Novinarska konferenca Cinkarne Celje d.d.
GospodarstvoLokalnoSlovenija

Optimalni in optimistični polletni rezultati: «Cinkarna Celje z mesečnim rekordom prodaje”.

Podjetje je v polletnem poslovanju ustvarilo 134,2 milijona evrov prihodkov od prodaje oziroma 35 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Marca je  zabeležilo zgodovinski mesečni rekord prodaje. V tem času je Cinkarna Celje  skupno za naložbe namenila slabih 26 odstotkov načrtovanih sredstev. Med  drugim tečejo priprave na pilotno testiranje uporabe vode s čistilne naprave  Tremerje, nadaljujejo tudi z intenzivnim postavljanjem sončnih elektrarn. Le-te  naj bi do leta 2027 podjetje oskrbovale z do 19 odstotki potrebe po elektriki.  35-odstotno zvišanje prodaje glede na lani je med drugim posledica višje povprečne cene  pigmenta titanovega dioksida.

Podjetje je marca s slabimi 24 milijoni evrov zabeležilo  mesečni zgodovinski rekord.

Skupna prodaja na tuji trg se je v prvem polletju 2022, glede na prvo polletje 2021, zvišala za 36 %. Dvig prodaje na tuje trge je nedvomno posledica višjih prodajnih cen pigmenta. V absolutnem smislu je najočitnejši dvig prodaje na trge EU, zaradi pomankanja ponudbe evropskega pigmenta in visokih stroškov uvoza azijskega pigmenta.

Prodaja po geografskih odsekih

2021 2022 ΔPY% Slovenija 9.024.181 11.620.561 +29; EU 73.624.132 103.539.865 +41, Bivša YU 2.161.785 3.065.739 +42; Tretje države 12.688.101 14.633.821 +15; Tretje države – dolar. trgi 1.892.059 1.352.019 -29

SKUPAJ 99.390.257 134.212.006 +35

(vir nerevidirano poročilo)

»Čisti dobiček je dosegel 30,1 milijona evrov in je za 90 odstotkov višji od doseženega v  primerljivem obdobju lani. Poslovni izid poslovanja, povečan za amortizacijo oziroma  EBITDA je dosegel skoraj 44 milijonov evrov, to je dobrih 32 odstotkov dosežene prodaje.  V primerjavi z letom prej je EBITDA višji za 67 odstotkov,« je rezultate povzel predsednik  Uprave Aleš Skok.

Aleš Skok PU CC

Ob začetku drugega polletja je zaznati upočasnjevanje povpraševanja. Nadaljuje se višanje  cen številnih surovin in energije, kar povzroča velik pritisk na zmanjševanje prodajnih  marž.

Zelo pomembno je da je to doseženo z enakim številom ljudi in skoraj pod enakimi pogoji kot lansko leto.

Z lastnimi sončnimi elektrarnami do 19 odstotkov elektrike za proizvodnjo

Podjetje je v prvem polletju za naložbe, nakup osnovnih sredstev, nadomestne opreme ter  okoljske naložbe porabilo 3,6 milijona evrov, to je približno 26 odstotkov načrtovanih  sredstev za letos.

Stalnica so izboljšave delovanja ali dograjevanje čistilnih naprav ter izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij v delovnem okolju. Izvajajo tudi nove aktivnosti za zmanjševanje  ogljičnega odtisa, odpadkov, ponovno rabo materialov in energetsko učinkovitost.

»V več medsebojno povezanih projektih celovito obvladujemo prostorska in okoljska  tveganja. Pomembnejši med njimi je idejni projekt za uporabo vode s komunalne čistilne  naprave Tremerje, novembra bomo začeli s pilotnim testiranjem. Intenzivno nadaljujemo  tudi s postavitvami sončnih elektrarn. V petih fazah bodo predvidoma do leta 2027 zmogle  pokriti do 19 odstotkov potreb po elektriki,« je pojasnila članica Uprave – tehnična  direktorica Nikolaja Podgoršek Selič.

Nikolaja Podgoršek Selič CC

Tik pred zaključkom je projekt optimiranja izkoriščanja energije vodne pare in zniževanja  porabe energije, ki nastaja z izgorevanjem zemeljskega plina. Izvajalci nadaljujejo tudi s  sanacijo na Odlagališču nenevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB) in z izvajanjem ukrepov  za zagotavljanje stabilnosti pregradnih teles.

Cinkarna posluje dobro, je v dobro kondiciji in teče na dolge proge!

Vir in foto: cc&vtc

Mogoče vam bo všeč