Nekategorizirano

Plenković postal zaslužni profesor, Alma Mater se povezuje z Obrtno zbornico Slovenije

Na Senatu Alma Mater, ki ga vodi prof. dr. Ludvik Toplak, je senatorje počastil kot poseben gost predsednik Obrtne zbornice Slovenije gospod Branko Meh.

 

Na senatu je gospod Meh sodeloval pri razpravi o relevanci izobraževanja visokošolskih študijskih programov. “Med principi bolonjskega procesa izobraževanja je namreč tudi zaposljivost, kar pomeni, da diplomanti 1. stopnje  z diplomo pridobijo  znanje za delo, zato je potrebno povečati delež praktičnega usposabljanja ob postelji, v laboratoriju ali stružnici,” je ob tem poudaril prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM. Dana je bila pobuda, da se s strateškimi partnerji oblikuje skupni programski svet, ki bi bil posebno posvetovalno delovno telo glede relevance, racionalizacije in kakovosti izobraževanja za resnične potrebe gospodarstva, institucij družbenega standarda in družinskega podjetništva.  V  izvedbo programa vključevalo bi tudi  komeptetentne strokovnjaki iz prakse.

Senat Alma Mater se je seznanil z imenovanjem v najvišji akademski naziv našega predstojniku doktorskega programa Strateškega komunikacijskega managmenta in senatorju Alma Mater prof. dr. Maria Plenkovića. Univerza v Zagrebu ga je namreč imenovala za zaslužnega profesorja.  Ob temu so mu čestitali tudi predstavniki senata Alma Mater.

Mogoče vam bo všeč