Nekategorizirano

Objekti nekdanje Srednje ekonomske šole prehajajo v lastništvo Mestne občine Celje

Mestna občina Celje bo z menjalno pogodbo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije pridobila lastninsko pravico na nepremičninah, ki v naravi predstavljajo kompleks zemljišč nekdanje Srednje ekonomske šole (šolski objekt, telovadnica in Kajuhov dom), sporočajo iz mestne občine.  

 Mestna občina Celje je v letih od 1996 do 2003 v izgradnjo Športne dvorane Gimnazije Celje Center, Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje in Srednje zdravstvene šole v Celju vložila sredstva in zemljišča, ki do nedavnega niso bila ovrednotena. Posledično lastniška razmerja na območju celjskih srednjih šol niso bila urejena, zato je Mestna občina Celje na podlagi uradnih cenitev nepremičnega premoženja in predhodnih pogajanj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije pripravila predlog menjalne pogodbe, ki bo sklenjena z metodo neposredne pogodbe. Mestni svet Mestne občine Celje je 10. 11. 2020 na 1. izredni seji izdal predhodno soglasje k osnutku besedila menjalne pogodbe.

 Mestna občina Celje bo v zameno za solastniške deleže na Športni dvorani Gimnazije Celje Center, Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje ter solastniške deleže na dveh zemljiščih Srednje zdravstvene šole Celje od Republike Slovenije prejela nepremičnine nekdanje Srednje ekonomske šole. Realizacija menjalne pogodbe bo tako predstavljala dokončno zemljiškoknjižno ureditev lastniških razmerij pogodbenih strank na Športni dvorani Gimnazije Celje Center in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje, zemljiškoknjižno ureditev na dveh zemljiščih Srednje zdravstvene šole Celje ter posledično ustrezno pravno ureditev glede na vsebino uporabe teh nepremičnin.

 Prenos lastništva še ne rešuje problema teh objektov, saj je šolska stavba Srednje ekonomske šole že dolgo povsem prazna, kar je pustilo posledice. Preden bo šola dobila novo vsebino, bo v prenovo potrebno vložiti kar nekaj sredstev.

Opravljen prenos lastništva je dobro izhodišče za v bodoče. Glede na to da mesto želi biti  razvito visokošolsko središče kot samostojno ali v sklopu katere od univerz,  to zagotovo ne bo težko. Lokacija je vsekakor da poleg določenega dodatnega vložka lahko zelo kmalu dobi   vsebino ki bi jo Celje in bližnja okolica rabila.

 

Vane T.  Costa

                                                                                                             .

Mogoče vam bo všeč