Nekategorizirano

Ping-pong okrog stanja na Urgenci SB Celje se nadaljuje-pojasnila ZD Celje glede vzrokov morebitnega odhoda specialistov

Nekaj dni nazaj smo pisali o tem da so na Urgenci SB Celje  4 zdravniki napovedali odhod  zaradi neurejenost stanja na sami urgenci ter nezapolnjenih kadrovskih vrzeli  s zapolnjevanjem  24 dežurstva na sami urgenci in na SNMP.   Omenili smo prav tako  da obstoja , po besedah strokovnega vodstva SB Celje, tudi odpor do dežuranja zdravnikov specialistov družinske medicine  do dežurstev med tednom v dnevnem času.

Danes je luč sveta zagledala novica oziroma ogovor vodstva ZD Celje  na netočne in na trenutke žaljive navedbe o vzrokih za nastale težave  na Urgenci  SB Celje s strani strokovnega vodstva bolnišnice.

Med drugim v pojasnilu navajajo  in odločno nasprotujejo navedbi vodstva SB Celje,  ki pravi da : »Enota za hitre preglede finančno ni pokrita od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure, težava je tudi ne-vključevanje zdravnikov družinske medicine Zdravstvenega doma Celje in koncesionarjev v zagotavljanje nujne medicinske pomoči…«. Vodstvo SB Celje ni predstavilo podatkov, na katerih utemeljuje svoje trditve, da se zdravniki družinske medicine ZD Celje ne vključujejo v zagotavljanje nujne medicinske pomoči, zato jih želijo na tem mestu predstaviti sami.

Trenutno (junij 2020) v SB Celje dežura 7(sedem) specialistov Družinske medicine iz ZD Celje ter trije (3) specializanti ZD Celje. Skupno zdravniki ZD Celje po razporedu za junij 2020 opravijo:

· 5 od skupno 9 (55,6%) dnevnih dežurstev v SNMP vikend ambulanti,

· 14 od skupno 30 (46,7%) nočnih dežurstev v SNMP ambulanti ter

 · 12 dežurstev v reševalnem vozilu (ZD Celje ima zaposlenega samo 1 specialista družinske + urgentne medicine ter eno specializantko urgentne medicine).

Dodatno  pojasnjujejo to, da je v Celju specifična situacija, drugačna kot drugje po Sloveniji, in sicer iz razloga, ker je od 1.1.2017 izvajalec dežurne službe postala SB Celje. Nujne medicinske pomoči (NMP) tako ne zagotavlja več ZD Celje, kot je običaj drugod v državi in je bil tudi v Celju zadnjih 40 let.  Kar je praksa vsepovsod po državi. Tako so dolžni obravnavati vsa nujna stanja v SB Celje. Seveda je s tem SB Celje prejela tudi vsa finančna sredstva, ki so iz strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) namenjena zagotavljanju te službe, ZD Celje pa od 1.1.2017 ne prejema več nobenih sredstev v ta namen. S podobnimi neosnovanimi izjavami o ne vključevanju zdravnikov ZD Celje v zagotavljanje NMP, ki jih je sedaj tudi uradno v medijih podalo vodstvo SB Celje, smo se v ZD Celje srečevali že prej. Zato so že jeseni naredili enako analizo, ki je ravno tako dokazala, da so bile neuradne trditve o tem neosnovane, zavajajoče in popolnoma napačne.

 Kot pacient ene od vključenih zdravnic specialistk  družinske medicine vam lahko potrdim, da so pogoji zelo težki in da velikokrat pridejo popolnoma iztrošeni  pri nastopu svojega ordinacijkega dela z rednimi pacienti, ki jih prav tako morajo strokovno obravnavati  ter biti eksaktni v diagnozah dnevih  ambulantnih obravnavanj. Potrebno je  včasih biti pravičen  in human prav do teh specialistov  zdravnikov  ki pokrivajo osnovno zdravstvo.

 Želijo bi poudariti, da je sama zamisel, da bi se zdravniki ZD Celje poleg vseh nočnih in vikend dežurstev dodatno vključevali še v izvajanje dnevne ambulante SNMP SB Celje, neizvedljiva. Zdravniki družinske medicine ZD Celje imajo podnevi določen ordinacijski čas, ki ga morajo za svoje bolnike zagotavljati po pogodbi z ZZZS. To da je na  začetku tedna zdravnik specialist splošne medicine do te mere zasičen  in obremenjen je pa stvar s katero se mora stroka ukvarjati na sistemski ravni.

Verjamejo, da so jasno in vsebinsko utemeljili, da nikakor ne držijo trditve SB Celje, da se zdravniki ZD Celje ne vključujejo v zagotavljanje nujne medicinske pomoči v času, ko so to dolžni izvajati. Kljub temu da je vodstvo SB Celje v stiski ob napovedanih odpovedih, pa je nesprejemljivo, da se za organizacijske in kadrovske težave, ki jih ima vodstvo SB Celje, krivi družinske zdravnike ZD Celje.

Humano in pomembno poslanstvo ne sme biti  postavljeno v vlogo zvračanja krivde na druge četudi je stiska,  organizacijska in strokovna huda in ni rešljiva od danes na jutri. Mnogokrat se  to dnevno  »ping- ponganje   pred laično  in strokovno javnostjo  sprevrže v slabo zrežirana  tekma kjer ni zmagovalca kljub morebitni navideznosti,  da je ena od strani mogoče v danem trenutku to, kar ne more v resnici biti, zmagovalka namreč. Zmagovalec je  lahko samo  dobro oskrbljen bolnik in v kasnejši fazi ozdravljen in zdrav  pacient. To mora biti prvi in edini cilj pred vsemi preostalimi.

Bo  kmalu  drugače  ali  je za pričakovati  še nadaljevanje »igre« čigava senca je daljša ob ne ravno jasnem nebu?

 

 

 

 

Mogoče vam bo všeč