Nekategorizirano

SDS zaradi spornih postranskih zaslužkov ministrice Aleksandre Pivec zahteva sklic nujne seje odbora za kmetijstvo DZ

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je na predsednika Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali  nepravilnosti in spornost dela ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri projektu SRIPT in drugih projektih.

V poslanski skupini SDS izpostavljajo, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za koordiniranje oz. izvajanje operacije Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo SRIP TURIZEM (SRIPT) sklenilo pogodbo s Turistično gostinsko zbornico Slovenije (TGZS). Poleg nje v projektu sodeluje še 35 gospodarskih družb in osem negospodarskih subjektov.

Po dostopnih podatkih, ki so jih medijem posredovali na MGRT, je TGZS do danes skupaj v 1. in 2. fazi izvajanja operacije SRIPT prijavila 624.984 evrov upravičenih stroškov, za kar je prejela sofinanciranje v vrednosti 302.202 evrov. MGRT je upravičencu izplačal sofinancirana sredstva skladno s prejemom zahtevkov, pri čemer je zahtevka iz 1. faze plačal 27. in 29. decembra 2017, zahtevka iz 2. faze pa 3. oktobra 2018 in 11. decembra 2018. Na operaciji je upravičenec uveljavljal stroške osebja (stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške za službena potovanja) in upravne stroške (stroške storitev zunanjih izvajalcev in stroške informiranja in komuniciranja).

Vendar pa, kot so poročali tudi mediji, so na MGRT zaznali potencialni obstoj nepravilnosti v zvezi z operacijo SRIPT, ki jo izvaja upravičenec TGZS, zato so najprej junija letos izvedli preverjanje na kraju samem in upravičenca nato zaprosili za dodatna pojasnila. Kot so pojasnili za medije, v tem trenutku še niso znane končne ugotovitve pregleda in ugotovljena neskladja še niso pojasnjena, ministrstvo pa je bilo primorano zadržati izplačilo 3. zahtevka 2. faze operacije, skladno s Pravili organa upravljanja in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. V zvezi s tem so bili tako 11. oktobra 2019 poleg upravičenca obveščeni tudi drugi člani SRIPT.

MGRT je konec oktobra Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanilo sum kaznivih dejanj goljufije, goljufije v škodo EU in ponarejanja listin pri projektu SRIPT zoper Turistično gostinsko zbornico Slovenije, njeno direktorico Klavdijo Perger in druge fizične osebe, vpletene v zadevo. Upravni odbor Turistično-gostinske zbornice Slovenije je sicer pred dnevi direktorico zbornice in koordinatorico projekta SRIPT Klavdijo Perger, nekdanjo poslanko SMC in nekajdnevno ministrico za izobraževanje, ki je odstopila zaradi plagiatorstva svoje magistrske naloge, razrešil.

Med sodelavci pri projektu je bila po javnosti znanih podatkih tudi zdajšnja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec. Po podatkih MGRT je za delo pri projektu prejela 35.609,09 EUR bruto honorarja. Vendar pa se pojavljajo sumi, da svojega dela pri projektu, kot poročajo tudi mediji: “dejansko sploh ni opravila, vsaj v celoti ne, in da si je – ob pisanju poročila in obračunavanju honorarjev – nesramno prisvojila tuje delo oziroma opravljeno delo drugih sodelavcev pri projektu”. Pivčeva je sicer v enem izmed svojih odzivov medijem zapisala, da je njeno svetovanje zajemalo vsebine na področju poznavanja projektnih okolij na nacionalni in mednarodni ravni, nacionalnih ter EU programov za financiranje znanstvenoraziskovalnih in razvojnih projektov ter da je strokovne podlage in gradiva za svoje delo pripravljala sama ter z njimi seznanjala koordinatorja in konzorcij, ni pa se opredelila do tega, da je pri projektu sodelovala med avgustom 2017 in septembrom 2018, torej v času, ko je bila še državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Podrobnejši pregled pokaže tudi, da je aktualna ministrica vključena tudi v projekt, ki ga izvaja ZRS Bistra Ptuj in se imenuje Separacijski in drugi procesi za nizkoogljično, bio in krožno gospodarstvo ter trajnostni razvoj. Trajal naj bi od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2020, sofinancirata pa ga Mestna občina Ptuj in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Projekt je v treh letih samo od ARRS prejel 177 tisoč evrov. Pregled poročil Ajpesa za leti 2017 in 2018 pa kaže, da je Pivčeva v tem času sodelovala pri najmanj štirih projektih v izvajanju ZRS Bistra Ptuj, in sicer v vlogi državne sekretarke in aktualni vlogi ministrice.

Ob vsem navedenem se v poslanski skupini SDS povsem upravičeno sprašujejo, ali je tovrstno postransko delo in zaslužkarstvo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec združljivo s funkcijo, ki jo opravlja? Dvomijo namreč, da ima kot polno zaposlena ministrica slovenske vlade čas, da se poleg spopadanja z zahtevnimi izzivi in težavami slovenskega kmetijstva, gozdarstva in prehrane ukvarja še z dodatnimi projekti, ki ji prinašajo dodaten zaslužek v lasten žep, in to iz davkoplačevalskih sredstev.

V poslanski skupini SDS zato predlagajo, da Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po opravljeni razpravi sprejme naslednje sklepe:

1.    Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: Odbor) predlaga Računskemu sodišču RS, naj pristopi k preverjanju pravilnosti in skladnosti projekta Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo SRIP TURIZEM (SRIPT), ki se izvaja v okviru javnega razpisa “Podpora Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«.

2.    Odbor nalaga Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da opravi podrobno raziskavo nepravilnosti pri projektu SRIPT in o rezultatih v roku treh mesecev poroča Odboru.
3.    Odbor predlaga organu odkrivanja, da izvede vse ukrepe, da se opravi forenzična preiskava avtorstva pisnega izdelka ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4.    Odbor poziva predsednika vlade, Marjana Šarca, da se opredeli do dodatnega dela in zaslužkov ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5.    Odbor predlaga Vladi RS, da razmisli o primernosti ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za opravljanje te funkcije.
6.    Odbor poziva Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), da poda mnenje o dodatnem delu ministrov oz. državnih sekretarjev.

vir: sds.si

Mogoče vam bo všeč