SB Celje-FotoVane
koronavirus

Realnost četrtega vala COVID 19: SB Celje dobro pripravljena na napovedani 4. val epidemije.

Iz Celjske splošne bolnišnice poročajo da so včeraj imeli   nujno sejo Sveta zavoda SB Celje, kjer so svetniki skupaj z vodstvom in člani kriznega štaba, skladno z navodilom ministrstva bolnišnicam, obravnavali pripravljenost bolnišnice Celje na napovedani četrti val epidemije.

Vodstvo bolnišnice je skupaj s člani Kriznega štaba SB Celje in ostalimi odgovornimi osebami predstavilo pripravljenosti Splošne bolnišnice Celje na epidemijo. Načrt je posodobljen na osnovi podatkov in izkušenj 2. in 3. vala epidemije Covid-19 ter napovedi stanja.

Svetnikom so v SB Celje predstavili stanje zalog osebne varovalne opreme, medicinske opreme, aktivnosti v zvezi s cepljenjem prebivalcev in precepljenostjo zaposlenih, kadrovsko situacijo, prostorske zmožnosti ob epidemiji ter posamezne faze aktivacije in organizacije bolnišnice v primeru novega vala epidemije.

Ob tem so izpostavili  možne kritične točke pri obvladovanju organizacije dela, ki so predvsem v trenutnem pomanjkanju medicinskih sester. Najbolj izkušene medicinske sestre iz oddelkov žal odhajajo, predvsem na vodilna mesta v zdravstvene domove ter domove starejših ter v ostale zunanje ambulante v regiji. Prav tako imajo ob razglasitvi epidemije težave zaradi preobremenjenosti zdravnikov, zlasti zdravnikov internističnih strok. V dragoceno pomoč pri obvladovanju epidemije ter potrebni   ločeni obravnavi covid in ostalih pacientov  bodo njihovi  specializanti. Zato je zelo pomembno, da Ministrstvo za zdravje izda navodilo o vrnitvi specializantov v matične ustanove.

 

Svetniki so ocenili, da je bolnišnica dobro pripravljena na napovedani novi val in pohvalili predstavitev načrta pripravljenosti SB Celje.

Zaskrbljenost  je več kot očitna zaradi napovedanih razmer, saj bi ponovno aktiviranje statusa SB Celje kot covid bolnišnice žal ustavilo izvajanje številnih rednih programov, ogrozilo skrajševanje čakalnih vrst s pomočjo nacionalnega razpisa ter  povzročilo ponovno podaljševanje čakalnih vrst.

Svet zavoda ter vodstvo SB Celje pozivata k čimprejšnjemu cepljenju čim večjega števila prebivalcev. Tako bomo bolnišnice lahko pravočasno zagotavljale potrebne zdravstvene storitve vsem našim pacientom v trenutkih, ko nas bodo najbolj potrebovali.

 

Ne smemo preslišati izjavo, ki jo je danes v Cerknici  podal Franc Vindišar,  državni sekretar  na Ministrstvu za zdravje in do odhoda nato funkcijo strokovni direktor prav v SB Celje, ki je med drugim povedal, da v tem trenutku potrebujemo stroko, ki se  ne bo borila z   lastnimi pomisleki  v zvezi z cepljenjem in potrebi  po večji precepljenosti prebivalstva ampak da mora nastopiti enotno z lastnimi pravilnim odnosom in zgledom  do cepljenja ter  da bo s tem spodbudila   občane,  da to naredijo čim prej in v čim večjem številu. Trenutki so kritični in skrajni čas je da se to stori in pomakne naprej v kolikor želimo življenje brez zapiranja družbe in vseh aktivnosti v njej.

V dobro vseh nas je prav, da vsi ravnamo odgovorno in ostanemo  zdravi.

Vane T. Costa

Foto FotoVane

 

Mogoče vam bo všeč