Nekategorizirano

Še ena državna »kajla« za trenutno vodilne Splošne bolnišnice Celje

Okrogel mesec bo od takrat ko smo pisali o tem da  bodo morali Onkološki inštitut Ljubljana, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, bolnišnica Celje, Trbovlje ter porodnišnica Kranj vrniti del sanacijskih sredstev, ki so jih leta 2017 prejele za sanacijo izgub. Po takratnem tolmačenju sanacijska sredstva naj nebi bila vezana na rok, ki je določen za izvedbo revizije in sicer 31. maj 2018.  Na podlagi odločb urada za nadzor proračuna bi morale bolnišnice po navedbah STA vrniti skoraj pet milijonov evrov.

Po prvotni odločbi, na katero so se  pritožili vsi omenjeni, bi morala SB Celje vrniti 924 tisoč EUR. Aktualna poslovna  direktorica SB Celje Margareta Zakošek Guček,  je bila mnenja, da v prvi fazi misli vrniti denar ter ga na podlagi vloženega upravnega spora dobiti nazaj. Bistro, ni kaj.

Pa smo danes smo dočakali ta veseli dan, kpo so na dopisni seji Vlade izdane odločbe zavrnitvi pritožb štirih bolnišnic – Splošne bolnišnice Trbovlje, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj in Splošne bolnišnice Celje – zoper odločbe Urada RS za nadzor proračuna (UNP). Ta je omenjenim bolnišnicam novembra 2019 naložil vračilo nenamensko porabljenega dela proračunskih sredstev.  Obenem je Vlada  v taistih odločbah ugotovila, da so pritožbe bolnišnic neutemeljene in da so izpodbijane odločbe pravilne in utemeljene na zakonu. UNP je tako pravilno ugotovil, da so pritožniki del sredstev, prejetih na podlagi ZIUFSZZ, porabili v nasprotju z namenom zakona. Prav tako Vlada meni, da je bilo v inšpekcijskem postopku na prvi stopnji zavzeto stališče, da so se lahko prejeta sredstva porabila za obveznosti, zapadle do dneva prejema sredstev.

  							Poslovna  direktorica SB Celje Margareta Zakošek Guček

Kaj zdaj? Kako b to rešeno v Celju oziroma v SB Celje? 

Celjski bolnišnici grozi oziroma nad glavo vidi zavrnjena pritožba  na zahtevek ki ga že prej podal inšpektorat za porabo proračuna, ki je že prej ugotovil nezakonito, nesmotrno in ne namensko porabo strogo namensko dodeljenih sredstev za reševanja zagat okoli plačevanja dobaviteljem. In?  V  danem trenutku ko se je ta nenamenska  poraba dogajala so se v Celju z pomočjo »buldožer« politike na področju zdravstva  ukvarjali z odstavljanjem in odstavitvijo dolgoletnega uspešnega poslovnega direktorja mag. Marjana Ferjanca.

Tako da na veliko žalost vseh porabnikov storitev javnega bolnišničnega zdravstva, zaradi prej omenjenega načina delovanja v zdravstvu je SB Celje kasirala dva penala in sicer, izgubljen spor in odločba o protizakoniti odstavitvi prejšnjega poslovnega direktorja, ki je dokončna in potrjena na višjem sodišču brez možnosti pritožbe, da  tudi tukaj v prej omenjeni sveže izdani odločbi o zavrnitvi pritožbe,   je jasno da mora Splošna bolnišnica Celje mora vrniti 924 tisoč evrov nenamensko porabljenih sredstev. To sta res dve » kajli«,  spotiki na poti k resnejši sanaciji stanja v sami bolnišnici in v zdravstvu nasploh.

Kar je posebnega zgražanja vredno je to da se tudi ostale nepravilnosti, čudna početja,  zapletanja, ki se pojavljajo se tako ali drugače povezujejo prav z celjsko bolnišnico. Najprej menjava nadzornika gradnje ki ga je  Ministrstvo za zdravje brez posvetovanja s Splošno bolnišnico Celje prekinilo pogodbo s  celjskim podjetjem Navor, ki je nadzorovalo izgradnjo prve etape bolnišnične novogradnje. Mimo grede za to investicijo ni zagotovljen potreben denar.  O lobiranju oziroma o prirejanju razpisov , v katerem je danes v javnosti prišlo anonimno pismo v katerem se navaja točni potek priprav na »friziranje« razpisov in posledično temu dodelitve del »prijateljskim« izvajalcem in podizvajalcem. Tudi tukaj je celjska bolnišnica omenjena v kočljivem kontekstu ko si podjetja  Pomgrad, GH Holding in Kolektor »prijateljsko« talajo kolače ter rabijo »specializacije« pri izvajalcih tudi v doseženih zneskih pri gradnji objektov za  zdravstvene zavode ….

Če ni to globoko in pregloboko zakoreninjena  korupcija pa ni nič drugega možno in potrebno kot sesutje zdravstva kot logična posledica li pa čistka od vse možne korupcijske navlake, nesnage in odplake.

 

Še je čas, samo tokrat je  več kot skrajni čas!!

V.K.T.

Mogoče vam bo všeč