Nekategorizirano

SBC poziva Vlado RS: Pripravite strokoven zakon. Ne ignorirajte argumentov!

SBC – Klub slovenskih podjetnikov zagovarja rast plač. Tudi minimalne plače, kot spodbude za višanje dodane vrednosti v podjetjih. Vendar mora biti ta rast strokovno podkovana, dogovorjena v socialnem dialogu, hkrati z ukrepi za razvojni preboj Slovenije. V času ohlajanja gospodarske rasti bi pričakovali od politikov, da so zato še posebej previdni. Žal zadnji predlog zakona o minimalni plači dokazuje prav nasprotno.

SBC – Klub slovenskih podjetnikov združuje lastnike podjetij, katerih dodana vrednost na zaposlenega je več kot 55.000 evrov oziroma 25 odstotkov nad državnim povprečjem. Naši predlogi sledijo cilju, da bi se hitreje zviševala dodana vrednost tudi v večini drugih slovenskih podjetij. Vendar to ni mogoče doseči z dekreti. Sprejem predlaganega zakona o minimalni plači bo zato povzročil več negativnih posledic:

1. V primeru šokantnih skokov plač, zlasti ob sunkovitem izločanju dodatkov pri plačah, se v času ohlajanja ne bomo mogli izogniti hudih posledic v panogah in podjetjih z nižjo dodano vrednostjo. Opozarjamo, da smo takšne hude posledice že doživeli med letoma 2008 in 2013, ko se je sredi krize minimalna plača dvignila za več kot 30 odstotkov. Vladni Urad za makroekonomske analize je takrat ocenil, da smo s tem dodatno izgubili 18.000 delovnih mest. V primeru skorajšnje krize bodo posledice hude, saj v celotni slovenski družbi v zadnjih letih nismo zmogli ukrepov za občutnejši dvig dodane vrednosti, zlasti ne v politiki.

2. Zaupanje v trezne in strokovne odločitve politikov je pri podjetnikih spodkopano. Najprej smo bili septembra priče nestrpnosti in sovražnemu govoru zoper podjetnike. Zdaj smo priče postopku predloga zakona o minimalni plači, za katerega niso bile pripravljene nikakršne resne strokovne analize posledic.

3. Zaupanje v obljube o socialnem dialogu je pri podjetnikih skopnelo. V članicah EU, ki imajo najboljšo blaginjo, se kaj takšnega težko zgodi. Tam najprej pripravijo strokovne izračune, da ne bi bilo hudih posledic, nato pa prediskutirajo rešitve skupaj z vsemi socialnimi partnerji. V primeru predloga zakona o minimalni plači so poslanci Levice in koalicije pri pripravi omenjenega zakona povsem ignorirali socialni dialog s predstavniki podjetnikov in podjetij! Kot da nismo vredni niti sodelovanja pri strokovnem in socialnem dialogu.

4. Zaupanje v izjave politikov o koalicijskem sporazumu niso več verodostojne. Pred dvema mesecema, ko smo v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov, skupaj s podporniki, ki skupaj štejejo 150.000 članov, opozorili na stigmatizacijo podjetnikov in škodljive predloge v koalicijskem sporazumu, je bilo s strani vladnih predstavnikov večkrat slišano, da gre v koalicijskem sporazumu zgolj za usmeritve, ki jih bodo še presojali, v kontekstu več ukrepov. Toda zdaj počnejo prav nasprotno. Sklicujejo se na posamezne zapise v koalicijskem sporazumu, ki spet očitno niso več usmeritve, ampak že dogovorjeni ukrepi, kot v pravi pogodbi. 

Katere izjave politikov so sploh še verodostojne?
Kaj se bo zgodilo, če se uresničijo napovedi, da bodo že leta 2020 gospodarske razmere bistveno slabše? Kdo bo odgovarjal za povzročene izgubljene službe?
Ali v tej državi še lahko upamo na treznost in vsaj minimalno strokovnost politikov?
Je socialni dialog ob takšnem nastopu politikov sploh še mogoč?

To so vprašanja, ki bi si jih morali vsi ključni akterji ta hip v Sloveniji resno zastaviti.

Zahtevamo občutno razbremenitev plač

Takšno ravnanje ni ne strokovno ne koristno ne korektno. Zato pozivamo Vlado RS in koalicijske poslance, da zaradi:

–          visokih tveganj,

–          nestrokovne priprave predloga zakona o minimalni plači,

–          nespoštovanja osnovnih pravil socialnega dialoga in

–          zavoljo lastne verodostojnosti koalicije pred podjetniško in splošno javnostjo 

umaknejo podporo predlogu zakona o minimalni plači, ki ga je v postopek vložila stranka Levica. Obenem pa takoj napovejo pripravo novega strokovnega predloga, ki ga bodo v postopek poslali skupaj z drugimi ukrepi za hitrejšo rast dodane vrednosti in posledično s tem tudi plač. Med temi ukrepi morata biti davčna reforma in razbremenitev plač. 

Zakaj so zaposleni v podjetjih izigrani?

Posebej poudarjamo, da smo podjetniki razočarani zaradi dejstva, kako so bili v zadnjih letih izigrani zaposleni v podjetjih. Že nekaj let v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov zahtevamo občutno razbremenitev plač po avstrijskem vzoru in s tem višje neto plače za vse. Namesto tega so politiki in sindikati iz leta v leto poskrbeli, da so denar razdelili za plače najglasnejših skupin. Zdaj pa terjajo višje plače za delavce iz podjetij le od podjetij.

Če bi upoštevali naše predloge, bi zaposleni v podjetjih že veliko prej imeli občutno višje plače. Avstrijci so leta 2016 z davčno reformo, ki jo zagovarjamo tudi v našem klubu, omogočili 1000 evrov več neto plače na leto za zaposlenega s povprečno plačo. Slovenija jim je v zadnjih letih namenila boren drobiž.

Ugotavljamo, da so bili zaposleni v podjetjih v Sloveniji dvakrat največje žrtve. Najprej zaradi krize in tajkunskih kriminalnih zgodb, nato pa so jih na cedilu pustili še politiki v času konjunkture, ko so denar delili drugim družbenim skupinam.

Podjetniki obžalujemo takšen odnos politikov do podjetništva in do zaposlenih v podjetjih. Od koalicije in vlade zahtevamo, da se do podjetnikov in zaposlenih v podjetjih prenehajo obnašati kot do drugorazrednih državljanov.

Marjan Batagelj, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov:
»Še pred meseci smo slišali pohvale gospodarstvu, da smo najbolj zaslužni za izhod iz krize. Zdaj pa nismo vredni ne tega, da bi poslušali naše resne strokovne argumente, niti tega, da bi nas vključili v strokovno pripravo ključnih zakonov!«

Mogoče vam bo všeč