Nekategorizirano

Odbor 2015: IZREDNI NADZOR – NA KOGA VSE SO SE VRŠILI PRITISKI V ZADEVAH »KANGLER«?

 

Maribor, 3. 6. 2019

24. KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC

IZREDNI NADZOR – NA KOGA VSE SO SE VRŠILI PRITISKI V ZADEVAH »KANGLER«?

 

V Odboru 2015 smo bili v preteklih dneh obveščeni, da se kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin tako na Okrajnem kot na Okrožnem sodišču v Mariboru zoper Franca KANGLERJA nadaljujejo.

Na zadnji obravnavi, ki je potekala na Okrožnem sodišču v Mariboru, v zadevi Franc Kangler, opr. št. III K 55384/2011 je obramba Kanglerja zahtevala izločitev sodnice Alenke GOLČER, saj je le-ta, po sodbi Vrhovnega sodišča, zoper KANGLERJA v številnih točkah kršila pravico do obrambe ter s tem posegala v njegove človekove pravice in temeljne svoboščine. Dne 21. maja 2019 je predsednik Okrajnega sodišča v Mariboru Marjan PREMZL zavrnil njeno izločitev ter dopustil, da sodnica Alenka Golčer, skozi procesne predloge, Francu Kanglerju še naprej krši zajamčene človekove pravice (sklep št. Su 399/2019 z dne 21. 5. 2019).

Na Okrožnem sodišču v Mariboru sodnica Alenka TOPALOVIČ nadaljuje s postopkom zoper Franca KANGLERJA ter na ta način brani in ščiti svojega sodelavca, sodnika dr. Janeza ŽIROVNIKA. Obramba KANGLERJA je na podlagi utemeljitev zahtevala njeno izločitev, vendar je predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru Alenka ZADRAVEC zahtevo po izločitvi zavrnila.

Istočasno pa na Okrožnem sodišču v Mariboru pri okrožni sodnici Andreji LUKEŠ teče postopek zoper druge obdolžence, ki so vezani na odločitev takratnega preiskovalnega sodnika Janeza ŽIROVNIKA (Pp 1/2009) v zadevi Franc KANGLER. Sodnica Andreja LUKEŠ je dne, 29. 3. 2019, sprejela sklep št. 1 K 48365/2011, s katerim je v točki 8 in 9 izločila sodnika Janeza ŽIROVNIKA, saj je le-ta ugotovila, da so bili ukrepi zoper Franca KANGLERJA pridobljeni s kršitvijo pravice do nepristranskega sojenja iz 23. člena Ustave Republike Slovenije ter 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Sklep je pravnomočen. V Odboru 2015 smo presenečeni, da na istem sodišču ena sodnica upošteva sodbo Vrhovnega sodišča in odločitev Okrožnega sodišča v Murski Soboti ter sledi pravnomočnim sklepom, preiskovalna sodnica Alenka TOPALOVIČ pa je v isti zadevi, šest dni po pravnomočnosti sklepa sodnice LUKEŠEVE, nadaljevala s postopkom. Iz opisanega je moč sklepati, da je sodnica Alenka TOPALOVIČ pri svojem delu sovražno nastrojena do Franca KANGLERJA in nima interesa spoštovati pravnomočnih odločitev Okrožnega sodišča v Mariboru. V Odboru 2015 bomo spremljali tudi nadaljnje odločitve okrajne sodnice Alenke GOLČER, saj je nedopustno, da se Francu KANGLERJU pravica do poštenega sojenja krši še naprej.

Spoštovani predsednik Vrhovnega sodišča, mag. Damjan FLORJANČIČ, spoštovana ministrica za pravosodje, gospa Andreja KATIČ! Pozivamo vas, da iz utemeljenih razlogov in do sedaj vseh ugotovljenih okoliščin Odbora 2015 odredite IZREDNI NADZOR v skladu s svojimi pristojnostmi na Okrajnem, Okrožnem in Višjem sodišču v Mariboru.

V Odboru 2015 smo že dlje časa seznanjeni in tudi javno opozarjamo na politične pritiske, ki se vršijo na posameznike v policiji, tožilstvu in na sodiščih, v primerih zoper KANGLERJA, zato nad samim dejstvom o pritiskih v zadevi KANGLER, ki jih je javno priznal mariborski tožilec Niko PUŠNIK, nismo bili presenečeni. Pozivamo vse sodnike, tožilce in druge vpletene v Republiki Sloveniji, da v kolikor so bili pri svojem delu pod pritiski nadrejenih ali kakršnimi drugimi pritiski oziroma okoliščinah, da se obrnejo na kateri koli parlamentarni odbor Državnega zbora Republike Slovenije ali na Odbor 2015.

V zadevi mariborskega tožilca Nika PUŠNIKA se je po štirih letih izkazalo, da sta tako takratni pristojni minister in tudi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, bila s strani zaposlenih na državnem tožilstvu v Mariboru, bila o tovrstnih pritiskih obveščena, pa do tega trenutka nihče ni odreagiral oziroma povzel ukrepov. Predsednika Komisije za preprečevanje korupcije gospoda Borisa ŠTEFANCA javno sprašujemo kdo in na kakšen način je leta 2015 odreagiral na takratno pismo zaposlenih iz Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru?

Pozivamo predsednika države gospoda Boruta PAHORJA, da nemudoma skliče posvet pravnih strokovnjakov o stanju in razmerah v pravosodju ter obravnava nekatere primere, ki v slovenskih sodnih procesih izstopajo.

Prav tako pozivamo predsednika Državnega sveta gospoda Alojza KOVŠCO, da na prvo redno sejo Državnega sveta uvrsti pobudo za ustanovitev preiskovalne komisije v zadevi Franc KANGLER in drugi, ki je že bila sprejeta na matičnem delovnem telesu.

ZA človekove pravice!

 Željko VOGRIN

Predsednik Odbora 2015

Priloge:

–          – Sklep št. I K 48365/2011 z dne 29. marec 2019 (stran 1, 10, 11, 12).

–          – Fotografija pisma zaposlenih ODT Maribor.

Poslano:

–          – predsednik Vrhovnega sodišča, ministrica za pravosodje, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, predsednik države, predsednik Državnega sveta, predsednik Državnega zbora, vsi naslovljeni v dopisu, Vlada RS, DZ RS, DS RS, ambasade v RS, Varuh človekovih pravic RS, Slovensko sodniško društvo, Sodni svet RS, vsa sodišča v RS, pravne fakultete, odvetniki RS, Informacijski pooblaščenec, mediji

Mogoče vam bo všeč