Nekategorizirano

NOVO! Novice za šolarje v času koronavirusa!

·         Učitelj lahko izvaja ocenjevanje znanja učencev na daljavo tudi na individualen način. Izbere lahko različne načine ocenjevanja.

·         V 2. ocenjevalnem obdobju se znanje oceni vsaj enkrat.

·         Če je učenec negativno ocenjen, mora imeti priložnost popravljanja vsaj enkrat.

·         Učiteljem se priporoča, da pri zaključni oceni izhaja iz ocen do 16. marca, ampak naj pri tem upošteva tudi napredek učenca po tem datumu.

·         Nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu ne bo.

·         V glasbenih šolah ne bodo delali letnih izpitov. Sprejemni preizkus v glasbeno šolo se bo izvajal med 1. do 30. junija, v naknadnem roku od 17. do 25. avgusta.

·         Prijave za vpis v srednje šole bo treba oddati do 11. maja.

·         Vpis v srednje šole bo med 30. junijem in 6. julijem.

·         Izpiti nadarjenosti bodo v začetku junija.

Novice o maturi

·         Dijaki zaključnih letnikov bodo pouk končali 22. maja.

·         Izpiti splošne in poklicne mature se začnejo s pisnim izpitom iz angleščine 30. maja.

·         Celotni maturitetni izpit iz materinščine bod 1. junija.

·         Vsi ostali datumi ostajao nespremenjeni.

·         Ministrstvo obravnava možnost, da bi – če bodo razmere to dovoljevale – se lahko 4. letniki po prvomajskih počitnicah vrnili v šole, da bi se tam “pod strogimi pogoji” pripravili na maturo.

 

Mogoče vam bo všeč