Nekategorizirano

O primeru Kangler so od Brgleza že leta 2016 preiskovalko zahtevali nekdanji poslanci, člani Društva poslancev 90

Naj se je vrhovni tožilec Andrej Ferlinc še tako trudil, da državne svetnike prepriča, da se odpovedo zahtevi za ustanovitev posebne parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti današnjih in bivših nosilcev javnih funkcij v kazenskih postopkih zoper nekdanjega poslanca in mariborskega župana Franca Kanglerja, mu ni uspelo.

Ne s pismom, ki ga je poslal predsedniku DS Alojzu Kovšči, pa tudi ne s svojo prisotnostjo na sredini seji Državnega sveta, na kateri so svetniki soglasno podprli predlog mandatno imunitetne komisije in predlagatelja, svetnika Marjana Maučeca. Preiskovalka o primeru Franc Kangler je torej dejstvo. Verjetno se bo z nosilci javnih funkcij v sodstvu, tožilstvu, policiji in še kje, ki so bili vpeti v umazano raboto zoper Franca Kanglerja, posebna preiskovalna komisija DZ pričela ubadati z jesenjo.  Prej jo mora DZ še ustanoviti. 

Zanimivo pa je, da državni svetnik Marjan Maučec ni bil prvi, ki je Državnemu zboru predlagal ustanovitev preiskovalke v primeru Franc Kangler. To so pred tremi leti storili nekdanji poslanci Državnega zbora, povezani v Društvo poslancev 90. Gre za “veterane”slovenske parlamentarne demokracije, saj so v njem tudi poslanci prvega demokratičnega sklica slovenskega parlamenta., vodi pa jih nekdanji poslanec LDS in SMC dr. Mitja Slavinec.

Skratka, na rednem letnem zboru članstva, ki je bil 12. aprila 2016, so sprejeli sklep, da Državnemu zboru oziroma njegovemu predsedniku dr. Milanu Brglezu predlagajo ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije, “ki naj celovito prouči primer pregona nekdanjega poslanca in bivšega mariborskega župana Franca Kanglerja in ugotovi morebitno politično odgovornost vseh vpletenih oseb.”

To seveda pomeni, da bo morala preiskovalka potrkati na vrata nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij v prejšnji in sedanji  Vladi Republike Slovenije, na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije ter nosilcev uradnega položaja v drugih državnih organih oziroma organih v sestavi (policija, inšpekcijske službe in Sove seveda!)

Mogoče vam bo všeč