izobraževanjeLokalnoSlovenija

Prispevek Celjank ter Celjanov za bolj zdrav in varen jutri!

Celjske osnovne šole v času zaprtja nujno varstvo zagotavljajo 22 otrokom.

Kot je znano,  tako kot vsepovsod po Sloveniji bodo do petka, 9. aprila, osnovne šole v Mestni občini Celje zaprte. Glede na zastavljeno stališče glede stanja najmlajših v okoliših celjskih osnovnih šol nujno varstvo potrebuje 22 otrok. Šole dnevno pripravijo 434 kosil za otroke iz socialno ogroženih družin.

Celjske osnovne šole v tem času nimajo posebnih težav in so bile na pouk na daljavo dobro pripravljene. Res je pa, da so se učenci po dolgi, skoraj 4-mesečni odsotnosti iz šole, komaj dobro navadili nazaj na šolsko delo, zato nobena tovrstna prekinitev ni dobra. 

Kot pravi vodja aktiva ravnateljev Jože Berk se zavedajo, da so del sistema in delovanja družbe into prekinitev jemljejo kot svoj prispevek k izboljšanju zdravstvenih razmer. In prav je tako da se tega zavedajo tisti ki šole vodijo in da so moderatorji in amortizerji določenih stanj do katerih  bi morda prišlo.  

V času pouka na daljavo je po sklepu vlade na šolah zagotovljeno nujno varstvo otrok za učence od 1. do 3. razreda, prav tako pa na šolah poskrbijo za topel obrok oziroma kosilo za učence, ki imajo subvencionirano prehrano ter ostale, ki to pomoč nujno potrebujejo.

Nujno varstvo trenutno potrebuje 22 otrok prve triade. Nujno varstvo pripada tistim učencem, katerih oba starša (ali starš samohranilec) sta zaposlena v kritični infrastrukturi (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov) ali v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, Slovenski vojski, Policiji in poklicnih gasilskih enotah.

Osnovne šole dnevno skuhajo 434 kosil za otroke iz socialno ogroženih družin. Jože Berk, vodja aktiva ravnateljev osnovnih šol: »Pouk na daljavo je velik problem zlasti pri najmlajših učencih, ki težko delajo sami. Večina staršev je v službah in mnogi starši imajo težave zagotavljati varstvo otrok. Menimo, da se morajo vsi učenci 12. aprila vrniti nazaj v šole, saj je dokazano, da šole niso vir okužb. Ponovna daljša odsotnost otrok bi bila strokovno zelo vprašljiva.« Vendar tudi to je premagljivo. 

Kljub vsemu pa z zmernim optimizmom  in morda tudi z pripravo osebja ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem naraščajnikov, se da doseči bistveno več kot pa z nenehnim ponavljanju iste »mantre« o ne nujnosti  ukrepov in poseganjem v pravice do  svobodnega in nemotenega življenja brez omejitev. Omejitve kot zapoved in kasnejši  izhod ter vstop v boljši jutri  ne sme biti pretežka za nikogar, mar ne?

Avtor: Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč