izobraževanjeSlovenijaV fokusu

RAČUNSKO SODIŠČE IZDALO REVIZIJSKO POROČILO USPEŠNOST ZMANJŠEVANJA REVŠČINE

Računsko sodišče je izdalo revizijsko poročilo Uspešnost zmanjševanja revščine, v katerem opozarja na ključne težave na tem področju. Ob tej priložnosti so pripravili tudi video posnetek s ključnimi poudarki iz poročila.

Slovenija si je v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 zadala, da se bo število oseb, ki živijo v tveganju socialne izključenosti, do leta 2020 zmanjšalo pod 321.000, v Strategiji razvoja Slovenije 2030 pa, da se bo stopnja tveganja socialne izključenosti do leta 2030 zmanjšala na manj kot 16 %. Računsko sodišče je ugotovilo, da sta bila oba načrtovana cilja v obdobju, na katero se nanaša revizija, dosežena, vendar vlada in ministrstvo nista bila uspešna pri doseganju zmanjševanja stopenj tveganja revščine vseh ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, čeprav bi v skladu z resolucijo tem skupinam morala biti namenjena posebna pozornost. Stopnja tveganja revščine starejših samskih žensk, starih nad 65 let, se izrazito povečuje, stanje se ne izboljšuje niti pri enostarševskih družinah, so pa bili socialni transferji učinkoviti pri zmanjševanju tveganja revščine otrok.

Računsko sodišče je od vlade in ministrstva zahtevalo predložitev odzivnega poročila in jima podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Revizijsko poročilo Uspešnost zmanjševanja revščine ter povezavo na videoposnetek s ključnimi poudarki iz poročila najdete na spletnem mestu revizije.

vir: https://www.cnvos.si/aktualno/5893/racunsko-sodisce-izdalo-revizijsko-porocilo-uspesnost-zmanjsevanja-revscine/

 

Mogoče vam bo všeč