Nekategorizirano

Pravilnik Evropskega parlamenta: poslanci naj objavijo podatke o stikih z lobisti

Sprememba pravilnika Evropskega parlamenta zahteva, da poslanci objavijo podatke o stikih z lobisti

Poslanci so na glasovanju potrdili spremembe pravilnika Evropskega parlamenta, kateremu so dodali besedilo o transparentnosti delovanja evropskih poslancev. Sestanki med člani parlamenta, ki so zadolženi za pripravo nove zakonodaje, ter predstavniki organizacij, na katere bi zakonodaja lahko vplivala, bodo morali biti javno objavljeni.

Poslanci, ki imajo funkcijo poročevalcev, poročevalcev v senci ali predsednikov parlamentarnih odborov, bodo morali planirana srečanja s predstavniki različnih organizacij objavljati na spletnih straneh Evropskega parlamenta.

»Dopolnjena pravila delajo Evropski parlament bolj odprto, transparentno in državljanom odgovorno ustanovo,« je povedal avtor poročila, poslanec Richard Corbett (S&D, Združeno kraljestvo).

Kdo so poročevalci in poročevalci v senci?
Poročevalec je poslanec, ki oblikuje stališče Evropskega parlamenta o določeni temi. Poleg predstavitve stališč parlamenta je odgovoren tudi za zagotovitev politične podpore predlogu.
Poročevalec v senci za svojo poslansko skupino spremlja napredek posameznih poročil. Lahko predlaga dopolnila, ki odražajo stališča poslanske skupine, ter skuša doseči kompromis pred glasovanji v parlamentarnih odborih ali na plenarnih zasedanjih.
Poročevalci in predsedniki parlamentarnih odborov so tudi prisotni na usklajevanjih zakonodajnih predlogov z Evropsko komisijo in Svetom EU, kjer so oblikuje končno besedilo zakonov.
Ob tem se Evropski parlament s Komisijo dogovarja tudi o okrepitvi t.i. registra preglednosti, javne baze podatkov vseh lobistov, ki so v stiku z evropskimi institucijami. Pogovori napredujejo počasi, Evropski parlament pa upa, da jih bo nedavna potrditev spremembe pravilnika, ki zagotavlja večjo transparentnost, pospešila.

»Odlična novica! Parlament je potrdil ukrepe, ki v evropski zakonodajni postopek prinašajo več transparentnosti. Sedaj je čas, da se zaključijo tudi pogovori o okrepitvi registra preglednosti,« je ob tem tvitnila podpredsednica parlamenta Sylvie Guillaume (S&D, Francija). »Sedaj je na potezi Evropska komisija. Dogovor o registru preglednosti moramo doseči pred iztekom mandata,« je dodala predsednica parlamentarnega odbora za ustavne zadeve Danuta Hübner (EPP, Poljska).

Mogoče vam bo všeč