Nekategorizirano

SDS v parlamentarni postopek ponovno vložila predlog zakona o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek ponovno vložila predlog zakona o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s čimer želi odpraviti nepravičnosti glede pokojnin. S predlogom zakona v poslanski skupini SDS predlagajo rešitve za dve skupini zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnine. Prva skupina so zavarovanci ali upravičenci, ki so pokojninsko dobo dokupili po veljavnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in so v neenakem položaju s tistimi, katerim se je doba prostovoljnega zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez dokupa.

Druga skupina pa so nekdanji kmečki zavarovanci, ki so v preteklosti plačevali višino zavarovanja za polni obseg pravic, priznalo pa se jim je zavarovanje za ožji obseg pravic in s tem manjša odmera pokojnine, ko so izpolnili pogoje za pridobitev pokojnine.  

V poslanski skupini SDS z zakonom predlagajo ureditev izjeme od dokupljene dobe po ZPIZ-2 in sicer tako, da se ta dokupljena doba pred dnem 31. 12. 2012 obravnava enako kot pokojninska doba brez dokupa in kot doba prostovoljnega zavarovanja ob pogoju plačila prispevkov. Prav tako predlagamo rešitev, da se uživalcem pokojnine, ki jim je bila odmerjena nižja pokojnina, zaradi upoštevanja zgolj pokojninske dobe brez dokupa, na novo odmeri pokojnina na podlagi njihove zahteve. Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje jih o tej njihovi pravici obvesti v roku 30 dni od uveljavitve zakona.

Prav tako pa še predlagajo, da se v zakonu doda nov 401.a člen, ki bo izenačil obseg pravic nekdanjih zavarovancev iz kmetijske dejavnosti glede na višino vplačanih prispevkov. Zakon za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izda odločbe o uskladitvi v postopku uvedenem po uradni dolžnosti.

V SDS upajo, da bodo koalicijski poslanci tokrat zmogli glasovati za predlog zakona in s tem odpraviti razlikovanje, ki se je pojavilo pri izenačitvi dobe iz prostovoljnega zavarovanja s pokojninsko dobo brez dokupa in diskriminatornost različnega obsega pravic za isti obseg plačil pri nekdanjih zavarovancih iz kmetijske dejavnosti.

Vir: sds.si

Mogoče vam bo všeč