Nekategorizirano

Predgovor izpod peresa Janeza Janše, žrtve sodnega konstrukta

Danes, v prostorih celjske Mohorjeve družbe na Nazorjevi 1 v Ljubljani je potekala prestavitev knjige »Slovenija brez Patrie in Zvonov«, ki jo je napisal moralni teolog in publicist dr. Ivan Janez Štuhec. Spremno besedo ob izidu knjige je napisal  Janez Janša, predsednik SDS , udeleženec osamosvojitvenih procesov, ne nazadnje  involviran, pa ne po  svoji želji, še manj pa krivdi, v samo vsebino knjige, ki oj je napisal dr.Štuhec.  Po besedah dr. Štuheca Patria in proces v zvezi s tem je mejnih in mejni kamen enega časa obdobja na katerem se lomi in se zlomi ali pokonci postavi Pravna država. Dokler se vse ne izkristalizira  in ne doreče kaj je končni cilj in skriti namen in  domet tega neverjetnega konstrukta na Slovenskem. S to knjigo se želi doseči, oziroma opomniti da mlade generacije je treba skozi takšna pričanja podučiti za čas ko bodo kot zreli ustvarjalci in odločevalci prevzemali vajeti vodenja države. Avtor kritično presoja ideološka ozadja, ki Slovenijo kot demokratično republiko še vedno zapi­rajo v okove nekdanjih političnih sistemov in družbenih praks, kar slovenskemu narodu onemogoča sproščeno svobodo bivanja, omejuje odprt dialog različno mislečih in kritično spraševanje o preteklosti in sedanjosti ter zmanjšuje pomen odkrivanja resnice kot temeljne pravice vsakega državljana v svobodni, odprti in demokratični družbi. Nepripravljene  in neizobražene jih  ne moremo spustiti v surov in neizprosen  svet politike. Zato jih moramo izobraziti v demokratičnem duhu in kulturi. V demokraciji ni prepovedanih, tabu  tem, je pa veliko motilcev ,ki jim to ni po godu.


				Slovenija brez Patrie in zvonov

 Knjiga kot takšna, po besedah Janeza Janše, pisca spremnega besedila ob izidu knjige, je pričanje o določenem času, ki zdrži mnogo dlje kot časopis, arhivski dokument, spletni članek.

Dokler obstajajo takšne teme, področja ,ki bistveno in zelo kvarno vplivajo na demokracijo in življenje kot tako, bo potrebno pisanje takšnih knjig. Vedno bo potrebno določene aspekte razčiščevati , vse do trenutka ko ne bodo pojasnjena vsa ozadja dogodkov, ki os zaznamovale čas. Ni ga dekreta s katerim bi se dalo  prepovedati določene teme , področja, do trenutka Resnic kot takšne.


				Slovenija brez Patrie in zvonov - Janez Janša

Patria in zvonovi sta dve laži, ki sta bili izkoriščeni za nemoteno izvajanje največjega kriminalnega dejanja   predstavnikov izvršilne veje oblasti in največje državne Ljubljanske banke, za pranje  ene milijarde dolarjev iranskega denarja, tudi za podpiranje  terorizma. Akterji brez prask, udeleženi v konstruktih pa z neodstranljivimi posledicami do konca njihovih in naših življenj.

Ta in še mnogo knjig , ki bodo sledile v prihodnje, bodo in morajo biti v službi resnice ene in edine, nedvoumne!

Tekst in foto; Yann V. Tegov

Mogoče vam bo všeč