izobraževanjeSlovenijaV fokusuvreme

Poročilo – Podnebno ogledalo 2022

Izšlo je peto Podnebno ogledalo 2022 – dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP). Za Ministrstvo za okolje in prostor ga je pripravil Institut »Jožef Stefan« v sodelovanju s PNZ svetovanje projektiranje, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije.

Logotip Podnebno ogledalo 2022

Metodologija za pripravo Podnebnega ogledala je bila razvita v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050. Vseh sedem zvezkov Podnebnega ogledala 2022 je dostopnih na spletni strani. Kazalniki, ki kažejo doseganje ciljev skupno in po posameznih sektorjih, pa so dostopni na spletni strani ARSO.

Slovenija je nacionalni cilj zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijskimi pravicami, za leto 2020 dosegla. Emisije toplogrednih plinov so se v omenjenih sektorjih leta 2020 zmanjšale za 9,8 % in so bile za 20,7 % nižje od zastavljenega cilja. Dosežen je bil tudi cilj na področju energetske učinkovitosti, saj je bila raba primarne energije 11,1 % pod ciljno vrednostjo. Obvezujoč cilj na področju obnovljivih virov energije je bil leta 2020 dosežen z dokupom statističnega prenosa.

Čeprav sta dva od treh obvezujočih ciljev dosežena, so dolgoročnih cilji zahtevnejši, zato bo treba izvajanje ukrepov bistveno okrepiti in nadgraditi.

Vir: https://www.gov.si/novice/2022-06-15-podnebno-ogledalo-2022/?utm_source=MDOS+e-novice&utm_campaign=2ec4683221-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_23_12_28_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e4d0214472-2ec4683221-511218085

 

Mogoče vam bo všeč