Nekategorizirano

Rusija krši osnovna načela mednarodnega prava

Ukrajinski ambasador v Sloveniji Mihajlo F. Brodovič, ki je danes položil venec v spomin padlim ukrajinskim pripadnikom Rdeče armade  v aprilskih bojih za osvobiditev Pomurja, se je s posebnim sporočilom  obrnil na nekatere medije s “pripravljenostjo zagotavljanja komentarjev in resničnih informacij glede trenutnega stanja v Ukrajini, ki bo prispevalo k boljšemu razumevanju problema, tako, da bosta Ukrajina in mednarodna javnost lahko našli mirno rešitev krize”.

Njegovo sporočilo slovenski javnosti objavljamo v celoti.

“1. marca 2014 ob 17.21. uri po kijevskem času je Svet Federacije Federalnega Zbora Ruske Federacije soglasno podprl zahtevo predsednika Vladimirja Putina o napotitvi »omejenega vojaškega kontingenta« ruskih oboroženih sil na ozemlje Ukrajine.

Ta odločitev je bila sprejeta v nasprotju z Ustanovno listino OZN, z Deklaracijo o načelih mednarodnega prava iz leta 1970 in Helsinške sklepne listine KVSE iz leta 1975, Pogodbe o prijateljstvu in sodelovanju med Rusko Federacijo in Ukrajino iz leta 1997, kakor tudi v nasprotju z številnimi drugimi mednarodnimi pogodbami. Hkrati gre za demonstrativno zavračanje Ruske Federacije predhodnih posvetovanj z Ukrajino in državami, ki so poroki ukrajinske ozemeljske celovitosti (Velika Britanija, ZDA, Francija in Kitajska), kar kaže na zanemarjanje obveznosti do mednarodnega prava, kar je bilo zapisano v Budimpeštanskem memorandumu iz leta 1994.

Pri odločanju o uporabi oboroženih sil na ozemlju neodvisne in suverene države – ene iz ustanoviteljic Organizacije Združenih narodov – Svet Federacije Federalnega Zbora Ruske Federacije zlorabil vsebino mednarodnega prava, ki se nanaša na primere v katerih se govori o varstvu človekovih pravic in zakonitih interesih svojih sonaradnjakov v inozemstvu, ko gre za zahtevo vojaškega posredovanja in vmešavanje v notrajne zadeve države njihovog državljanstva. V skladu z Ukrajinsko Ustavo in veljavnim normam mednarodnega prava Avtonomna republika Krim je sestavni del Ukrajine in ena izmed upravno-teritorialnih enot ukrajinske države. Poudarjamo, da nobena ustrezno pooblaščena nacionalna, tuja ali mednarodna institucija ni prijavila kršitev na ozemlju Ukrajine (predvsem v Avtonomni Republiki Krim) človekovih pravic, kar bi zahtevalo posredovanje katerega-koli mednarodnega subjekta ali mednarodne skupnosti. V zvezi s tem, zahteva samozvanih vodij ene izmed administrativnih enot Ukrajine – Avtonomne Republike Krim – ruskim oblastem, da zagotovijo vojaško pomoč, je nezakonita, kakor tudi vse odločitve sprejete na podlagi te pritožbe – so nične.

Ruska Federacija je kršila sporazum med Ukrajino in Rusko Federacijo o statusu in pravici glede prisotnosti Črnomorske flote Ruske Federacije na ozemlju Ukrajine od 8. avgusta 1997 (ki je bil podaljšan aprila 2010.). V 6. odstavku 1. člena navedeno, da vojaške enote Črnomorske flote »delulejo na deslociranih mestih, v skladu z rusko zakonodajo in v skladu s spoštovanjem suverenosti Ukrajine, spoštujoč ukrajinske zakone, ki ne dovolijo vmešavanje v notranje zadeve Ukrajine«. Tako so prekršili tudi 2. odstavek 8. člena, v skladu s katerim vojaške sile Črnomorske flote »izvajajo vaje in druge dejavnosti bojnega in operativnega usposabljanja v centrih za usposabljanje, na poligonih in na drugih območjih … v sodelovanju s pristojnimi organi Ukrajine«. Usklajevanja s pristojnimi organi Ukrajine s strani pristojnih organov Ruske Federacije ni bilo. Vendar pa je ruska vojska (o svojem državljanstvu so obvestili medije) zapustila kraje svojega bivanja v nasprotju s sporazumom.


				Ruski okupatorji Ukrajine

Ruski vojaki v uniformah brez oznak na Krimu

Ob upoštevanju navedenega, Ukrajinska stran ocenjuje ukrepe Ruske Federacije kot dejanje agresije. Poudarjamo tudi, da mednarodno pravo določa poseben režim mednarodne odgovornosti države, ki krši brezpogojne norme splošnega mednarodnega prava; osebe, ki so storili kaznivo dejanje agresije bodo nosili individualno kazensko odgovornost v skladu z mednarodnim pravom.

Zanemarjanje s strani Ruske Federacije osnovnih načel mednarodnega prava bo neizogibno pripeljalo do resnih političnih, gospodarskih in vojaških izgub v današnjem globalnem svetu in destabilizaralo razmere ne samo v Vzhodni Evropi ampak tudi v Rusiji. Izgovor Rusije za vojaško agresijo – virtualna kršitev kolektivnih pravic prebivalstva v določeni regiji ali regijah Ukrajine – v prihodnje bo po vsejverjetnosti postal precedens za podobne vojaške intervencije in vmešavanja v notranje zadeve drugih držav z strani multinacionalne Ruske Federacije; ga lahko tudi izkoristijo druge države kot izgovor za vmešavanje v notranje zadeve Rusije in podporo separatističnih gibanj v posameznih regijah Rusije.

Dejanja Ruske Federacije zagotavljajo pravno podlago za izvajanje legitimne pravice Ukrajine za individualno in kolektivneo samoobrambo, kar je zapisano v 51. členu Ustanovne listine OZN. Nujni ukrep je, da vodstvo Ukrajine izvede posvetovanja z državami, ki so potencialno pripravljeni, da pomagajo Ukrajini pri preprečevanju tuje agresije. Ob upoštevanju številnih kršitev z strani Ruske Federacije večstranskih in dvostranskih sporazumov, Ukrajina ima pravico, da se odpove  svojim obveznosti v okviru dvostranskih sporazumov z Rusijo, zlasti v zvezi z začasno nastanitvijo Ruske Črnomorske flote na ukrajinskem ozemlju.

Politika Ruske Federacije v zvezi z Ukrajino uničuje ne le dvostranski mednarodni pravni okvir. Rusija ogroža celoten sistem mednarodnega prava.

Mednarodno pravo je bilo in ostaja instrument za miroljubno reševanje sporov med državami. Vsak poseg ene države v notranje zadeve druge je nesprejemljiv in ga mora obsoditi mednarodna skupnost.

Veleposlaništvo Ukrajine v Republiki Sloveniji”

Mogoče vam bo všeč