Nekategorizirano

Otroci delovnih migrantov so po EU pravilih upravičeni do enakih otroških dodatkov kot lokalni delavci

Avstrijska vlada je lansko leto neprijetno presenetila številne delavce migrante, ko je napovedala znižanje otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v tujini. Avstrija naj bi na račun znižanja otroškega dodatka privarčevala več kot 100 milijonov evrov. Leta 2016 so za otroške dodatke 132 tisoč v tujini živečih otrok v Avstriji namenili 273 milijonov evrov, večinoma na Madžarsko, povprečno pa otroški dodatek v Avstriji znaša okoli 150 evrov mesečno.

Ker bi tako znižanje otroških dodatkov prizadelo tudi kakih 10.600 otrok v Sloveniji, je evropska poslanka  Romana Tomc (EPP/SDS)  skupaj s kolegi iz več držav v začetku februarja 2018 poslala poslansko vprašanje Evropski komisiji. V njem komisijo sprašujejo, ali gre za diskriminacijo, če država članica otroške dodatke prilagodi življenjskim stroškom države, kjer otroci živijo. Poslance tudi zanima, ali so državljani EU, zaposleni v drugi članici, ki plačujejo enake prispevke kot državljani članice, upravičeni tudi do enakih socialnih ugodnosti in ali to velja tudi za otroške dodatke.

Evropsko komisijo evroposlanci tudi sprašujejo, ali je ukrep Avstrije v skladu s pravom EU, še posebej z uredbo o koordinaciji sistemov socialne varnosti iz leta 2004. Pod poslansko vprašanje se je podpisala tudi evroposlanka, koroška Slovenka Angelika Mlinar.

Evropska komisarka za zaposlovanje in socialne zadeve Marianne Thyssen je danes Romani Tomc in ostalim evropskim poslancem postregla z odgovorom,  s katerim je »pomirila« starše delovne migrante, katerih otroci ne bivajo z njimi v Avstriji.

Odgovor komisarke Thyssnove objavljamo v celoti.

Kot je Komisija navedla v svojem odgovoru na pisno vprašanje E-001852/2017, uredbi Evropske unije o koordinaciji sistemov socialne varnosti1 določata skupna pravila za izplačilo družinskih prejemkov (dajatev) delavcem, zaposlenim v drugi državi članici. Po teh pravilih so mobilni delavci upravičeni do enakih otroških dodatkov kot lokalni delavci ne glede na kraj stalnega prebivališča otroka. Po mnenju Komisije ta pravila temeljijo na pravičnem in jasnem načelu, ki je bistvo enotnega trga in se je skozi čas izkazalo za uspešno, tj. za enake vplačane prispevke iz dela se morajo pridobiti in uporabljati enaki prejemki. Ta pristop je skladen s pristopom, ki ga Komisija zagovarja tudi v drugih zadevah, na primer v svojem predlogu za revizijo direktive o napotitvi delavcev2 na podlagi načela, da imajo delavci pravico do enakega plačila za enako delo v istem kraju. Glede ukrepov, ki jih Avstrija načrtuje v zvezi z indeksacijo otroškega dodatka, bo Komisija združljivost zadevne zakonodaje s pravom EU preučila, če oziroma ko bo ta zakonodaja sprejeta. Komisija opozarja, da Pogodba prepoveduje vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo delavcev na podlagi državljanstva.

Mogoče vam bo všeč