Nekategorizirano

Poziv Ustavnemu sodišču za javno sejo in zadržanje zakona o 2. tiru

Ker še niste odločili o moji pritožbi oziroma zahtevi Vrhovnega sodišča v referendumski pritožbi, v kateri sem zdaj stranski udeleženec, se ponovno oglašam z eno samo zadevo. Predlagam, prosim in zahtevam JAVNO OBRAVNAVO tega primera, ki ni samo moj problem. Vključno z zaslišanjem prič po načelu kontradiktornosti.

Prosim tri sodnike, ki imajo po zakonu o Ustavnem sodišču možnost, da predlagajo javno sejo, da v javnem interesu to tudi storijo, saj je tak predlog po zakonu o ustavnem sodišču (v poglavju OBRAVNAVA) za ustavno sodišče obvezen.

Zanimanje javnosti za problem referenduma je veliko, pa tudi narava problema je taka, da je vključitev javnosti nujna. Evidentne pa so tudi enormne finančne posledice izvedbe tega diletantsko-nestrokovno zastavljenega in vsestransko škodljivega projekta, ki ga uzakonja zakon o 2 tiru, kar je ne nazadnje tudi potrjeno z glasovanjem in obrazložitvijo odložilnega veta državnega sveta, ko so s 23 glasovi za in 2 proti izglasovali odložilni veto. 

Obenem predlagam US SKLEP O ZAČASNEM ZADRŽANJU izvajanja zakona, kajti nasprotni udeleženec v postopku, to je vlada in Državni zbor RS ravnajo, kot da ni pritožbe in kot, da zakon že velja, čeprav ni pravnomočen. S tem se že dela težko popravljiva škoda, obenem pa gre za svojevrstno izigravanje prava. Zadržanje izvajanja zakona je zato – do končne odločitve,  nujno potrebno  objaviti v uradnem listu. Gre za zaščito davkoplačevalcev in, kar je enako pomembno,  integriteto ter kredibilnost Ustavnega sodišča.

Obe moji zahtevi – za javno sejo in za objavo sklepa o začasnem zadržanju izvajanja zakonav UL, bom objavil v medijih. Kljub cenzuri verjamem, da mi bo to uspelo.  

Spoštovani ustavne sodnice in sodniki ! Moj apel ni glas vpijočega v puščavi. Ni in ne sme biti močnejšega razloga, kot je interes javnosti. V zvezi s tem pričakujem tudi vaš pisni pozitivni odgovor.       

To zahtevo naslavljam na vas v imenu 48.222 podpisnikov in cca 166.000 volivcev. Hvala za pozornost in lep pozdrav.

DavkoPlacevalciSeNeDamo

Vili Kovačič, državljan K

Mogoče vam bo všeč