Nekategorizirano

Patricija Šulin: Vse več starejših žensk pod pragom revščine

Brezposelne je potrebno vključiti v aktivnosti in jih informirati o priložnostih v okolju.
»Delež žensk, ki živijo pod pragom revščine, se v EU povečuje, izpostavljene so predvsem starejše samske ženske. Ženske so slabše plačane za enako delo in na enakem položaju kot moški, posledice pa so najbolj opazne v starosti, ko so ženske zaradi nižje pokojnine bolj izpostavljene revščini. V Sloveniji kar 55.000 žensk živi v revščini. Vedno bolj smo priča tudi revščini na podeželju, kjer lastniki malih kmetij niso konkurenčni velikim kmetom in pridelajo hrano zgolj zase ali pa še to ne,« je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju ob robu razprave o prednostnih nalogah EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk opozorila evropska poslanka Patricija Šulin. »Zaposlovanje po spolu je diskriminatorno in prepovedano,« je poudarila poslanka, ki se kot stalna poročevalka za enakost spolov na Odboru za proračun zavzema za enake priložnosti tako za moške kot za ženske.

»Svet EU in Evropski parlament sta že leta 2012 razpravljala o predlogu komisije za večletni okvir za obdobje 2014–2020 in takrat je pristojen Odbor za pravice žensk in enakost spolov sprejel mnenje, da je potrebno povečati financiranje ukrepov na področju enakosti spolov za zaposlovanje in rast, da bi preprečili horizontalno in vertikalno spolno segregacijo, se spopadli z razlikami v plačah in pokojninah med spoloma ter preprečili vedno večjo stopnjo revščine med ženskami,« je dejala Patricija Šulin. »V večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 je bil vzpostavljen tudi program za pravice, enakost in državljanstvo, ki je bil vzpostavljen za financiranje projektov za doseganje enakosti spolov in odpravo nasilja nad ženskami. Kljub politični volji evropski projekti in programi še vedno premalo finančno spodbujajo izvedbo in uresničitev političnih prioritet o enakosti spolov,« je bila kritična poslanka v Evropskem parlamentu.

»Socialno ogrožene osebe se pogosto sramujejo svojega položaja in s tem svojo stisko še bolj poglabljajo. Potrebno jih je vključiti v aktivnosti in jih informirati o priložnostih v okolju,« je zaključila Patricija Šulin.

Mogoče vam bo všeč