Nekategorizirano

Pred 38. leti nastal Demos

Demos, Demokratična opozicija Slovenije, je nastala 4. decembra 1989. leta, s podpisom sporazuma so vanjo stopile SDZ – Slovenska demokratična zveza, SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije,  SKD – Slovenski krščanski demokrati, Slovenska kmečka zveza, Slovenska obrtniška stranka in Zeleni Slovenije. Osnovno vodilo povezovanja sicer ideološko različnih političnih strank je bilo v spremembi političnega sistema. Pod ustanovno listino Demosa so se podpisali  Jože Pučnik, Marjan Podobnik, Ivan Oman, Dimitrij Rupel, Lojze Peterle, Andrej Magajna, Rajko Pirnat, Dušan Plut, Katja Boh, Hubert Požarnik in Leo Šešerko. Na prvih večstrankarskih volitvah  po letu 1945, 8. aprila 1990, so stranke, združene v koalicijo DEMOS, s 54,8 % glasov dosegle zmago nad strankami, ki so nastale iz političnih organizacij prejšnjega političnega sistema: Zveze komunistov Slovenije, ki se je z izstopom iz ZKJ preimenovala v  Stranko demokratične prenove (ZKS-SDP).

Demosova koalicijska vlada, vodil jo je krščanski demokrat Lojze Peterle, resor zunanjega ministra je prevzel Dimitrij Rupel, obrambnega Janez Janša, notranjega Igor Bavčar, je uspešno izvedla osamosvojitev Slovenije.  Na plebiscitu 23. decembra 1990 je 88,2 odstotka volilnih upravičencev glasovalo za osamosvojitev Slovenije. Slovenska skupščina je nato 25. junija 1991 sprejela deklaracijo o neodvisnosti Republike Slovenije, jugoslovanska vlada Anteja Markoviča, zlasti pa vojaška oligarhija JLA je skušala na silo ustaviti slovensko osamosvojitev. Sledila je desetdnevna vojna, ki se je končala s popolnim porazom nekoč pete najmočnejše armade na svetu. Po Brionskem sporazumu se je Slovenija za tri mesece odpovedala nadaljnjim osamosvojitvenim ukrepom, ohranila pa je nadzor nad svojim ozemljem skupaj z zunanjimi mejami. Ker do izteka veljavnosti tega sporazuma, 8. oktobra 1991, ni bilo novega sporazuma med Slovenijo in Jugoslavijo, je obveljala mednarodna razsodba, da je Jugoslavija razpadla, Republika Slovenija pa je uveljavila samostojnost, 15. januarja 1992 pa tudi mednarodno priznana

Aprila 1992 je zaradi notranjih trenj, pa tudi podtalnega delovanja sil kontinuitete Demosova koalicijska vlada Alojza Peterleta padla, na oblast pa je prišla rdeča koalicija LDS, Socialistov, prenovljenih komunistov in polovice strank propadlega Demosa, vlado pa je prevzel dr. Janez Drnovšek.

Mogoče vam bo všeč