Dogodki in prireditveGospodarstvoLokalnoSlovenijaTurizemV fokusu

Celje: »Zeleni ključ za Hotel Evropa. Matija Kovač, župan Celja podpisal zeleno zavezo«

Danes je Zavod Celeia Celje v sodelovanju z Mestno občino Celje pripravil srečanje »Na poti trajnosti«, na katerem so bili  predstavljene  aktivnosti vodilne destinacije v okviru Zelene sheme slovenskega turizma in korake, ki jih bodo na področju trajnostnega razvoja naredili v letu 2024. Župan Mestne občine Celje je podpisal Zeleno zavezo slovenskega turizma, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji pa je Hotelu Evropa podelil okoljski znak Zeleni ključ.

Mestna občina Celje se je v Zeleno shemo Slovenskega turizma vključila leta 2015 s podpisom Zelene politike slovenskega turizma, obenem se je včlanila v Zeleno shemo slovenskega turizma. Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema s krovno znamko Slovenia Green. »Shema vsebuje 84 ukrepov oziroma standardov, ki jih je treba uresničevati na šestih področjih: destinacijski management, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih ponudnikov. Našteti standardi se uporabljajo za analizo stanja trajnostnega poslovanja v destinaciji ter za pripravo načrta izboljšav,« je pojasnila Alja Založnik, predsednica zelene ekipe Mestne občine Celje ter dodala, da je glede na dosežene standarde Celje na 27 mestu med 61. destinacijami in od leta 2022 nosilec srebrnega znaka Slovenia Green. Predstavila je tudi aktivnosti, ki so bile izvedene po prejetju srebrnega znaka in so obenem pogoj za pridobitev zlatega.

Alja Založnik MO Celje

V Zavodu Celeia Celje, ki je skrbnik destinacijske znamke Celje in izvajalec destinacijskega managementa za širšo regijo Dežela Celjska, srebrni znak »Slovenia Green Destination« čutijo kot veliko in zelo odgovorno zavezo, da se v skupnosti ohranijo doseženi standardi, se nadgradijo in se naredi korak naprej na najšibkejših točkah.

 »Zavedamo se, da na poti trajnosti štejejo že najmanjši koraki. Leta 2021 smo v Zavodu Celeia Celje sprejeli interni etični kodeks v turizmu, katerega načela je leta 1999 sprejela Generalna skupščina Svetovne turistične organizacije. Pred dnevi smo se priključili projektu Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji, ki poteka pod okriljem Slovenske turistične organizacije. Delimo si stališče, da se lahko skrb za okolje, ki se začne v pisarni, prenese v turistično gospodarstvo in vse do slehernega turista. Lansko jesen smo z LAS Raznolikost podeželja v sodelovanju s partnerji začeli z izvajanjem projekta Živi laboratoriji za Zero Waste. Zavod Celeia Celje bo v okviru projekta, skupaj s partnerji vzpostavil model in pogoje za izvajanje trajnostnih prireditev. Nekaj dobrih praks na tem področju sicer že imamo: na dogodkih kot so Pravljično Celje, festival Rol.Ce & Vin.Ce, DOBROdošlo vino, Okusi Celja, Grajski večeri na Celjskem gradu … smo odpadke zbirali v ločenih zabojnikih, uporaba kozarcev je potekala po sistemu povratne embalaže, v uporabi je bila izključno servirna embalaža iz recikliranih materialov, na voljo je bila tekoča pitna voda, promocija je v večini potekala brez tiskanih publikacij in z intenzivnejšo uporabo digitalnih komunikacijskih kanalov, vizualni elementi so narejeni tako, da omogočajo ponovno rabo in ne vnovično produkcijo …,«  je o korakih, ki jih na poti trajnosti delajo v Zavodu Celeia Celje povedala direktorica, mag. Maja Voglar.

mag. Maja Voglar, direktorica ZCC Celje

Omenjeni okoljski znak je Milena Lukić iz Društva za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji podelila Hotelu Evropa. Ob tem je povedala, da gre za vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Znak podeljujejo za šest različnih kategorij in je garancija gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja.

Milena Lukić iz Društva za okoljsko vzgojo Evrope

Po besedah gospe Lukićeve, certifikat ni samo podeljen ampak se trajno preverja ali  se tudi  po sprejetju  oziroma podelitvi v zadostni meri spoštujejo zaveze, ki so jo sprejeli in podpisali. Med drugim se lahko zgodi da se jim ta certifikat odvzame. Zaenkrat ga ni nihče izgubil, mejnih primerov pa je že bilo. Opravlja se letno vsaj enkrat nenapovedan nadzor ali vse iz zaveze ob prejetju zelenega ključa  še vedno  drži in se upošteva. Kar je prav.

Andrej Vuk, prvak trajnostnega turizma v družbi Eurotas Hoteli, ki je skupaj z direktorjem, Aleksandrom Pinterjem prevzel certifikat, je ob robu predaje izpostavil: »Opažamo, da je našim gostom vedno pomembneje, kakšen odtis pustijo na destinaciji. Zavest o skrbi za okolje postaja vse močnejša. Tudi zato sledili trajnostnim smernicam in tudi zato smo pristopili k pridobivanju okoljskega znaka Zeleni ključ. S tem se zdaj ponašajo že štirje naši hoteli.« Vuk je udeleženem srečanja predstavil nekatere primere zelenih praks: ukinitev uporabe plastike za enkratno uporabo, optimizacija porabe energentov, ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih, skrbno ravnanje z odpadki, zbiranje odvečne kavne vode in njena uporaba za zalivanje rastlin, spodbujanje gostov k uporabi javnega prevoza, uporaba okolju prijaznih čistil z eko certifikatom. Ena letošnjih novosti bo velika čistilna akcija celotne družbe Eurotas Hoteli.

Andrej Vuk, prvak trajnostnega turizma v družbi Eurotas Hoteli

Na vprašanje ali dobijo od gostov( ki jih v celotni skupini imajo 70 tisoč) povratno informacije, sogovornik meni »da  gosti  pozdravljajo takšno zavezo in ravnanje  ter na prenekateri    izmed njih nadaljujejo  s to prakso tudi  po odhodu i njihovih namestitvenih kapacitet.

Na srečanju Na poti trajnosti je župan Mestne občine Celje Matija Kovač podpisal Zeleno zavezo slovenskega turizma, s katerimi se je destinacija Celje z desetimi trajnostnimi načeli zavezala k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave. Ob tem je prvi mož celjske občine še povedal: »Celostni trajnostni razvoj je ključno vodilo delovanja Mestne občine Celje. Od petih glavnih strateških stebrov dva nagovarjata tudi trajnostni turizem, in sicer urbani razvoj mesta ter zeleno mesto po meri ljudi.«

Matija Kovač, župan MO Celje

V veselje nam  je da Celje in s tem tudi poslovni subjekti,   to prakso sprejemajo in pretvarjajo  v način življenja in vedenja.  S tem pa na določen  način postajamo in ostajamo zanimivi za vse,  ki želijo priti k nam kakor tudi za vse, ki tu živimo in soustvarjamo prijetno bivanje in zdravo okolje ter  trajnostni  razvoj na  vseh področjih  življenja.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč