Nekategorizirano

Proračuna Mestne občine Celje za leto 2020 in 2021 soglasno sprejeta

Danes je v Veliki dvorani Narodnega doma potekla 10 .seja Mestnega sveta Mestne občine Celje, zadnja v letošnjem dokaj intenzivnem in v mnogo čem tudi   prelomnem letu v življenju Celjank in Celjanov. Obenem tudi okroglo leto delovanja Mesnega sveta v sklicu, ki se je začel približno v enakem času lanskega leta.  

Udarni del vsebinsko z največjo težo v finančnem in v morebitnem vplivu na življenje občanov in občank je imel točka v katero se je sprejemal proračun oziroma njegova obravnava in sprejem oziroma potrditev odloka o sprejemu le teh. Seveda so področja kjer je manj zadovoljstva tam kjer ni uveljavljena formula direktnega kreiranja proračunske porabe  ali kot pravijo v delu Mesnega sveta, kjer so zadolženi z novume na tem področju,  da je treba direktno  soustvarjati komunalni sistem. Razkorak med željami v seštevku in realnimi postavkami, ki so lahko v domeni možne optimirane realizacije je cca 15 milijonov EUR. Za enkrat občina in Mestni svet  v korelaciji z viri in možnosti pridobitev sredstev umesti to kar je.  Tudi to o tem da je v neskladju z prakso in zakonom to da se  vnaprej izdvajanju sredstva iz proračuna za projektno dokumentacijo  za nekaj, ki ni popolnoma dorečeno pa celo da je protizakonito in je povezano z predvideno morebitna izgradnja oziroma umestitev viseče  brvi med Starim gradom in Miklavškim hribom je nekaj »namlatene«  napol strokovne »slame« in  popitega nekaj »populističnih« kozarcev motne vsebine brez jasnega pomena povedanega v zvezi s tem. Bode v oči da tudi tisti,  ki zvrne nekaj populističnih »ta kratkih«, na koncu ne nasprotuje lastni prihodnosti.

To kar je bilo na  nek način tudi za pričakovati je,   da so Celjski mestni svetniki   sprejeli proračuna  Mestne občine za prihodnji dve leti. Finančni kolač iz katerega se bodo napajali apetiti in pričakovanja  za leto 2020 predvideva za 1,3 milijona evrov več sredstev, kot je bilo načrtovano v osnutku proračuna ali za dve odstotni točki več kako na prihodkovni tako tudi na odhodkovni strani . Prihodki v prihodnjem letu bodo tako znašali 66,7 milijona evrov, odhodki pa 74,1 milijona evrov. Za celjsko občino bo  leto 2020 v znamenju novih večjih naložb. Občina se bo lotila gradnje 142 novih najemnih stanovanj z garažo v Dečkovem naselju, vrednost naložbe je ocenjena na 14 milijonov evrov, pri čemer naj bi občina prejela 5,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Nič ne bo zastalo.

V letu 2021 bo ta  kolač  nekoliko manjši. Prihodki so načrtovani v višini slabih 61 milijonov evrov, odhodki pa naj bi znašali slabih 64 milijonov evrov, predvsem zaradi zaključevanju določenih investicij oziroma projektov ki se zaključijo naslednje leto 2020.

Poudariti je treba da je sam  proračun je velikokrat če ne odločilno vezan na zakonske vire med katere je zagotovo povprečnina. Toliko »boksanja« okrog tega da so na koncu rajši na državnem nivoju so  se ustrašili odstopa resornega ministra kot da bi jih zanimal enakomerni razvoj  in zmanjševanje razlik med regijami.  Tudi na račun nesprejetega zakona o prispevki po občanu ali glavarini,  je celjska občina prikrajšanja za pričakovana sredstva v višini 730.000 EUR,v kolikor bi  bila sprejeta predlagana višina glavarine.

V prihodnjem letu bo celjska občina nadaljevala  z svojo trajnostno naravnanostjo in strategijo  na tem področju. Nadaljevalo se bo   izgradnjami kolesarskih poti in povezovanja z sosednimi občinami  ter z kolesarskimi postajami za rabo koles s poudarkom na električnih  kolesih.

V celjski mestni svet  je danes zaprisegla nova mestna svetnica. Preminulega svetnika Celjske županove liste Sandija Severja je nadomestila Saša Kundih. Svetniki so danes imenovali tudi direktorja Javnega zavoda Tehno park Celje. Na to mesto so ustoličili podjetnico Andrejo Erjavec.

Epur si muove, tudi Celje gre naprej z vrtenjem ali brez!

Vane K.Tegov

Mogoče vam bo všeč