Nekategorizirano

O projektu Pametnih vasi v Laškem

Laško, 9. maj 2018 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je gibanje za pametne vasi s so-gostiteljem omizja županom Občine Laško Francem Zdolškom sinoči, 8. maja, predstavil v okolju, ki med ljudmi slovi po raznolikem kulturnem, športnem in turističnem utripu, ima bogato kulturnozgodovinsko dediščino, gospodarsko tradicijo in z naravnimi lepotami vabi v goste ljudi, željne oddiha in sprostitve. Bogovič je koncept pametnih vasi z novimi tehnologijami in poslovnimi koncepti za ohranjanje podeželja uvrstil v Laško tudi zato, ker je Laško – sotočje dobrega prejemnik najvišjega priznanja natečaja, ki ga na turističnem področju podeljuje Evropska komisija: EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI. O izzivih, priložnostih in dobrih praksah, ki jih prinaša koncept pametnih vasi, so kot Bogovičevi gostje spregovorili: Janez Gorenšek, direktor zavoda IAMB, Tomaž Zeme, kmet in predsednik govedorejskega društva Laško-Radeče, Matjaž Kosmačin, SunContract – platforma za odprti trg z energijo, in Stanko Jamnik, direktor Kmetijskega zavoda Celje. »Znati zagotavljati delovna mesta, biti ponosen na lastno znanje, tradicijo in korenine, znati pobirati nagrade, sprejemanje novosti kot podporo k odličnejšemu bivanju ter spodbujati ljudi, da skrbijo za medgeneracijsko sodelovaje ter svetlo prihodnost za naslednje generacije, je bistvo principa pametnih vasi, ki ste ga v tem okolju prepoznali in ga želite živeti tudi v prihodnje«, je svoje prepričanje z udeleženci regionalnega omizja Laško – sotočje dobrega delil Bogovič.

 

So-gostitelj omizja Franc Zdolšek, župan Občine Laško, je uvodoma predstavil svoje videnje priložnosti za uvrstitev projekta pametne vasi v okolje, ki ga živi območje sotočja Savinje in Save, območje termalnih voda, turizma, kmetijstva, gospodarstva. »Z izvedbo regionalnega omizja o pametnih vaseh smo bili zadovoljni, prav tako s predstavitvijo projektov, ki jih bo možno izvajati v naslednji finančni perspektivi 2021 – 2027. V tem času se bomo posvetili pripravi projektov za naše podeželje, saj se kot turistična gazela zavedamo pomena turizma in si želimo vzpostaviti čim večjo lokalno samooskrbo ter omogočiti razvoj dodatnih dejavnosti na naših kmetijah. Ta dogodek predstavlja uvod v pripravo projektov za naslednje programsko obdobje in je iztočnica za uspešna pogajanja za pridobitev evropskih sredstev. Glede na specifičnost in razseljenost naših kmetij je zelo pomembno, da pridobimo čim več sredstev za sofinanciranje projektov posameznikov kot tudi za izboljšanje infrastrukture na podeželju,« je izpostavil Zdolšek.

 

Ustanovitelj in direktor Inštituta za aplikativno mikologijo in biotehnologijo (IAMB) Janez Gorenšek, ki se že od leta 2001 intenzivno ukvarja z izolacijo, določevanjem in razvojem uporabnih tehnologij na področju mikologije, vede o glivah, je predstavil pomen gliv in njihovih aplikacij v zdravstvene, ekološke in prehrambene namene ter njihovih neizkoriščenih koristi: »En od vidikov gliv je recimo njihova uporaba za razgradnjo biološke mase, saj lahko zaradi tega porabimo manj gnojil. Iz gob ne proizvedemo zgolj hrane in začimb ampak tudi medicinske pripomočke, kozmetiko in zdravila naravnega izvora,« je razlagal Gorenšek in navajal prednosti takšnih postopkov pred klasičnimi: »Koristni so tudi »stranski« produkti proizvodnje, ki se lahko namenijo za izolativne namene, bioplastike, biofiltre in gnojila«. Gorenšek vidi navezavo na projekt pametnih vasi prav tudi v dejstvih, da nove tehnologije omogočajo okolju prijaznejše gojenje gob. »Razvijajo se na primer samozadostne gobarne, ki bi vso potrebno energijo za rast zagotovile same,« je povedal Gorenšek v zaključku nastopa svojega pogleda na nove tehnologije in koncept pametnih vasi, ki ga kot pobudnik predstavlja prav evropski poslanec Bogovič.

 

Matjaž Kosmačin, Suncontract –  platforma za odprti trg z energijo, je predstavil novo slovensko startup platformo SunContract, ki se ukvarja z razvojem odprtega trga z energijo: »Platforma, ki smo jo slovesno zagnali prav na konferenci »Evropska akcija za pametne vasi na Bledu«, ki jo je gostil evropski poslanec Bogovič, omogoča neposredno trgovanje drug z drugim, brez posrednikov,« je poudaril Kosmačin in razložil podrobnosti: »Ceno elektrike, ki jo proizvedete, lahko določite sami, hkrati pa optimizirate porabo. Na tak način ponudnikom zagotavljamo možnost lastne proizvodnje in s tem samooskrbe, ki je pomemben vidik koncepta pametnih vasi,« je predstavljal skupne smernice platforme Suncontract z Bogovičevim gibanjem za pametne vasi.

 

Kakšen je pogled mladih na podeželju in njihova odgovornost ob prevzemu tako pomembnega gospodarskega subjekta kot je kmetija, je v konceptu pametnih vasi in novih tehnologij za razvoj podeželja spregovoril Tomaž Zeme, kmet, mlad prevzemnik kmetije in predsednik govedorejskega društva Laško-Radeče. Moto Zemetovega nastopa je bilo upanje, da bodo mladi na podeželju in kmetijah lahko živeli človeku dostojno življenje in ostajali. »Na kmetijah v Laškem je manj kot 100 zaposlenih in tudi starostna struktura je dokaj slaba,« je razlagal Zeme in nadaljeval: »Upam, da bodo kakšne spremembe, kot so pametne vasi, na področju razvoja podeželja in kmetijske zakonodaje prinesle spremembe. Zagotoviti bo treba, da bodo kmetje in mladi ostajali na podeželju«. Izpostavil je potrebo po izgradnji osnovne infrastrukture, saj marsikje ni dobre cestne povezave ali mobilnega signala. Dodal pa je, da s kmetovanjem ne bo odnehal. »Konec koncev je zame poklic kmeta sanjski poklic,« je povedal Zeme.

 

Stanko Jamnik, direktor Kmetijskega zavoda Celje, je obiskovalcem omizja postregel s stanjem v naravi, ki predstavlja v Laškem 954 kmetij. »Kmetovanje na območju je težko, saj je področje izrazito hribovito,«, je razlagal Jamnik. »Prednost vidimo predvsem v ekološkem kmetovanju, predelavi, turizmu in ostalih dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. Pred časom je veljalo mnenje, da klavnice na kmetije ne sodijo, vendar se ta trend spreminja – ob ustreznem zagotavljanju zahtev in standardov. Priložnost vidim tudi v izobraževanju potrošnika. Mladi se morajo zavedati, od kje izvira hrana in kakšna je prednost lokalne pridelave in prodaje.«  Jamnik je v okviru koncepta pametnih vasi in njihovih koristi za kmete izpostavil nove tehnologije, kot so daljinsko zaznavanje, opremljenost kmetij z informacijsko-komunikacijskimi sistemi in uporaba spletnih aplikacij v kmetovanju. Izrazil je veliko podporo Bogoviču pri njegovem širjenju gibanja o pametnih vaseh.

 

»Pametne vasi lahko v naši državi apliciramo na »Slovenijo minus Ljubljana«, saj se po evropskih merilih koncepti pametnih mest nanašajo na naselja večja od 200 tisoč prebivalcev«, je ob zaključku svoje prepričanje širil Bogovič. »Za manjša naselja se nove tehnologije in rešitve najdejo v projektu pametnih vasi«, je dejal Franc Bogovič, evropski poslanec, in s ponosom nadaljeval: »Torej bodo lahko tudi mesta kot so Laško, ki povezujejo okoliško podeželje z urbanim okoljem, koristila pozitivne vidike digitalizacije in novih tehnologij.« Gibanje za pametne vasi je tudi v Laškem – sotočju dobrega našlo plodna tla za rast in življenje.

 

Mogoče vam bo všeč