Nekategorizirano

Pomoč Slovenskemu turizmu-tukaj in zdaj

Nekaj dni nazaj  se je Strokovni svet za turizem  seznanil s predlogi dodatnih ukrepov za pomoč slovenskemu turizmu. Seznanil z novimi ukrepi za pomoč turistični panogi, ki jih je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot je na seji poudaril minister Zdravko Počivalšek, je turizem panoga, ki je »s pandemijo dobesedno ugasnila, in bo za vnovičen zagon potrebovala veliko časa«.

»To je tudi glavni razlog, zaradi katerega se je vlada turizmu odločila pomagati s posebnimi ukrepi, med katerimi je seveda daleč najbolj odmeven turistični bon. Da turistično panogo zelo dobro slišimo, dokazujemo s stalnim upoštevanjem predlogov njenih predstavnikov in tudi korekcijami že sprejetih ukrepov. Velja si zapomniti  tudi to, da bodo turistični boni že kmalu unovčljivi za vse turistične subjekte, ki so ali bodo v letu 2020 vpisani v register nastanitvenih obratov in izpolnjujejo tudi druge, z zakonom predpisane pogoje. Razmišljamo pa tudi o tem, kako se učinkoviteje odzvati na specifične težave v industriji dogodkov in med samozaposlenimi, ki tudi v turizmu predstavljajo znaten delež vseh zaposlenih. Poudariti je treba,  da se s tem ko se  pospešuje oziroma poudarja in promovira, da je vse to možno  realizirati pri nas,  je zelo  pomembno da to pride do vseh državljanov, ki na takšen način dobijo pestrost izbire  kje bodo uveljavili ta turistični bon, predvsem pa  da sploh spoznajo pestrost našega turizma in ponudbe na splošno.

Na te seji  je bil  s strani Simona Zajca  državnega sekretarja, predstavljen  nov ukrep za likvidnostno pomoč malim in srednje velikim podjetjem v turizmu in gostinstvo. Gre za ukrep v skupni vrednosti najmanj 13 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, s katerimi želi ministrstvo podjetjem priskočiti na pomoč pri kritju stroškov t. i. hladnega zagona, ki so nastali med 1. 3. in 30. 6. letos. Podjetja bodo lahko po tem ukrepu prejela po največ 10.000 evrov  pomoči. Sredstva pa bo ministrstvo razdelilo na osnovi javnega poziva, ki bo po zagotovilu državnega sekretarja objavljen kmalu.

Ti so usmerjeni v povračilo delodajalčevih stroškov nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Gre za ukrep, ki ga bo možno uveljavljati najpozneje do 30. septembra, do istega datuma pa bo možno uveljaviti tudi nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene. To je del ukrepov za pomoč delavcem ki so na čakanju na delo  in so vsebovani v 4 PKP(proti koronski paket)

Člani sveta so prav tako obravnavali težave in možnosti rešitve za del turizma  ki je bolj specifičen , na primeru industrije dogodkov ter prevozov. Glede na to da so 100 odstotno vezani na turizem, je nujno da so zajeti v način reševanja   turizma in vse kar je posredno in neposredno vezano na turistično branžo. Pa tudi ne bo nobene škode od okrepljenega  turističnega patriotizma. Dobro dene  in pomaga. Vedoč da bo reševanje turizma ne bo vrnjeno na pota »slave« kar tako na počez,   bo potrebno tudi imeti pred očmi slovenski turizem  kot  gospodarsko vejo, ki  je namenjena nam,  zato tudi mi ji moramo nameniti pravšnjo mero naklonjenosti.

 

Vane  T. Costa

 

Mogoče vam bo všeč