Nekategorizirano

Odbor 2015 PRS Borutu Pahorju: Kdo bo odgovarjal za nezakonito početje policije in sodišča?

Potem ko je ustavno sodišče zamrznilo delo parlamentarne preiskovalne komisije v zadevi Franc Kangler – ne le v zvezi s sodniki, ampak tudi v primerih, ko se nanaša na tožilce –, se je predsednik preiskovalne komisije Žan Mahnič odzval z besedami “mafija ščiti mafijo!”  V oddaji Tema dneva na Nova24TV je Žan Mahnič med drugim pojasnil, da status sodnikov in tožilcev ni enak, in poudaril, da bo kljub odločitvi ustavnega sodišča preiskovalna komisija nadaljevala z delom tam, kjer lahko, med drugim z zasliševanjem kriminalistov in drugih vpletenih, ki niso tožilci ali sodniki.

Na več kot sporno odločitev ustavnih sodnikov, tudi tokrat se je z ločenim mnenjem na stran Mahničeve preiskovalke postaviol ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič, se je odzval tudi Odbor 2015 in PRS Borutu Pahorju ter varuhu človekovih pravic Petru Svetini poslal odprto pismo, v katerem ju vnovič opozarja na nezakonita ravnanja kriminalistov in tožilcev v primeru Franc Kangler ter seveda, kdo bo odgovarjal za njihova nezakonita in protiustavna početja.

Pismo objavljamo v celoti:

Spoštovani predsednik Republike Slovenije gospod Borut PAHOR in spoštovani varuh človekovih pravic gospod Peter SVETINA!

V zadnjem času je v slovenskem političnem prostoru dvignila veliko prahu odločitev Ustavnega sodišča glede preiskovalne komisije v Državnem zboru republike Slovenije v zadevi Franc KANGLER in drugi. V Odboru 2015 vsekakor spoštujemo odločitev Ustavnega sodišča,  želimo pa širšo strokovno javnost seznaniti z nekaterimi dokazi in dokumenti, ki govorijo o tem, da nekateri v sodni veji oblasti, policiji in na tožilstvu za svoje namerne napake ne odgovarjajo. Ravno nasprotno. Tesno so medsebojno povezani in sodelujejo pri kršenju človekovih pravic in temeljnih svoboščin državljanom Republike Slovenije, eden izmed njih je tudi Franc KANGLER. Dovolite, da vam predstavimo nekaj dokazov, ki jasno kažejo na to, da so mariborski tožilci, policisti in tudi sodniki globoko prekoračili zakonska pooblastila, pri čemer pa nihče od kršiteljev ni odgovarjal, ravno nasprotno, v veliki meri so napredovali oziroma bili za »svoje delo« nagrajeni.

Spoštovani predsednik Republike Slovenije. Sprašujemo vas kdo v tej državi je odgovoren, da je nekdo na mariborskem okrožnem sodišču leta 2008 iz spisa PP1/2009 odstranil originalno odredbo ter jo nadomestil z odredbo, ki je ni podpisal sodnik Žirovnik? Omenjeni sodnik je na sodišču v Murski Soboti leta 2018 potrdil, da navedene odredbe ni podpisal.

Da naše navedbe držijo je razvidno iz dokumenta Varuha človekovih pravic z dne 15. 7. 2019, kjer je bilo ugotovljeno, da je do sedaj neznana oseba iz spisa odstranila navedeno odredbo in vložila drugo, ki ni bila ustrezna (listina številka 1).

Iz dokumenta Telekoma z dne 14. 3. 2018 (listina številka 2) je jasno razvidno, da je policija prišla z drugo odredbo ter zahtevala vračilo prvotne, pri čemer je Telekom, zaradi sledljivosti forenzičnosti, napravil fotokopijo odredbe.

Spoštovani predsednik Republike Slovenije. Sprašujemo vas kdo bo odgovarjal za nezakonito početje policije in sodišča?

Sprašujemo vas kdo v državi naj odgovarja za zlorabo pooblastil, s strani takratne vodje mariborskih tožilcev Draga ŠKETE oziroma kdo bo ugotavljal njegovo odgovornost? Drago ŠKETA je koordiniral delo mariborskega tožilstva v zadevi Franc KANGLER in drugi, pri čemer je s strani Odbora 2015 o kršitvah bil večkrat obveščen, vendar zoper kršitelje takratni generalni tožilec Zvonko FIŠER ni odreagiral, čeprav gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, pa tega nihče ni sprožil. Tako je takratni državni tožilec Boris MARČIČ dne 9. 4. 2014 od preiskovalnega sodnika dr. ŽIROVNIKA zahteval, da se uničijo nekateri preiskovalni ukrepi iz PP/2009, čeprav teh izsledkov od 26. 7. 2010 dalje tožilstvo več ne bi smelo posedovati (listina št. 3).

Iz listine številka 4 je jasno razvidno, da je takratni vodja mariborskih tožilcev Drago ŠKETA dne 10. 2. 2011 prosil preiskovalnega sodnika v Mariboru dr. ŽIROVNIKA, da uniči nekatere izsledke iz navedenega spisa v zadevi »KRAP«.

Iz listine številka 5 je razvidno, da je Drago ŠKETA 7. 5. 2011 ponovno prosil, da za navedenega K. R. uniči izsledke, čeprav le teh ne bi smel posedovati, saj jih je nezakonito zadržal in jih dne 10. 2. 2011 v celoti in v originalu ni dal uničiti. S tem je Drago ŠKETA neposredno, zavestno storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Iz listine številka 4 je jasno razvidno, da je Drago ŠKETA predal v uničenje tudi rednik s prepisi pomembnih pogovorov z delovnim imenom »KRAP-1«, čeprav ni imel odredbe v skladu s tretjim odstavkom 153. člena ZKP. Kako je mogoče, da ima nekdo pravosodni izpit pa uporablja prepise pogovorov, čeprav za to nima odredbe, ki pa je nujno potrebna v skladu z določbami ZKP?

Spoštovani predsednik sprašujemo vas kdo bo zoper ŠKETO sprožil kazenski postopek? V prilogi vam pošiljamo dopis takratnega župana Franca KANGLERJA z dne 10. 7. 2012 notranjemu ministru s priloženo anonimko, iz katere je jasno razvidno, da Drago ŠKETA naj ne bi opravljal pisnega dela pravosodnega izpita, češ, da nečitljivo piše. Kdo bo preveril ali navedbe iz anonimnega pisma držijo ali ne? V kolikor navedbe držijo potem taka oseba ne more opravljati funkcije tožilca kaj šele generalnega državnega tožilca (listina št. 6).

Iz listine številka 7 je jasno razvidno, da je dne 9. 4. 2014 mariborski tožilec Boris MARČIČ zahteval uničenje CD zgoščenk z napisom »CIZEK«, čeprav od 26. 7. 2010 le teh več ne bi smel imeti v posesti, saj bi le ti morali biti shranjeni samo na sodišču. Kdo bo sprožil postopek proti bivšemu tožilcu MARČIČU, saj gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti?

Iz listine številka 8 je jasno razviden vpliv in dogovor tožilca MARČIČA in ŠKETE, da je potrebno čim več sodnih postopkov peljati na okrajno sodišče v Mariboru, saj je dogovorjeno s sodniki. To se je kasneje tudi izkazalo, s tem ko je sodnik Boštjan POLEGEK nezakonito, brez dokazov, obsodil Franca KANGLERJA na sedem mesecev zaporne kazni. S strani KANGLERJA je bil v zvezi z lažmi in neresnicami tudi obveščen generalni državni tožilec Zvonko FIŠER, pa Vrhovno državno tožilstvo zoper lažnive izpovedi MARČIČA ni sprožilo postopka, kar je razvidno iz listine številka 9.  

Da navedbe o medsebojnim dogovarjanje držijo je razvidno iz listine številka 10 in 11. Zoper Franca KANGLERJA so na okrajnem sodišču v Mariboru razpisali sodne postopke v času sodnih počitnic in sicer dne 22. 6. 2015 kar v petih primerih, dne 8. 6. 2017 pa v treh primerih. Kako je mogoče, da okrajno sodišče razpiše sodno obravnavo za KANGLERJA, kljub temu, da za to ni bilo zakonskih razlogov in podlage, saj ni bil ne tujec, ne v priporu in ni imel zavarovanja premoženja. To so trije temeljni razlogi, da se zoper obtoženega smejo razpisati obravnave. To je samo razlog in dokaz več, da so se mariborski tožilci in sodniki dejansko medsebojno usklajevali.

Iz listine številka 12 je razvidno, da je Drago ŠKETA kot takratni vodja okrožnega državnega tožilstva v Mariboru v zadevi Franc KANGLER imel politični interes, saj je dne 27. 2. 2014 takoj, ko je Višje sodišče v Mariboru Kanglerju potrdilo zaporno kazen, o tem obvestil Državni svet Republike Slovenije. Je on pristojen, da obvešča Državni svet o pravnomočni obsodbi ali je imel interes?

Iz listine številka 13 je razvidno, da gre za prepis pogovora med »VRANO in MERJASCEM«, katerega sta uporabljala tožilca Drago ŠKETA in Boris MARČIČ, čeprav sta vedela in bi se morala zavedati, da preiskovalni sodnik v skladu s tretjim odstavkom 153. člena ZKP ni odredil prepisov ter da mariborska policija, tožilstvo in sodišče ne posedujejo potrebne odredbe. Preiskovalna sodnica v Mariboru Alenka TOPALOVIČ je v svojem sklepu trdila, da gre za povzetke pogovorov, kljub temu, da je jasno razvidno, da gre za dobesedni prepis pogovora, kar je Murski Soboti potrdil tudi sodnik Janez ŽIROVNIK. Kako je mogoče, da preiskovalna sodnica Alenka TOPALOVIČ prejudicira dokazni predlog, čeprav ve in je bila s strani obrambe opozorjena, da ni za navedene prepise zakonske odredbe?

Iz listine številka 14 je razvidno, da je takratni preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Mariboru Marko BEZJAK dne 14. 5. 2008 okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru zavrnil izdajo odredbe na podlagi določil 149. b člena ZKP zoper Franca KANGLERJA, saj očitno niso bili podani razlogi. Le nekaj mesecev kasneje pa je mariborsko tožilstvo s popolnoma enako vsebino prišlo do preiskovalnega sodnika Janeza ŽIROVNIKA, kateri pa je zoper Franca KANGLERJA odredil ukrep po 149. b členu ZKP, kar je razvidno iz listine številka 15.

Sodnik Janez ŽIROVNIK je zoper Franca KANGLERJA od leta 2008 do leta 2013 po nam znanih podatkih odredil 14 odredb. Kako je mogoče, da ravno sodnik Janez ŽIROVNIK odreja odredbe zoper Franca KANGLERJA oziroma jih je odredil že 14, pri čemer pa se iz samega postopka ne izloči, saj sta se s KANGLERJEM zelo dobro poznala. Bila sta tudi v konfliktu, saj je KANGLER kot takratni poslanec v Državnem zboru v obdobju 1996 do maja 2007 bil član parlamentarne komisije za nadzor varnostno obveščevalnih služb, Žirovnik pa je bil v tem času aktivni agent SOVE, kasneje tudi namestnik direktorja SOVE. Splošno znano je, kar je razvidno iz magnetogramov, časopisnih člankov, itd., da je Franc KANGLER bil pedantni nadzornik in oster kritik obveščevalne službe. Žirovnik je tudi izdal prvo odredbo za prikrite ukrepe zoper KANGLERJA dne 19. 2. 2009 , kjer je med drugim v obrazložitev svoje odločitve zapisal: »da ima osumljeni Kangler preko svojih sogovornikov dobre zveze, tako na sodišču, kot na tožilstvu, kjer naj bi doslej neznana sodnica in neznana tožilka v družbi neznane odvetnice Kanglerjevi sogovornici omenila, da je on očitno postal tako nevaren, da ga bodo probali na vseh nivojih,…«. Kako je mogoče, da je sodnica neznana, tožilka neznana in odvetnica neznana, sodnik pa svojo odločitev utemeljuje na podlagi neznanih podatkov (listina številka 16).

Janez ŽIROVNIK je bil pred letom 1991 aktivni agent Službe državne varnosti Jugoslavije – SDV SFRJ. Leta 2014 je Evropsko sodišče za človekove pravice sprejelo pomembno razsodbo, saj je odločilo, da agentje komunističnih tajnih služb nimajo kaj iskati na javnih funkcijah. Kako je sploh mogoče, da je Sodni svet predlagal imenovanje državnemu zboru za sodnika Janeza ŽIROVNIKA (listina številka 17) ?

V Državnem zboru RS smo zasledili, da je poslanec Franc BREZNIK večkrat omenjal navedenega sodnika kot bivšega agenta SDV ter javno dejal, da je bil posredno vpleten leta 1988 na atentat Nikole ŠTEDULE na Škotskem. Kdo bo preveril navedbe državnega poslanca Franca BREZNIKA in ugotavljal integriteto sodnika ŽIROVNIKA? Žena omenjenega sodnika je bila vidna članica Virantove stranke in se je resno pripravljala na kandidaturo za mariborsko županjo, kar je razvidno iz listine številka 18.

Odbor 2015 tudi razpolaga z informacijami, da je sodnik okrožnega sodišča v Mariboru Janez ŽIROVNIK imel asistenta T. D. iz Maribora, kateri je v njegovem obdobju s SOVO podpisal sodelovanje (tajni agent). Postavlja se vprašanje ali je sodnik ŽIROVNIK novačil T. D. iz Maribora, da je pričel delati za SOVO.

Iz listine številka 19 je iz dokumenta DZ RS z dne 23. 4. 2019 razvidno, da je še danes SOVA globoko vpletena v sodni postopek v zadevi Franc KANGLER, saj je omenjeni 16. 4. 2019 zaprosil parlamentarno komisijo za fotokopijo dokumenta iz leta 2002, ki ga razbremenjuje. SOVA je Kanglerja prehitela, saj je dne 6. 3. 2019 navedeni dokument, ki je bil 17 let javno dostopen dokument, označila s stopnjo tajno zaupno, s čemer je zaščitila sodnika ŽIROVNIKA.

Preberite še: https://vfokusu.com/post/500733/grozljivo-kaksna-je-moc-globoke-drzave-us-z-

Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije. Ali dejansko dela SOVA po notranjemu sovražniku oziroma kako je mogoče, da je SOVA izvedela, da bo KANGLER zahteval ta dokument ter se spomnila, da ga po 17. letih označi s stopnjo tajno zaupno. Ste kot predsednik države vpleteni tudi vi?  

Na mariborskem sodišču je potekal postopek zoper Andreja VERLIČ in Marjana PINTER, ki sta bila v času zadeve Franc KANGLER neposredno vključena v pregon in obravnavo. Iz listine številka 20 je razvidno, da je Marjan FANK dne 26. 5. 2014 mariborskemu okrožnemu sodišču odklonil posredovanje dokumentov, ki bi potrdili navedbe obrambe KANGLERJA in ostalih. Kako je mogoče, da je policija »nad« sodiščem oziroma da policija sodišču ni izročila dokumentov?

Iz dokumenta policije z dne 30. 10. 2013 je jasno razvidno kako in na kakšen način je potrebno ravnati z izsledki prikritih ukrepov. Interni akt oziroma Strokovno navodilo o prikritih preiskovalnih ukrepih in prikritih metodah dela kriminalistične policije, ki je bilo sprejeto 16. 9. 2010, v 49. členu jasno opredeljuje, da mora policija odstopiti državnemu tožilcu v originalu in v celoti vse izsledke. Iz dokumenta je razvidno, da policija ne hrani in ne dela fotokopij (listina številka 21).

Iz listine številka 22 je razvidno, da je parlamentarna komisija, ki jo je vodil Franc PUKŠIČ dne 11. 11. 2013 v prostorih PU SKP našla v omarah prepise prisluhov, ki so jih zadržali pri sebi in jih niso izročili ter priznala, da so napravili več kopij CD-jev. Sprašujemo se kdo bo odgovarjal za nezakonito ravnanje slovenske policije in tožilstva glede na zbrane materialne dokaze in ugotovitve državnega zbora, kar je razvidno tudi iz sklepa Komisije za nadzor nad obveščevalno varnostnimi službami z dne 15. 12. 2013 (listina številka 23).

Marjan FANK je kot takratni direktor slovenske policije dne 9. 10. 2015 za časopis Večer dejal, da v praksi poteka tako, da po navadi zahtevajo preiskovalni sodniki prepise pogovorov večinoma brez odredbe. S tem je omenjeni zavestno storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, saj bi kot direktor policije moral poznati interno navodilo iz leta 2010, predvsem pa določbe ZKP. Očitno je Marjan FANK nedotakljiv. Izjava FANKA je razvidna iz listine številka 24.

V zadevi Franc KANGLER so na mariborskem sodišču odredbe odrejali le trije sodniki in sicer Janez ŽIROVNIK, Slavko GAZVODA in Matjaž ŠTOK. Vsi trije sodniki so se kasneje politično izpostavili in sicer se je sodnik ŽIROVNIK pojavil v volilnem štabu politične stranke SMC v Mariboru v letu 2018 na županskih volitvah, kar je razvidno iz listine 25 A. Iz listine številka 25 pa je razvidno, da je Komisija za etiko in integriteto dne 22. 1. 2019, v sklepu 4, soglasno ugotovila, da ravnanje sodnika ŽIROVNIKA, ni v skladu z načelom III. in VII kodeksa sodniške etike, kar je razvidno iz listine številka 25.

Preostala dva sodnika GAZVODA in ŠTOK pa sta se v letu 2019 pojavila na predvolilnem shodu politične stranke SD za evropske volitve, kar je razvidno iz listine številka 26 A. Prav tako je Komisija za etiko in integriteto za omenjena sprejela sklep št. 11. z dne 28. 5. 2009, v katerem je ugotovila, da sta navedena sodnika kršila kodeks sodniške etike, kar je razvidno iz listine številka 26.

Preberite še:

https://vfokusu.com/post/499788/udbomafijskemu-omrezju-v-sodstvu-in-tozilstvu-se-

Spoštovani predsednik države ali je v pravni državi normalno, da sta dva sodnika kršila etični sodniški kodeks, predčasno pa kršila tudi človekove pravice in temeljne svoboščine ter istega leta bila tudi nagrajena z napredovanjem, saj je ŽIROVNIK postal vodja gospodarskega oddelka Okrožnega sodišča v Mariboru, GAZVODA pa je postal podpredsednik Okrožnega sodišča v Mariboru. Še imamo pravno državo in pravni red? Zanimivo je tudi to, da so Francu KANGLERJU na visokošolski ustanovi DOBA odvzeli diplomo, na podlagi tega, da so za nazaj spremenili statut. Dva bivša rektorja mariborske univerze dr. Ludvik TOPLAK in dr. Ivan ROZMAN ter strokovnjak za plagiate pri Univerzi v Mariboru dr. OJSTERŠEK so napisali mnenje, da diplomska naloga ni plagiat in je primerna za visokošolski program. Zanimivo pa je to, da je predsednica Senata, ki je KANGLERJU odvzel diplomo bila ravno dr. Jasna MURGEL, bivša poslanka SMC in aktualna sodnica Okrajnega sodišča v Mariboru.

Gospod predsednik ali menite, da je to zgolj slučaj, glede na vse naše navedbe v zadevi Franc KANGLER in da ne gre za politično obračunavanje z njim in ostalimi? Ko pa že govorimo o Janezu ŽIROVNIKU, aktualnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, bivšemu agentu SDV SFRJ pa k temu prilagamo listino številka 27. Gre za fotografijo srečanja vas in Virantove liste. V ozadju na fotografiji pa je ravno viden sodnik Janez ŽIROVNIK. Ta fotografija je nastala po naših informacijah leta 2010, ko je ŽIROVNIK bil sodnik, vi predsednik Vlade, Virant pa notranji minister oziroma predsednik Državnega zbora. Sprašujemo vas ali ste tudi vi glede na fotografijo povezani s sodnikom in njegovo preteklostjo? Nedopustno je, da predsednik države ob tako hudih kršitvah, ki so se pojavile v zadevi Franc KANGLER in pri tako močno zavestnem političnem obračunavanju z njim, s strani državnih organov vi kot predsednik države molčite.

Franc KANGLER je bil dne 22. 10. 2019 zaslišan v Državnem zboru Republike Slovenije pred parlamentarno preiskovalno komisijo. Na samem zaslišanju je KANGLER predal komisiji nekaj dokumentov, ki obremenjujejo zaposlene na KPK v zvezi s prirejanjem dokumentov, z nezakonitim preverjanjem transakcijskega stanja njegove hčerke s strani KPK. Predal je tudi dokument iz katerega je jasno razvidno, da je KPK v zadevi Franc KANGLER uporabila informatorko, ki so jih dali vzdevek »VAZA«. Zaposleni na KPK so o tem zapisali uradni zaznamek, kasneje pa je KANGLER ugotovil, da so zaposleni KPK-ja zapisali neresnice, ter da tega nikoli in nikdar informatorka po vzdevku »VAZA«, podatkov ki so bili zapisani ni posredovala uslužbencem KPK. Omenjena informatorka je Francu KANGLERJU predala notarsko overjeno izjavo, katero pa je KANGLER predal preiskovalni parlamentarni komisiji. Iz listine številka 28 je iz dokumenta z dne 24. 10. 2019 jasno razvidno, da je KPK zoper Franca KANGLERJA dva dni po njegovem nastopu na parlamentarni preiskovalni komisiji, uvedel postopek za ugotavljanje dejanskega obstoja nasprotja interesov, pri čemer je takšen postopek podpisal predsednik Boris ŠTEFANEC. Ali mislite, da je to zgolj slučaj in da je to higienično, da KANGLER 22. 10. 2019 bremeni uslužbence KPK-ja, predsednik KPK Boris ŠTEFANEC pa čez dva dni zoper njega uvede postopek, namesto, da bi razkril korupcijo in nezakonito delovanje KPK-ja? Očitno je tudi to zgolj slučaj, saj vi osebno zaupate KPK-ju in verjamete v njihove odločitve. V Odboru 2015 pa smo zaskrbljeni nad početjem in odločitvami predsednika KPK, zato smo se odločili, da bomo primer Franc KANGLER internacionalizirali.

Spoštovani predsednik države gospod Borut PAHOR tukaj imate napisanih nekaj razlogov in dokazov, da pravna država v Republiki Sloveniji ne funkcionira, saj za zavestne, namerne napake in tudi za storjena kazniva dejanja ne odgovarja nihče. Kako se boste počutili naslednjič, ko boste obiskali nemško kanclerko MERKLOVO in vas bo vprašala ali res imamo bivše agente SDV SFRJ za sodnike? Ali se vam ne zdi dovolj tehtnih in zakonitih razlogov, da se omenjena zadeva razišče? Parlamentarna preiskovalna komisija je v tem trenutku edina, ki lahko opravi delo in državni zbor tisti, ki lahko v skladu z Zakonom o parlamentarni preiskavi vzpostavi tudi kontrolni sistem, da se takšne kršitve, predvsem pa zlorabe kot so se dogajale v zadevi Franc KANGLER ne bi več dogajale.

Dovolite nam, da še izpostavimo tri primere iz mariborske policije, ki ob zadevi Franc KANGLER kažejo na to, da sta mariborska policija in tožilstvo delovala protipravno in nezakonito.

Kriminalist Zlatko KRAJNC, ki je bil zadolžen v zadevi Franc KANGLER, pred tem je delal v skupini za krvne delikte. Odbor 2015 razpolaga z informacijami, da se je zgodil umor v Lavričevi ulici v Mariboru za kar so kriminalisti ovadili mladoletnega V. R. iz Maribora, za kar je tudi za navedeni umor omenjeni prestal zaporno kazen. Kriminalist LOVREC (danes odvetnik) pa je obravnaval narkomana, kateri je priznal, da je storil navedeni umor v Lavričevi ulici. O tem je bil obveščen Drago ŠKETA, ki pa naj bi mariborskim kriminalistom naročil, da naj zadevo zaključijo, ker je storilec že prestal zaporno kazen. Sprašujemo se, kako se je našel krvni madež na hlačah V. R.? Kako je sploh to mogoče, da nihče ne odreagira in kje je tu odgovornost ŠKETE, v kolikor naše navedbe držijo? Imamo pa pričo, ki bo verjetno pripravljena kot skrita priča spregovoriti na parlamentarni – Mahničevi komisiji.

Naslednji takšni primer, ki ga želimo omeniti je prav tako iz Maribora. Nekdo je bil spoznan za krivega za dve posilstvi, čeprav je eno posilstvo priznal, drugo pa zanikal. Na drugi žrtvi je po naših informacijah bila najdena tudi sperma storilca, pri čemer pa mariborska tožilka po naših informacijah ARTINJAK, ni opravila DNK preverbe. Ko je storilec prestal šest letno zaporno kazen za dve posilstvi, se je ravno v tistih dneh preko DNK analize našel pravi storilec. Sprašujemo se, kdo bo preveril naše navedbe, predvsem pa, zakaj se takšne informacije skrivajo pred javnostjo in tudi pred preiskovalno komisijo Žana MAHNIČA.

Naj omenimo še tretji primer. Zadeva VOLGEMUT, ki je bil oproščen za storitev kaznivega dejanja umora. Po naših informacijah bi mu naj mariborski kriminalisti pri obravnavi dali za pit vodo, nato pa kozarec iz katerega je pil, poslali na centralni kriminalistični laboratorij v Ljubljano na DNK analizo ter ga pri tem niso obveščali oziroma ga seznanili, da so mu odvzeli DNK. V kolikor naše navedbe držijo se javno sprašujemo kdo in na kakšen način vodi evidenco in opravlja analizo DNK v omenjenem laboratoriju v Ljubljani? Ali je sploh mogoče, da se to dogaja v slovenski policiji?

Spoštovani predsednik gospod Borut PAHOR. Ali se vam ne zdi, da smo našteli dovolj argumentov in dokazov, da je potrebno v Republiki Sloveniji ponovno zagotoviti oziroma vzpostaviti pravni red in pravno državo? Pozivamo vse akterje družbenega življenja, predvsem pa predsednika Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejana ŽIDANA, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Alojza KOVŠČO, predsednika Republike Slovenije Boruta PAHORJA, varuha človekovih pravic Petra SVETINO, da nemudoma storijo vse, da preprečijo nadaljnje kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, predvsem pa, da zagotovijo pravno državo in pravni red.

                  

ZA človekove pravice!                                                    ODBOR 2015

                                                                    Željko VOGRIN, predsednik 

Odbor 2015 je dopis podkrepil s številnimi dokumenti, ki le potrjujejo navedeno. Dosegljivi so na priloženi spletni povezavi 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMjkzMjY0MzM3NTAyMjA5NzE3JmM9bDFqMyZlPTE5MjgmYj0yOTQzNTM4MjgmZD1kNXY4aDFn.9FuNovZzkjGbiTjDb8oCdBOIWvmdV0okhUXcO1bQHFI

Mogoče vam bo všeč