Nekategorizirano

Rudi Matjašič: Dokler diham, upam

Pred štirimi leti so podjetniki in gospodarstveniki ustanovili Liberalno gospodarsko stranko, za predsednika pa stranke pa izvolili Alojza Kovšco. Da bo ospredju delovanja stranke predvsem urejanje zakonodaje na področju gospodarstva, je takrat dejal Kovšca, ki je po lanskih volitvah v Državni svet postal njegov predsednik. Že ob ustanovitvi so si v LGS zadali cilj, da postanejo parlamentarna stranka, pa tudi  bodo v javnosti zastopali svoj program in skušali uresničiti stvarne rešitve, ki izhajajo neposredno iz gospodarstva. V prvem letu delovanja jim to sicer ni uspelo, letos je s spremenjenim imenom, zdaj so Gospodarsko aktivna stranka, pred njimi popravni izpit.

Na listi GAS (Gospodarska Aktivne Stranke) se bo za glasove volivcev potegoval Rudi Matjašič, mag. Čeprav je stranka doživela spremembo imena, so verjetno njeni programski temelji ostali isti: narediti Slovenijo čim bolj prijazno gospodarstvu?

Drži. Stranka ima novo ime in že samo ime pove, da se bomo zavzemali za vzpostavitev pogojev za razvoj in uspešno delovanje gospodarstva kot osnovnega generatorja razvoja družbe in blagostanja. Vsi državljani RS in vse generacije (ne glede na politična, verska, ideološka in druga prepričanja) si zaslužimo kakovostnejšo življenje. V Gospodarski Aktivni Stranki namenjamo posebno pozornost ustvarjanju optimalnih pogojev za bivanje in delo mlajše generacije ter demarginalizacijo starejših generacij.

V stranki GAS (Gospodarsko Aktivni Stranki) smo obrtniki, podjetniki, delavci, aktivni upokojenci in mladi, ki želimo delati in si ustvariti prihodnost v Republiki Sloveniji.

Po propadu manjših liberalnih strank, je zdaj GAS tista, ki zagovarja liberalne vrednote? 

GAS (Gospodarska Aktivna Stranka) se absolutno zavzema za enakopravnost, svobodo, človekove pravice,… z eno besedo »DA« zagovarjamo liberalne vrednote.

S svojimi kandidati se pojavljate v vseh 8. volilnih enotah. Če ste pred štirimi leti dobili manj kot odstotek glasov, so zdaj obeti večji in višji? Morda tudi vstop v DZ?

Ljudje si želijo spremembe, a brez sprememb. Za to je potrebno nekaj narediti in vztrajati! Vse naše sanje se lahko uresničijo – če le imamo pogum, skupne cilje, da gremo za njimi. Obeti so višji, ker si želimo sprememb in verjamemo, da bomo to tudi dosegli.

V DZ bomo vplivali predvsem na sprejem gospodarske, delovnopravne, zdravstvene, davčne, okoljske, vzgojno-izobraževalne in pravosodne zakonodaje, s pozitivnim vplivom na gospodarsko dejavnost.

Slovenija ima v zadnjem času eno najvišjih rasti gospodarstva v EU, vendar je to bolj posledica visoke konjunkture v državah EU, kakor pa vladnih ukrepov na področju gospodarstva. Kaj ponuja GAS podjetnikom in obrtnikom, da bi vam 3. junija naklonili svoj glas?

GAS (Gospodarska Aktivna Stranka) ne ponuja samo podjetnikom in obrtnikom, temveč tudi kmetom, gasilcem, in vsem generacijam, ki želijo delati in dostojno živeti v naši domovini. Zavzemali se bomo za uvedbo znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za mala in novo nastala podjetja.

GAS (Gospodarska Aktivna Stranka) se bo postavila po robu tistim, ki preprečujejo ter zavirajo domače in tuje investicije, svobodno podjetništvo, povišujejo stroške poslovanja, branijo stare in ustvarjajo nove birokratske ovire, vzdržujejo centralistično upravljanje države in omogočajo ohranjanje raznih dragih privilegijev.

V stranki GAS upoštevamo in nadgrajujemo vse, kar je v idejah družbenega razvoja pozitivno. V središče svojega programa postavljamo naslednje vrednote in programska izhodišča: za katera se bom še posebej zavzemal:

–       Pavšalna obdavčitev malega gospodarstva.

–       Izboljšanje plačilne discipline, hitrejši in učinkovitejši izvršilni postopki.

–       Integracija kmetijstva, turizma, gostinstva in kulture za oblikovanje celovite »slovenske ponudbe«.

–       Izboljšanje črpanja razpoložljivih sredstev iz EU.

–       Vsako neplačilo socialnih prispevkov za delavca je v primeru solventnosti delodajalca treba obravnavati kot kaznivo dejanje.

Boj proti gospodarski krizi je v ekonomskem smislu hkrati tudi boj za nova delovna mesta, ki lahko nastanejo samo ob pogojih gospodarske rasti.

Pravična in delujoča pravna država za vse, blagostanje in enake možnosti, stabilno gospodarsko okolje, spoštovanje zasebne lastnine, svobodna podjetniška pobuda, domoljubje, spoštovanje tradicionalnih vrednot, kulture in okolja…dejal bi da sodite v desni politični spekter?

Lahko bi dejali, da sodimo v desni politični spekter, čeprav GAS (Gospodarska Aktivna Stranka)  ne identificira političnih nasprotnikov, temveč je usmerjena v sodelovanje z vsemi, ki na političnem področju podpirajo gospodarstvo in socialno pravično družbo. Skrbimo za spoštovanje načela pravice do dela ter vzpostavitev ravnovesja kapitala, sociale in državne uprave. Podpiramo le razvoj okolju prijaznih gospodarskih dejavnosti. Upoštevamo moralne in etične vrednote, dosledno izvajanje ustave in obstoječih zakonov ter demokratično spreminjanje zakonov. Sodelovali bomo pri sistematizaciji zakonodaje, zmanjšanju števila zakonskih aktov in odstranjevanju administrativnih ovir.

Kot zapriseženemu prostovoljnemu gasilcu je težko gledati, kako je država do vas mačehovska?

Sem ponosen gasilec v PGD Sp. Kungota, zato mi ni vseeno, da se država obnaša tako »mačehovsko« do ljudi, ki so vedno pripravljeni »NA POMOČ« ljudem, ki so v stiski. Prostovoljni gasilci žrtvujejo svoj čas, izpostavljajo svoja življenja, da rešujejo druga,… Zaradi tega bo potrebno na tem področju in za te prostovoljce marsikaj spremeniti. Žalostno je, da mora »neko« prostovoljno gasilsko društvo prosjačiti ljudi, prirejati dobrodelne prireditve, prositi državo, sponzorje,…, da si lahko priskrbi kakšen pripomoček ali vozilo za reševanje ali ljudi in njihovih domov. Kot gasilec se bom zavzemal za:

– Oprostitev plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja, samo za operativne gasilce, ki so pripadniki operativne enote gasilskega društva

– Dodatni dan ali dva dopusta več v breme države za operativnega gasilca

– Upoštevati bi moralo da bi se opravljene ure (za vaje, usposabljanja in intervencije) upoštevalo v pokojninsko dobo (možnost predčasne upokojitve).

Boj s korupcijo, birokracijo, klientelizmom, delo na črno in plačilna nedisciplina…se lahko teh problemov lotimo s sistemskimi ukrepi, s spremembo zakonov?

Mislim, da se vse da, če se le hoče! GAS (Gospodarska Aktivna Stranka) se bo zavzemala za zmanjšanje administrativnih ovir (birokracije) na vseh področjih delovanja gospodarstva.

Seveda si vsi želimo omejiti korupcijo in krepitev pravne države. Naša vodila so: etika, transparentnost in poštenost.

S spremembami zakonov si želimo omejitev najvišje višine trošarin (goriva,…) na višino trošarin v mejnih državah. splošno nižanje davkov in prispevkov (vrnitev DDV na višino iz pred kriznega obdobja), uvedba pavšalne obdavčitve za čim večji del malega gospodarstva in še bi lahko našteval.

Plačilna nedisciplina predstavlja velik problem v gospodarstvu, ki se ga je potrebno kompleksno lotiti. »Izboljšanje plačilne discipline, hitrejši in učinkovitejši izvršilni postopki (NO MANY, NO HONEY)«.

GAS (Gospodarska Aktivna Stranka) se bo borila proti delu na črno, z vzpostavitvijo registra kršiteljev in retroaktivnega vpisa v sistem pavšalne obdavčitve.

Mislim, da se vse da, če se le hoče! Imamo sposobne, delavne in zanesljive ljudi, ki jim hočejo spremembe in v njih tudi verjamejo!

Vaš odnos, stranko GAS mislim, je zelo liberalen tudi do zdravstva in izobraževanja, želite si več zasebne iniciative in s tem večjo konkurenčnost, ukinili pa bi tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje in uvedli prostovoljno.

Najprej je potrebno urediti socialni položaj ljudi in pripraviti programe za pomoč in podporo socialno šibkim družbenim skupinam (starostniki, invalidi, ruralno prebivalstvo). Povečevanje zaposlenosti in deleža aktivnega prebivalstva v tretjem življenjskem obdobju (tudi za družbeno koristne aktivnosti). Urediti moramo reformo pokojninskega sistema s ciljem vzdržnosti in pravičnosti z izločitvijo privilegiranih pokojnin, ki se izplačujejo iz posebnih skladov.

Ko se spomnim na »naše zdravstvo« postanem »bolan«! Sram me je, da imamo takšno situacijo. Ključnega pomena je razmejitev sistema vzporednega javnega in zasebnega zdravstva, ki časovno omejuje zaposlenim v javnem zdravstvu istočasno opravljati zasebne prakse ter vzpostavitev sistema nadzora in skrajšanja čakalnih vrst z enotno evidenco. Potrebna bi bila krepitev preventive in dejavnosti promocije zdravja zaradi staranja prebivalstva in podaljševanja aktivne delovne dobe s ciljem zmanjševanja vplivov dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih bolezni

V Sloveniji sicer imamo kvalitetne univerze in šole, čeprav je še kako potrebna reorganizacija javnega šolstva v smeri izobraževanja za poklice ki jih družba in gospodarstvo dejansko potrebuje. Imamo sposobne ljudi, ki se želijo izobraževati. Zato želimo ustanoviti oz. podpreti  poseben generalni sklad za kadrovske štipendije.

S čim bo Rudi Matjašič v svojem volilnem okraju prepričal volivce, da glasujejo zanj?

Ker sem zaveden Slovenec, ponosen Štajerec in kot takšen si tudi jaz želim boljših pogojev življenja v naši državi, na Štajerskem in v slovenskih goricah. Sem mnenja, da bi boljši pogoji življenja izboljšali kulturo prebivalstva in prav tako vplivali tudi na pripadnost vseh državljanov, ki je v sedanjem času vidno slabša.

Odlikuje me značilnost, da stojim za svojimi besedami, kar pomeni, da sem človek besed in dejanj. Sem socialno naravnan in se borim za vse, kar je pošteno, pravično in človeka vredno.

Trudil se bom narediti bomo vse, kar je v moji moči, da bo škoda za ljudi in domovino čim manjša. Vse naše sanje se lahko uresničijo – če le imamo pogum, skupne cilje, da gremo za njimi!

Na koncu, Slovenija do 3.6. in po 3.6. 2018?

Danes je žal razlogov za optimizem vedno manj. Gospodarska kriza je marsikomu obrnila življenje na glavo. Kako naprej? Odgovor je preprost. Počakati je treba na 3.6.2018, se odpraviti na volišče in voliti po svoji vesti. Dejstvo je, da potrebujemo ljudi, ki živijo za kraj in imajo srce in odgovornost, ki imajo znanje in izkušnje in ki so pripravljeni delati za skupno dobro vseh nas. Razvoja ni mogoče prepuščati spontanosti, niti ga ni mogoče načrtovati v vseh podrobnostih. Potrebno je verjeti v ljudi, jim prisluhniti in slediti »sloganu« GAS za vse nas!

Verjamem, da bo DAN PO TEM (3.6.2018) za marsikoga drugačen. Le verjeti je treba in voliti prave ljudi, ki bodo nekaj naredili in ne samo obljubljali.

Rad imam to deželo – Slovenijo in slovenske gorice rad imam to domovino, pokrajino –
Slovenijo, A čas je, da se nekateri umaknejo in ne delajo več krivic in povzročajo škodo.

DUM SPIRO, SPERO (Dokler diham, upam).

Boris Cipot

Foto: Borut Cvetko

Mogoče vam bo všeč