Nekategorizirano

SDS: Prihodnost Slovenije odvisna od digitalne preobrazbe

Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila Resolucijo o digitalni preobrazbi Slovenije, ki so jo pripravili skupaj s strokovnjaki s področja tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Z resolucijo želijo Slovenijo postaviti v osrčje razvoja digitalizacije ter med drugim Vladi RS priporočajo, da med prednostne naloge predsedovanja Svetu EU v letu 2021 na podlagi Strateške agende EU za obdobje 2019- 2024 vključi tudi digitalizacijo.

V poslanski skupini SDS ob tem izpostavljajo, da razmah informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in interneta omogoča neslutene možnosti razvoja družbe kot celote. Toda razvoj IKT se odvija z izjemno hitrostjo, ki so ji sposobne slediti zgolj tiste države, ki se zavedajo njenega pomena in se strateško lotevajo izkoriščanja sinergij in potencialov.

Evropska unija je že v začetku novega stoletja prepoznala potenciale IKT in nevarnosti zaostajanja stare celine, v kolikor jih ne bo sposobna izkoristiti. Leta 2010 je Evropska komisija med sedem vodilnih pobud strategije Evropa 2020 uvrstila tudi Evropsko digitalno agendo (EDA), katere cilj je poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, ki se opira na hitre in ultrahitre internetne povezave ter interoperabilne aplikacije, dal trajne gospodarske in družbene koristi. Leta 2015 je kot nadaljevanje EDA objavila Strategijo za enotni digitalni trg z ukrepi za učinkovitejšo uporabo digitalnih tehnologij.

Slovenija je na omenjena dokumenta odgovorila z leta 2016 sprejeto strategijo Digitalna Slovenija 2020 (DSI 2020). Leta 2018 je bila ta strategija dopolnjena z dodatkom k načrtu uvajanja omrežij naslednje generacije do leta 2020. Toda bistveno dalje od strateških dokumentov se nam ni uspelo premakniti. To potrjujejo tudi ugotovitve Evropske komisije v okviru Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe. Kazalniki kažejo, da se Slovenija konstantno uvršča nekoliko pod povprečje EU 28, nazadnje na 16. mesto.

A razvoj IKT prinaša nove prijeme, ki omogočajo bistveno bolj varno in učinkovito digitalno poslovanje. Revolucionarni preboj na tem področju je gotovo uspel s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov, t.i. blockchain tehnologijo. Blockchain tehnologija je komplementaren razvoj internetu. Medtem ko internet omogoča prenos podatkov in komunikacijo na daljavo, omogoča blockchain tehnologija varen digitalni podpis in posledično varen prenos vrednosti ter varna plačila preko interneta.

V poslanski skupini SDS menijo, da v kolikor se bo želela Slovenija v prihodnjih letih umestiti na vrh inovativnih blockchain digitalnih držav, bo morala v sodelovanju z reprezentativnimi organizacijami in podjetji iz blockchain industrije ter z regulatorji vzpostaviti sodobno, pozitivno, transparentno in konkurenčno zakonodajo, ki bo urejala področje blockchaina in drugih novih tehnologije. Zato bo treba v prvi vrsti izdelati ambiciozno strategijo, ki naj sledi trem konkretnim ciljem: pametni regulaciji; razvoju prijaznega okolja za blockchain inovacije in kripto podjetništvo ter inovativnim pilotnim projektom.

Naj ob tem izpostavimo, da implementacija blockchain tehnologije lahko doprinese bistvene tehnološke izboljšave ter posledično optimizacijo poslovanja ter javnega upravljanja, v svetu se že danes uporablja za izboljšanje oskrbovalnih verig hrane in kmetijstva, uporabljiva je v zdravstvu, na primer na področju nadzora in upravljanja s podatki pacientov. Prav tako pa ima blockchain tehnologija ogromen potencial za posodobitev javnega sektorja, in sicer v smeri varnega shranjevanja podatkov državljanov in podjetij; zmanjšanja možnosti za korupcijo in zlorabe, itd.

Blockchain tehnologija omejuje zlorabe, saj omogoča preverjanje identitete in oblikovanje zgodovine oziroma profila posameznika.

Zato v poslanski skupini SDS menijo, da se v slovenski politični in gospodarski sferi  krepi zavedanje o pomenu aktivnega sooblikovanja procesa digitalizacije kot prebojnega momenta za Slovenijo in obenem prepoznava nujnost razvoja ustreznega in varnega okolja za inovacije in podjetništvo v povezavi z blockchain tehnologijo, na podlagi katerega bodo lahko deležniki sooblikovali industrijo na temeljih zaupanja, transparentnosti, odgovornosti, konkurenčnosti in inovativnosti.

Glede na vitalno pomembnost digitalizacije za razvoj Slovenije je smiseln tudi razmislek o ustanovitvi specializiranega ministrstva za digitalizacijo, ki bi bilo nosilec blockchain strategije kot osrednjega koncepta inovativne digitalne Slovenije. V poslanski skupini SDS menijo, da mora Slovenija izkoristiti potencial in postati nosilka digitalne preobrazbe v Evropski uniji. Odlična priložnost za afirmacijo tega položaja bo predsedovanje Svetu EU leta 2021.

Mogoče vam bo všeč