Nekategorizirano

Programska konferenca pod geslom Zdaj je čas!

Nova Slovenija je danes na programski konferenci v Ljubljani pred približno 200 gosti predstavila nov volilni program, ki ga je poimenovala Zdaj je čas!. V programu je med drugim jasno navedenih 10 prioritetnih rešitev, ki jih hoče stranka uresničiti v obdobju 2018 – 2022.

Zbrane je najprej nagovoril novi vodja NSi Matej Tonin, o programu pa so razpravljali tudi gostje imunolog dr. Alojz Ihan, predsednik Obrtne zbornice Slovenije Branko Meh, izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković in profesor prava dr. Matej Avbelj.

Matej Tonin: Usmerjeni smo v prihodnost

Matej Tonin je v govoru dejal, da so tri temeljne vrednote, na katerih temelji krščanska demokracija, svoboda, pravičnost in varnost, kot najbolj ustrezen gospodarski model pa je izpostavil socialno tržno gospodarstvo. “Nova Slovenija ima odličen program. Usmerjeni smo v prihodnost, trije največji izzivi, s katerimi bomo v Sloveniji zelo hitro soočeni pa so staranje prebivalstva, okorno poslovno okolje in previsok javni dolg,” je dejal Tonin in kot prioritetne 3 naloge navedel potrebo po bolj pravični državi, višjih plačah za vse zaposlene in hitrejšem zdravstvu, ki bo dostopno vsem državljanom.

Deset ključnih programskih tožk z rešitvami

Deset ključnih programskih točk z rešitvami, ki odgovarjajo na ključne izzive, ki so pred Slovenijo. Naše tri glavne prioritete pa so:

  1. Kriminalce moramo spraviti v zapore, kamor sodijo! Zakoni morajo postati enaki za vse. Predpisi morajo biti jasni in učinkoviti, enostavni in usklajeni. Pravosodje mora biti neodvisno in brez vpliva vsakokratne oblasti.
  2. Omogočiti višje plače za vse zaposlene. Država naj si odreže manj od plač zaposlenih. S tem ljudje dobijo možnost, da več trošijo, kar spodbudi proizvodnjo, omogoči več delovnih mest, več je investicij ter posledično več prihodkov v proračun. Posledično je tudi več vplačil v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Povišali bomo splošno dohodninsko olajšavo, uvedli razvojno kapico in odpravili 50 % dohodninsko stopnjo.
  3. Vsem državljanom bomo omogočili hitrejše zdravljenje. Zdravstveni sistem bomo posodobili, odpravili monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje in omogočili ljudem, možnost izbire med domačimi, tujimi, javnimi, zasebnimi izvajalci pod enakimi pogoji.Storitev bo izvedena v dostojnem času.Sedanji zdravstveni sistem je poniževalen tako do predanih zdravnikov, kot do bolnikov. Naš predlog sprememb zdravstvenega sistema pa zagotavlja tudicelovito obravnavo na področju dolgotrajne oskrbe.

Ob glavne tri točke pa smo postavili še naslednjih sedem pomembnih točk programa:

  1. Zagotovili bomo višje pokojnine. Sedanji pokojninski sistem je nevzdržen. Vsako leto moramo iz proračuna v pokojninsko blagajno doplačati več kot milijardo evrov. Pokojnine nezadržno padajo in leve vlade se teh dejstev lotevajo gasilsko, brez vizije. Predlog Nove Slovenije je pravičen in zagotavlja dostojne pokojnine vsem.
  2. Ljudem bomo omogočili varnejše zaposlitve. Poenostavili bomo delovnopravno zakonodajo. Trenutna ureditev je takšna, da velikega dela delavcev nikakor ne ščiti. Prav tako v Sloveniji ni mogoče normalen socialni dialog, saj sindikati ne ščitijo pravic in interesov delavcev, ampak predvsem skrbijo za svojo moč in vpliv.
  3. Omogočili bomo več investicij. To bomo dosegli s poenostavitvijo gradbene zakonodaje. Birokratska in komplicirana gradbena zakonodaja danes hromi gospodarstvo in naš razvoj. Naš cilj je, da ljudje v 30-tih dneh pridejo do gradbenega dovoljenja in v 6-ih mesecih do OPN-ja.
  4. Administracijo bomo modernizirali tako, da bo postala učinkovita. Javna uprava mora biti v službi ljudi, ne pa obratno. Danes je javna uprava okostenela, mi pa jo bomo posodobili in približali ljudem ter gospodarstvu. Zagotovili bomo enostavne postopke.
  5. Slovenija potrebuje več otrok. Okrepili bomo družinsko politiko predvsem tako, da jo bomo izvzeli iz socialne politike in zagotovili, da bo v Sloveniji končno vsak otrok enako vreden. Uvedli bomo otroški temeljni dohodek za vsakega otroka in s tem poenostavili do skrajnosti zapleten in neprijazen sistem družinskih prejemkov. Predvsem pa bomo poskrbeli, da bo družina v naši družbi cenjena in podprta.
  6. Mladim smo dolžni zagotoviti uporabno znanje. Povečali bomo kakovost izobraževanja tako, da bomo spodbujali raznolikost, inovativnost in podjetnost na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Srednje šole in univerze pa naj se povežejo z gospodarstvom, da bodo bolje odgovarjale na njegove potrebe.
  7. Sloveniji bomo zagotovili mir in varnost. Naš cilj je samozavestnejša zunanja in obrambna politika. Obrniti moramo miselnost: vlaganje v obrambo države je investicija, ne strošek. Soočili se bomo s poraznim stanjem Slovenske vojske in ga popravili. Primerno bomo uredili tudi status gasilcev.

Mogoče vam bo všeč