogovič.

Ena od močnih ženskih kandidatk za poslanko je tudi mag. Darja Turk. »Kot podžupanja v Mestni občini Celje opravljam svoje delo že šesto leto in vidim, kje imajo posamezniki in lokalne skupnosti največ težav, kje so tista ozka grla, ki onemogočajo nadaljnji razvoj ali spreminjanje stvari na bolje. Večinoma je to povezano z birokratizmi, kakor lahko poimenujemo nekatere neživljenjske določbe v zakonih, za katere se zdi, da nimajo druge vloge kot zapletati postopke, da jih običajen uporabnik niti ne razume. Kot primer lahko izpostavim sprejemanje prostorskih načrtov, o katerih odločajo tisti, ki razmer na terenu sploh ne poznajo in tako krojijo usodo kraja ali ljudi. Zato se zavzemam, da je treba narediti konec birokratskim nesmislom in vpeljati sistemske rešitve, od katerih bomo imeli koristi vsi. Z ustanovitvijo pokrajin bomo občinam zagotovili več sredstev in večjo avtonomijo.«

Kako pomembno je, da se volitev udeležijo tudi mladi, je poudaril predsednik Nove generacije SLS Daniel Valentine: »Trenutne razmere mladim niso naklonjene, saj težko dobijo zaposlitev, s tem je povezano pozno osamosvajanje, reševanje stanovanjskega problema, ustvarjanje družine. Zato je pomembno, da gremo tudi mladi v čim večjem številu na volitve in s tem pomagamo sooblikovati našo skupno prihodnost. SLS ima številne ukrepe, ki bodo mladim pomagali na tej poti. Mladim želimo sporočiti, da naj gredo na volitve in naj sami aktivneje odločajo o prihodnosti.”

Mag. Darinka Kozinc iz Zveze za Primorsko je poudarila: »Pomembno je povezovanje, ker tisto, kar je dobro za celotno Slovenijo nima predznaka ne levo ne desno. V Zvezi za Primorsko se nam zdi šezlasti pomembno, da smo s SLS našli številne stične točke na zelo veliko področjih, zlasti pa na področju decentralizacije. Prav slednja se nam zdi najbolj nujna za uspešen in enakomeren razvoj Slovenije.«

Mogoče vam bo všeč