Nekategorizirano

Pomembna pridobitev Šolskega centra Celje: Šolska ministrica namenu predala novi prizidek s specializiranimi učilnicami

Danes opoldne  na Šolskem centru Celje  so bile   namenu predali specializirane učilnice. Prostor so dobile v novem, drugem prizidku Šolskega centra Celje. Z dodatnimi prostori bo zavod reševal  in v dobršnem delu, vsaj za enkrat rešil prostorsko stisk, hkrati pa bodo lahko dijaki končno telovadili pod eno streho, saj jih 1. septembra v novem objektu pričakuje tudi sodoben fitnes. Vrednost objekta znaša dober milijon evrov, del sredstev zanj je prispevalo resorno ministrstvo.

Za gradnjo prizidka je Šolski center Celje leta med leti 2011 in 2014 urejal prenos lastništva zemljišč v okolici centralne stavbe. Sledilo je pridobivanje dovoljenj za odstranitev dotrajanih objektov. Novembra 2019 so izvajalci začeli z gradbenimi deli in pred poletjem prizidek končali. Sledilo je opremljanje 4 specializiranih učilnic, prostora za laboratorijske vaje in fitnes prostor. Projekt, gradnja, prispevki in nadzor so znašali 900 tisoč evrov, dodatnih sto tisoč pa še opremljanje prostorov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je k celotni naložbi prispevalo 280 tisoč evrov.

»S tem je narejen še en korak h kakovostnejšemu izobraževanju v prijetnem in varnem šolskem okolju za dijakinje, dijake in kakovostnejšim delovnim pogojem zaposlenih v zavodu,« je ob prerezu traku povedala prof. dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport.  Ministrica je med drugim dejala da so takšne investicije vedno prave in koristne naložbe, vsaj se vlaga v prihodnost, znanje in boljši jutri za vse. Omenila je da je šolski center Celje primer za vse tovrstne centre v državi. Utemeljitev in pravilnost investicije in tudi ostalih morebitnih investicij se da opravičiti z  dobri prehodom v višje letnike in vedno dobrim vpisom v programe ki jih izvaja Šolski center. Najbolj pomembno je da kadri ki odidejo od tod z pridobljenim znanjem imajo zelo let odstotek vključenih v gospodarstvo. To šteje največ, da se znanje plemeniti in uporablja.

Zavod je poletne počitnice sicer znova izkoristil za intenzivna obnovitvena dela na vseh treh lokacijah. Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko na Ljubljanski cesti je dobila novo streho, del fasade in modni atelje. Na lokaciji Pot na Lavo 22 so izvedli sanacijo stavbnega pohištva ter fasado in uredili okolico objekta na Kosovelovi ulici.

»Vsaka pridobitev, ki je posredno naložba v znanje mladih, je še kako pomembna. Bistveno je, da pri tem vse institucije sodelujemo in pomagamo po najboljših močeh. Verjamemo, da bodo dijaki v novih učilnicah uspešno razvijali svoje potenciale in z njimi prispevali tudi k razvoju mesta, kjer so se izobraževali,« je prerez traku pospremila podžupanja Mestne občine Celje Breda Arnšek. .« Medinstitucionalno sodelovanje je nujno, in če ga je, daje rezultate. To v primeru Celja drži več kot očitno. In prav je da je temu tako.

Direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla pa je že razkril načrte za prihodnja leta: »Gospodarske panoge zahtevajo vse več specifičnih znanj in obvladovanj sodobnih tehnologij. V našem interesu so usposobljeni dijaki, pripravljeni na vstop na trg dela, kar tudi sodobni prostori in oprema omogočajo. Zato bo drugi fazi prizidka bo sledila še tretja. Gre za ureditev gradbenih in ostalih delavnic, s tem pa bomo med drugim izboljšali pogoje za izobraževanje ter prispevali k lepšemu videzu tega dela Celja.

Šolski center Celje bo sicer v šolskem letu 2020/21 obiskovalo 3.095 dijakov, 100 več, kot aktualno šolsko leto. Razpisani programi vseh 5 srednjih šol so polni, 9 programov ima omejitev, zaradi velikega zanimanja za programe tehničnih smeri pa smo v dveh programih povečali število razpoložljivih vpisnih mest

Pri vsem tem je treba poudariti,da ne glede na okoliščine in stanje v katerem smo kot družba, je treba modro in preudarno početi in presoditi kako se obnašati in ravnati da bo mo vsi prišli ven z največ pridobljenega znanja in koristi za družbo.

Ob koncu je ministrica dr. Simona Kustec, v svoji poslanici pred začetkom šolskega leta položila posebej na srce naslednje: »Čas potrebuje človeško razumevanje naših mladih da je vse v redu in da je vse rešljivo če stvari in probleme  rešujemo skupaj.  Vsi skupaj ne delamo zase ampak tudi za generacije ki pridejo za nami. Med tem pa vsi ki delate v izobraževanju, šolstvu opravljajte vaše poslanstvo po najboljših močeh. Pri tem si pomagajte, zaupajte si  in pazite nase«!

Prvega septembra pa pridite v šolo vsi!

Dodam: Da bo le tako in da stanje ki je trenutno ob vsej možni odgovornosti  in upoštevanjem navodil v zvezi z COVID 19   ne zaide v smer ki ni obvladljiva. Vendar je le šola in znanje gibalo vsega napredka. Tudi za to potrebujemo naše,vaše in odgovornosti  vseh da ne pride do kakršnih koli spotik na poti do znanja.

 Vane T.Costa

Mogoče vam bo všeč