izobraževanjeSlovenijašolstvo in znanje

Prenovljen spletni portal Kam po znanje

Andragoški center Slovenije je ob podpori MDDSZ pred kratkim objavil prenovljen spletni portal Kam po znanje.

Portal omogoča pregled bogate ponudbe formalnega in neformalnega izobraževanja ter usposabljanja v Sloveniji. Ponudba vključuje zlasti tista izobraževanja in usposabljanja, ki se izvajajo v okviru programov, sofinanciranih z javnimi sredstvi.

vir: https://kampoznanje.si/zelim-objaviti-izobrazevanje/

 

Mogoče vam bo všeč