Nekategorizirano

Odbor 2015: Bomo v Sloveniji ponovno priča Dachauskim procesom

Čeprav so v odboru 2015 za človekove pravice z zadovoljstvom sprejeli odločitev Komisije za etiko in integriteto Sodnega sveta, ki je v zvezi z mariborskim sodnikom dr. Janezom Žirovnikom, ki se je “aboniral” na kazenski pregon nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja, ugotovil kršitve načela kodeksa sodniške etike,  se v Odboru bojijo, da se boŽirovnikov “lov na čarovnice” (Kanglerja) nadaljeval. Zato je Odbor 2015 na predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča naslovil zahtevo, da na Okrožnem in Okrajnem sodišču v Mariboru opravi izredni nadzor nad preteklimi odločitvami tamkajšnjih okrajnih in preiskovalnih sodnikov. V nasprotnem primeru, tako Odbor 2015, se  obetajo novi Dachauski procesi! Odbor namreč razpolaga z informacijami, da  nekateri postopki zoper Franca Kanglerja tečejo še naprej, kljub temu da je sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti pravnomočen.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

mag. Damijan Florjančič,

predsednik

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Sodni svet

Trdinova ulica 4

1000 Ljubljana

Novi DACHAUSKI procesi ali izredni nadzor?

Spoštovani.

V Odboru 2015 smo zadovoljni z odločitvijo Komisije za etiko in integriteto pri Sodnem svetu, katera je dne 22. 1. 2019 v zvezi z mariborskim sodnikom dr. Janezom Žirovnikom sprejela načelno mnenje, v katerem je soglasno ugotovila, da je omenjeni sodnik kršil III. in VII. načelo Kodeksa sodniške etike.  

Sodni svet obveščamo, da je Okrožno sodišče v Murski Soboti dne 28. 9. 2018 po sodnici Nataliji Goldinskij Husar sprejelo sklep, da se na podlagi prič, sodnika Žirovnika izloči iz postopka, saj je v postopku nedvomno prišlo do pristranskosti s strani omenjenega sodnika.

Sodišče je bilo mnenja, da so konflikti med Žirovnikom in Kanglerjem (sklep, stran 16) že tudi prešli na osebno raven. Sodnik Žirovnik je bil v Murski Soboti zaslišan kot priča. Iz prepisa njegove izjave je moč sklepati, da so priče v zvezi s sodnikom Žirovnikom govorile ravno nasprotno ter potrdile navedbe obrambe, kar je za posledico imelo, da je sodišče izdalo sklep, s katerim se je ugodilo obrambi (številka sklepa IK36751/2014).

Sodni svet pozivamo, da odločitev sodnice v Murski Soboti, predvsem pa izjavo sodnika Žirovnika preuči, saj je nedopustno, da sodnik na zaslišanju ni govoril resnice oziroma so verodostojne priče ovrgle vse njegove navedbe. V prilogi vam pošiljamo sklep Okrožnega sodišča in prepis zvočnega posnetka z izjavami prič.

Spoštovani predsednik vrhovnega sodišča. Glede na to, da je sklep okrožne sodnice pravnomočen in da se zoper sklep tožilstvo ni pritožilo, vas pozivamo, da na Okrožnem in Okrajnem sodišču v Mariboru opravite izredni nadzor nad preteklimi odločitvami tamkajšnjih okrajnih in preiskovalnih sodnikov. Po naših informacijah nekateri postopki zoper Franca Kanglerja tečejo naprej, kljub temu da je sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti pravnomočen. To potrjuje dejstvo, da so bile navedbe prič in obrambe tekom postopka, utemeljene.

Kako je mogoče, da omenjenih pravnomočnih sklepov na mariborskem okrajnem in okrožnem sodišču (preiskava) ne spoštujejo? Ali imamo v Mariboru res svoje predpise, ki niso vezani na Slovenske zakone, Ustavo RS in nekatere predhodne odločitve Ustavnega in Vrhovnega sodišča?

V Odboru 2015 smo glede na vse kršitve, ki smo jih zaznali v primeru Franca Kanglerja prepričani, da smo v Sloveniji priča novim DACHAUSKIM PROCESOM. V Odboru 2015 od predsednika vrhovnega sodišča in od Sodnega sveta pričakujemo, da bodo v zvezi z odločitvami sodnika Janeza Žirovnika, v primeru Franc Kangler povzeli vse zakonite ukrepe v skladu z zakoni in internimi navodili.  

ZA človekove pravice!

      

                                                     

ODBOR 2015

Željko VOGRIN, predsednik

Mogoče vam bo všeč